Pager (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 407 kali

Nalika lagu meh entek, Radhio Swara Kutha nggiyarake wara-wara. Riris mendelik lan nyemak kebak kawiga­ten. Dhadha kumesar. Swara radhio dibanterake, wara-wara saya cetha lan mratelakake menawa pulisi ne­mok-ake jisim wadon ing jedhing terminal bis antar-kota antar-propinsi. Me­nganggo klambi ijo lengen dawa, garis-garis lembut ireng, clana biru ireng bahan bludru, rambut cendhak, pawakan lencir, pakulitan kuning resik. Saiki jisim ana ing rumah sakit. Riris jumangkah kesusu-susu. Nguripi mesin lan mobil tleser-tleser metu saka pekarangan.

“Tindak malih, Pak?” pitakone Karsih.

“Hengg..,” sumaure semu ngge­reng.

“Methuk Ibu?” Karsih takon maneh rada bungah.

Riris ora wangsulan. Mobil mban­dhang tumuju rumah sakit. Sawise parkir dheweke mlayu-mlayu menyang kamar mayit. Pulisi sing jaga ngancani Riris ngungak jisim.

“Zahza!” Riris mbengok sawise nglingkap selimut. Nglumbruk lemes, ngrangkul gulu lan ngambungi praupan sing merem pucet. Riris ora sisip lan ora pangling yen sing dideleng kuwi pancen bojone.

Pulisi sing jaga agahan ngabari Ajun Komisaris Parikesit. Tanpa ngantu mengko apa sesuk, sing ditilpun ge­-gancangan nganthi Inspektur Pranawa lan anggota maneh cacah loro. Riris sing isih ngguguk ngrangkul jisim diarih-arih nganti lilih. Ewasamono praupan isih mbrabak, mripat kembeng-kembeng. Lambe kumudu mewek.

“Leres menika ingkang garwa?” pitakone Parikesit.

“Mboten lepat.”

“Cobi ditintingi malih.”

“Niki pancen bojo kula. Angsal kula beta wangsul?”

“Sekedhap.”

“Ngrantos napa malih, Pak?” Riris rada cuwa. Wis cetha yen jisim kuwi bojone, yagene pulisi malangi kekarepane. Butuhe jisim enggal dikubur lan rampung perkarane. Nanging seje maneh tumrap pulisi sing butuh katrangan luwih akeh jalaran matine  nyleneh rada nyalawadi.  Lan bab kaya mangkono pancen durung dima­nger­teni dening Riris Pardomuan.

“Menawi mboten kawratan jisim dipun otopsi rumiyin,” Pranawa mocap.

“Perlu napa malih?”

Pranawa njlentrehake supaya gawe dudutan sing njalari patine kanthi luwih cetha. Riris lagi ngerteni karepe pulisi lan lagi manthuk ora kabotan. Malah kepara nyengkuyung. Pranawa uga njlentrehake menawa lakune otopsi gangsar ora nganti sedina rampung. Jisim bisa digawa mulih. Riris Pardomuan pasrah piye becike. Sabanjure uga dijarwani, suk yen Riris lerem pikirane, pulisi arep njaluk katrangan sing luwih gamblang. 

“Mboten kawratan nggih Pak?” Parikesit ngimbuhi pitakon. Riris manthuk sarujuk.

Tekan omah wis wengi. Riris the­nger-thenger, nglesot ing……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa