Pager (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 381 kali

Nalika lagu meh entek, Radhio Swara Kutha nggiyarake wara-wara. Riris mendelik lan nyemak kebak kawiga­ten. Dhadha kumesar. Swara radhio dibanterake, wara-wara saya cetha lan mratelakake menawa pulisi ne­mok-ake jisim wadon ing jedhing terminal bis antar-kota antar-propinsi. Me­nganggo klambi ijo lengen dawa, garis-garis lembut ireng, clana biru ireng bahan bludru, rambut cendhak, pawakan lencir, pakulitan kuning resik. Saiki jisim ana ing rumah sakit. Riris jumangkah kesusu-susu. Nguripi mesin lan mobil tleser-tleser metu saka pekarangan.

“Tindak malih, Pak?” pitakone Karsih.

“Hengg..,” sumaure semu ngge­reng.

“Methuk Ibu?” Karsih takon maneh rada bungah.

Riris ora wangsulan. Mobil mban­dhang tumuju rumah sakit. Sawise parkir dheweke mlayu-mlayu menyang kamar mayit. Pulisi sing jaga ngancani Riris ngungak jisim.

“Zahza!” Riris mbengok sawise nglingkap selimut. Nglumbruk lemes, ngrangkul gulu lan ngambungi praupan sing merem pucet. Riris ora sisip lan ora pangling yen sing dideleng kuwi pancen bojone.

Pulisi sing jaga agahan ngabari Ajun Komisaris Parikesit. Tanpa ngantu mengko apa sesuk, sing ditilpun ge­-gancangan nganthi Inspektur Pranawa lan anggota maneh cacah loro. Riris sing isih ngguguk ngrangkul jisim diarih-arih nganti lilih. Ewasamono praupan isih mbrabak, mripat kembeng-kembeng. Lambe kumudu mewek.

“Leres menika ingkang garwa?” pitakone Parikesit.

“Mboten lepat.”

“Cobi ditintingi malih.”

“Niki pancen bojo kula. Angsal kula beta wangsul?”

“Sekedhap.”

“Ngrantos napa malih, Pak?” Riris rada cuwa. Wis cetha yen jisim kuwi bojone, yagene pulisi malangi kekarepane. Butuhe jisim enggal dikubur lan rampung perkarane. Nanging seje maneh tumrap pulisi sing butuh katrangan luwih akeh jalaran matine  nyleneh rada nyalawadi.  Lan bab kaya mangkono pancen durung dima­nger­teni dening Riris Pardomuan.

“Menawi mboten kawratan jisim dipun otopsi rumiyin,” Pranawa mocap.

“Perlu napa malih?”

Pranawa njlentrehake supaya gawe dudutan sing njalari patine kanthi luwih cetha. Riris lagi ngerteni karepe pulisi lan lagi manthuk ora kabotan. Malah kepara nyengkuyung. Pranawa uga njlentrehake menawa lakune otopsi gangsar ora nganti sedina rampung. Jisim bisa digawa mulih. Riris Pardomuan pasrah piye becike. Sabanjure uga dijarwani, suk yen Riris lerem pikirane, pulisi arep njaluk katrangan sing luwih gamblang. 

“Mboten kawratan nggih Pak?” Parikesit ngimbuhi pitakon. Riris manthuk sarujuk.

Tekan omah wis wengi. Riris the­nger-thenger, nglesot ing……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!