Nggampung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 255 kali

Upacara adat Nggampung yaiku upacara kanthi ancas kanggo nyenyuwun keslametan sasuwene mangsa panen. Upacara iki dileksa-nakake petani Using ing Kabupaten Banyuwangi ing wektu panen pari, sarehne setaun bisa panen pari kaping pindho (panen pari gapa, lasn panen pari gadhu) anggone ngleksanakake setaun uga bisa kaping pindho.

Ing upacara iki, ubarampe sesajine arupa panggang ayam tanpa ana segane. Getihe pitik dilebokake conthong sing digawe saka godhong lan sabanjure dipanggang, ubarampe sesaji kasebut banjur diwenehi kembang telasih kang ditaleni karo benang lan godhong suruh, digunakake minangka ubarampe sesaji ing upacara methik.

Para petani sing sugih biasane nanggap kesenian angklung Sawahan utawa angklung Paglak, kesenian angklung Sawahan/ Paglak dipentasake ing sawah ing wektu panen pari lumaku saengga swasanane panen dadi gayeng. Ing upacara iki, para penabuh angklung diwenehi jajan, sega lan uyah asem.

 

Ngirim Du’a

Upacara adat Ngirim Du’a kang dileksanakake dening masyarakat Using kang dumunung ing Kabupaten Banyuwangi kanthi ancas tujuan kanggo ndongakake roh-roh sanak keluarga kang wis tinggal donya amrih ditampa ing sacedhake Gusti Kang Gawe Urip.

Ngirim Du’a uga kanthi ancas tujuan amrih pelaku upacara dikabulake sakabehing pepenginane, masyarakat Using ngormati banget lan ngregani leluhure lan kerabate sing ringgal donya. Krana padha percaya yen arwahe para leluhure bakal sabiyantu marang kang isih sugeng kanggo mujudake pepenginane, maneka jinis panganan tradhisional Using disahekake ing upacara iki. Sarehne hukume ora wajib, anggone ngleksanakake upacara uga ora saben taun (gumantung niat lan rejekine).

 

Ngaturi Dhahar

Upacara Ngaturi Dgagar minangka upacara kanthi ancas tujuan kanggo ngresiki kabeh anggota keluarga saka maneka pacoban urip kanthi cara nga-nakake slametan. Upacara iki dianak-ake dening masyarakat Using kang mapan ing Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Ing umume, upacara Ngaturi Dhahar ditindakake setaun sepisan dening saben keluarga ing malem Jum’at utawa malem Senen, ing upacara iki keluarga kang duwe kajad ngulemi sanak kadang lan tangga teparo.

Panganan sing disiapake dumadi saka jenang pitung piring (nem piring bubur abang lan aspiring bubur putih), jenang sengkala (bubur panca warna: bubur abang, bubur putih, bubur ketan ireng, bubur jagung, bubur kacang ijo), gedhang mas sawetara lining utawa “sajumlah anggota keluarga” kang duwe kajad, pitung bungkus sega golong (sega putih kanthi lawuh endhog lan ayam pecel), sega goreh (sega putih kanthi lawuh ayam, gimbal jagung, krupuk, sawur/klapa goreng), timun, lombok abang lima, lan jangan lembarang (ayam bumbu santen).

Ubarampe sesaji uga dikumpliti kanthi maneka kembang, kayata kembang sundel (warna putih), kembang mawar abang, kembang wangsa (warna kuning) dilebokake menyang botol isi banyu, 44 pang kembang wangsa (warna kuning) dilebokake menyang bokor kuning, botol cilik siji lenga klentik (lenga klapa). Ubarampe sesaji iki dideleh (dipapanake) ing tampah gedhe. Sawise diwacakake donga dening modin, mula para undangan banjur diaturi dhahar.

Gedhang lan kembang didumake marang para tamu saperlu digawa bali (mulih) menyang omahe dhewe-dhewe, kabeh panganan kudu dientekake ning sing duwe kajad ora oleh melu mangan. Karana ing kahanan ngresiki awake dhewe, yen isih ana sisa panganan  mula ibu-ibu sing wis sabiyantu lan ibu-ibu tangga teparo sing diulemi sing ngentekake panganan kasebut. Upacara ngaturi dhahar iki dianakake setaun sepisan.

(Budiono MG)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih