Bapak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 121 kali

Sunare srengenge wis madhangi plataran omah. Ngelus godhong-godhong kopi ing pekarangan ngarep daleme Mbah Putri. Swasana omah sepi. Ibu sing biyasane bengak-bengok nimbali Kar­tika, ora keprungu swarane.

Bagas, kangmas mbarepe Kartika, menehi kabar saka Jakarta seminggu ke­pungkur. Lan Candra, adhine Bagas, wis budhal esuk mau ngancani ibune me­nyang Juanda. Saliyane Candra, ibune uga dikancani Pakpuh Santo sekalihan, uga Om Didik sekalihan.

Lan Kartika, remaja putri umur 16 ta­un kuwi isih njethu ana ruwang kerjane ibu­ne kono nyekeli hape karo ngalamun. Ruwangan kuwi kosong, amarga dina iki para pegawaine ibune dikongkon libur. Pikirane Kartika temlawung adoh, nututi playune mobil sing nggawa ibune lan se­dulure menyang Juanda. Ing atine kebak pitakonan sing ora bisa dijawab. Kepriye ya mengko yen ketemu? Apa kudu nying­krihi, apa kudu nyalami lan ngesun pipi­ne? Ah, selagi saben uwong sing krungu jenenge bapake mesthi njur mundur, nga­doh. Kaya-kaya yen jenenge bapake disebut bakal dadi virus sing bisa ne­kak­ake prahara lan pageblug.

Lan dina iki, apa sing dikuwatirake Kar­tika bakal teka. Kartika bakal adhep-adhepan karo Pak Basuki, bapake sing wis pitung taun ora nate ketemu.

Kartika isih udakara umur 9 taun wek­tu semana. Bapake  isih dadi anggota DPR ing Jakarta. Nalika kuwi kulawargane urip sarwa kecukupan. Kangmase loro lan Kartika sekolah ana sekolahan elite. Se­mono uga lokasi perumahan sing di­panggoni. Apa sing dikepengini ora nda­dak nunggu wektu suwe, mesthi keturu­tan. Bapak ibune tansah ngupaya supaya kebutuhane anak-anake bisa kecukupan.  Pak Basuki rumangsa seneng nyawang bojo lan anak-anake, Bagas, Candra, lan Kartika, kacukupan uripe.

Ning jenenge godha, meksa ora adoh saka manungsa. Pak Basuki keseret ko­rupsi berjamaah masalah dana sosial ma­syarakat nganti trilyunan. Para pelaku korupsi ora bisa selak saka regemane KPK, merga bukti-buktine kuwat. Pak Ba­suki sakanca banjur ditahan lan nglakoni sakehing sidhang. Sing akhire kudu ndhe­kem ana pakunjaran suwene pitung taun.

Kartika durung pati ngerti masalah kuwi. Ngertine bapake ora mulih nganti pirang-pirang ndina. Omahe ditekani war­tawan. Lan Kartika weruh ibune lan kangmas-kangmase saben dina katon se­dhih. Malah ibune sering nangis me­neng-menengan. Terus ora sawatara su­we saka kedadeyan kuwi, Kartika diajak pindhah saka omah kono. Omahe disita. Ibune Kartika,  Bu Andina, ngajak pindhah adoh banget. Pindhah menyang daleme simbahe. Ing kutha cilik, ing ndesa ke­lairane ibune.

Ya ing omah iki, sabanjure, Andina, Bagas, Candra, lan Kartika miwiti urip anyar. Kabisane Bu Andina sing sasuwe­ne iki kependhem disuntak kabeh kanggo miwiti usaha. Ibu lan sedulur-sedulure Bu Andina tansah nggedhekake ati lan semangate supaya ora nglokro.

Jer urip iki terus lumaku. Ora man­dheg ing……………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?