Bapak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 276 kali

Sunare srengenge wis madhangi plataran omah. Ngelus godhong-godhong kopi ing pekarangan ngarep daleme Mbah Putri. Swasana omah sepi. Ibu sing biyasane bengak-bengok nimbali Kar­tika, ora keprungu swarane.

Bagas, kangmas mbarepe Kartika, menehi kabar saka Jakarta seminggu ke­pungkur. Lan Candra, adhine Bagas, wis budhal esuk mau ngancani ibune me­nyang Juanda. Saliyane Candra, ibune uga dikancani Pakpuh Santo sekalihan, uga Om Didik sekalihan.

Lan Kartika, remaja putri umur 16 ta­un kuwi isih njethu ana ruwang kerjane ibu­ne kono nyekeli hape karo ngalamun. Ruwangan kuwi kosong, amarga dina iki para pegawaine ibune dikongkon libur. Pikirane Kartika temlawung adoh, nututi playune mobil sing nggawa ibune lan se­dulure menyang Juanda. Ing atine kebak pitakonan sing ora bisa dijawab. Kepriye ya mengko yen ketemu? Apa kudu nying­krihi, apa kudu nyalami lan ngesun pipi­ne? Ah, selagi saben uwong sing krungu jenenge bapake mesthi njur mundur, nga­doh. Kaya-kaya yen jenenge bapake disebut bakal dadi virus sing bisa ne­kak­ake prahara lan pageblug.

Lan dina iki, apa sing dikuwatirake Kar­tika bakal teka. Kartika bakal adhep-adhepan karo Pak Basuki, bapake sing wis pitung taun ora nate ketemu.

Kartika isih udakara umur 9 taun wek­tu semana. Bapake  isih dadi anggota DPR ing Jakarta. Nalika kuwi kulawargane urip sarwa kecukupan. Kangmase loro lan Kartika sekolah ana sekolahan elite. Se­mono uga lokasi perumahan sing di­panggoni. Apa sing dikepengini ora nda­dak nunggu wektu suwe, mesthi keturu­tan. Bapak ibune tansah ngupaya supaya kebutuhane anak-anake bisa kecukupan.  Pak Basuki rumangsa seneng nyawang bojo lan anak-anake, Bagas, Candra, lan Kartika, kacukupan uripe.

Ning jenenge godha, meksa ora adoh saka manungsa. Pak Basuki keseret ko­rupsi berjamaah masalah dana sosial ma­syarakat nganti trilyunan. Para pelaku korupsi ora bisa selak saka regemane KPK, merga bukti-buktine kuwat. Pak Ba­suki sakanca banjur ditahan lan nglakoni sakehing sidhang. Sing akhire kudu ndhe­kem ana pakunjaran suwene pitung taun.

Kartika durung pati ngerti masalah kuwi. Ngertine bapake ora mulih nganti pirang-pirang ndina. Omahe ditekani war­tawan. Lan Kartika weruh ibune lan kangmas-kangmase saben dina katon se­dhih. Malah ibune sering nangis me­neng-menengan. Terus ora sawatara su­we saka kedadeyan kuwi, Kartika diajak pindhah saka omah kono. Omahe disita. Ibune Kartika,  Bu Andina, ngajak pindhah adoh banget. Pindhah menyang daleme simbahe. Ing kutha cilik, ing ndesa ke­lairane ibune.

Ya ing omah iki, sabanjure, Andina, Bagas, Candra, lan Kartika miwiti urip anyar. Kabisane Bu Andina sing sasuwe­ne iki kependhem disuntak kabeh kanggo miwiti usaha. Ibu lan sedulur-sedulure Bu Andina tansah nggedhekake ati lan semangate supaya ora nglokro.

Jer urip iki terus lumaku. Ora man­dheg ing……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!