Bapak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 258 kali

Sunare srengenge wis madhangi plataran omah. Ngelus godhong-godhong kopi ing pekarangan ngarep daleme Mbah Putri. Swasana omah sepi. Ibu sing biyasane bengak-bengok nimbali Kar­tika, ora keprungu swarane.

Bagas, kangmas mbarepe Kartika, menehi kabar saka Jakarta seminggu ke­pungkur. Lan Candra, adhine Bagas, wis budhal esuk mau ngancani ibune me­nyang Juanda. Saliyane Candra, ibune uga dikancani Pakpuh Santo sekalihan, uga Om Didik sekalihan.

Lan Kartika, remaja putri umur 16 ta­un kuwi isih njethu ana ruwang kerjane ibu­ne kono nyekeli hape karo ngalamun. Ruwangan kuwi kosong, amarga dina iki para pegawaine ibune dikongkon libur. Pikirane Kartika temlawung adoh, nututi playune mobil sing nggawa ibune lan se­dulure menyang Juanda. Ing atine kebak pitakonan sing ora bisa dijawab. Kepriye ya mengko yen ketemu? Apa kudu nying­krihi, apa kudu nyalami lan ngesun pipi­ne? Ah, selagi saben uwong sing krungu jenenge bapake mesthi njur mundur, nga­doh. Kaya-kaya yen jenenge bapake disebut bakal dadi virus sing bisa ne­kak­ake prahara lan pageblug.

Lan dina iki, apa sing dikuwatirake Kar­tika bakal teka. Kartika bakal adhep-adhepan karo Pak Basuki, bapake sing wis pitung taun ora nate ketemu.

Kartika isih udakara umur 9 taun wek­tu semana. Bapake  isih dadi anggota DPR ing Jakarta. Nalika kuwi kulawargane urip sarwa kecukupan. Kangmase loro lan Kartika sekolah ana sekolahan elite. Se­mono uga lokasi perumahan sing di­panggoni. Apa sing dikepengini ora nda­dak nunggu wektu suwe, mesthi keturu­tan. Bapak ibune tansah ngupaya supaya kebutuhane anak-anake bisa kecukupan.  Pak Basuki rumangsa seneng nyawang bojo lan anak-anake, Bagas, Candra, lan Kartika, kacukupan uripe.

Ning jenenge godha, meksa ora adoh saka manungsa. Pak Basuki keseret ko­rupsi berjamaah masalah dana sosial ma­syarakat nganti trilyunan. Para pelaku korupsi ora bisa selak saka regemane KPK, merga bukti-buktine kuwat. Pak Ba­suki sakanca banjur ditahan lan nglakoni sakehing sidhang. Sing akhire kudu ndhe­kem ana pakunjaran suwene pitung taun.

Kartika durung pati ngerti masalah kuwi. Ngertine bapake ora mulih nganti pirang-pirang ndina. Omahe ditekani war­tawan. Lan Kartika weruh ibune lan kangmas-kangmase saben dina katon se­dhih. Malah ibune sering nangis me­neng-menengan. Terus ora sawatara su­we saka kedadeyan kuwi, Kartika diajak pindhah saka omah kono. Omahe disita. Ibune Kartika,  Bu Andina, ngajak pindhah adoh banget. Pindhah menyang daleme simbahe. Ing kutha cilik, ing ndesa ke­lairane ibune.

Ya ing omah iki, sabanjure, Andina, Bagas, Candra, lan Kartika miwiti urip anyar. Kabisane Bu Andina sing sasuwe­ne iki kependhem disuntak kabeh kanggo miwiti usaha. Ibu lan sedulur-sedulure Bu Andina tansah nggedhekake ati lan semangate supaya ora nglokro.

Jer urip iki terus lumaku. Ora man­dheg ing……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih