Sidhang wiwitan, Ahmad Dhani Kejiret Telung ‘Cuitan’ ing Twitter
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 45 kali

Sidhang wiwitan kasus ujaran kebencian (hate speech) sing njiret Ahmad Dhani digelar ing Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (16/4) kepungkur. Ing surat dakwanane, jaksa mbeberake telung cuitane pemain musik (musisi) kelairan Surabaya iku kang ngandhut unsur tindak pidana ujaran kebencian.

 

Jaksa penuntut umum (JPU) Dedyng Wibianto Atabay ngandhakake, ing penyebarluasan cuitan, Dhani nyangkutake sawijining staf je­nenge Suryopratomo Bimo A. kang ti­nang­genah minangka Admin. Tugase Bimo ngunggah pesane Dhani menyang media sosial (medsos) klawan bayaran saben sasi Rp 2 yuta.

“Saksi Suryopratomo Bimo alias Bimo lelabuhane nyalin kanthi plek (persis) karo apa kang ditulis kadakwa lan ngunggah pesan kasebut menyang akun Twitter duweke Ahmad Dhani,” ujare Dedyng na­lika macakake dakwakane.

Dheweke ngandhakake, Dhani ngirim­ake pesan isine ujaran kebencian marang Bimo nalika 7 Pebruari 2017 liwat aplikasi WhatsApp. Banjur, Bimo nyalin lan ngung­gah pesan iku menyang akun Twitter duweke Dhani.

“Tulisan kasebut isine ‘Yang menista­kan agama adalah Ahok, tapi yang diadili KH Ma’ruf Amin,” ujare Dedyng.

Sabanjure, nalika 6 Maret Dhani bali ngirimake pesen marang Bimo liwat WhatsApp. Pesen kasebut disalin kanthi persis dening Bimo lan diunggah ing akun Twitter duweke Dhani. Isine gegayutan karo kasus penodaan agama dening Ba­suki Tjahaya Purnama alias Ahok.

“Pesan kasebut isine, ‘Siapa saja yang mendukung penistaan agama adalah ba­jingan yang perlu diludahi mukanya,” kan­dhane.

Sabanjure, Dhani ngirimake pesan kang kaping telune nalika 8 Maret 2017 sing isine “penista agama tidak sesuai de­ngan Pancasila”. “Sila pertama ketu­hanan YME penista agama jadi gubernur, kalian waras?” kandhane.

Merga ujaran iki Dhani disangka nerak pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU Nomer 19 Taun 2016 ngenani Perubahan UU Nomer 11 Taun 2008 ngenani Infor­masi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Ancaman ukum­ane yaiku pidana kunjara paling suwe 6 taun tambahan dhendha Rp 1 miliyar.

“Ahmad Dhani bareng karo saksi Bimo nalika Pebruari engga Maret 2017 kanthi sengaja lan tanpa hak nyebarake infor­masi sing ditujokake kanggo nuwuhake rasa kabencian utawa permusuhan indi­vidu utawa kelompok masyarakat tinamtu adhedhasar sentimen suku, ras, agama, lan antargolongan (SARA),” tandhese Dedyng.

Sawatara iku, pengacarane Dhani, Hendarsam Marantoko, nerangake, sing ditindakake kliene mujudake wujud ke­bebasan berekpresi sing wis diatur njero konstitusi. Dheweke negasake, ora re­mene kliene marang pelaku penistaan agama dudu pelanggaran hukum.

“Apamaneh penistaan agama apa wae ing Indonesia iku jelas-jelas mujud­ake tumindak pidana sing dilarang pasal 156 lan pasal 156A KUHP saengga pesan ing media sosial kasebut mujudake wujud ora seneng,” jlentrehe Hendarsam.

Kejaba iku, dheweke nganggep pasal 28 ayat 2 UU ITE mujudake pasal karet kang bisa digunakake kanggo njiret pa­wongan tanpa alesan kang jelas. Pasal kasebut uga dianggep nyuda kebebasan berekpresi kliene. “Pasal iku bisa gawe pidanane sapa wae merga dhasare ora seneng,” tambahe.

Sawise sidhang, Dhani sajak ora luput marang pocapan kang dianggep jaksa ngandhut unsur SARA. Dheweke uga ngakoni kabeh ujarane sing ditulisake ing dakwakane jaksa.

“Nganti saiki aku rumangsa ora nate luput. Aku pancen nggethingi penistaan agama lan para panyengkuyunge. Ing BAP, aku uga ngakoni bab iku,” tandhese.

Dhani liwat kuasa hukume uga lagi nyiyapake serangan balik klawan nggugat wong sing lapur sing jenenge Jack Lapian. Pehake bakal nunggu wektune sing trep. “Aku wis duwe jadwal nglapurake balik kang satemene. Kari nunggu wektune kang trep,” ujare.

Perlu kawuningan, Dhani dilapurake merga panduga ujaran kebencian dening Jack Lapian nalika 9 Maret 2017. Lapuran iku gegayutan karo sakehing cuitan pen­tholan grup band Dewa kasebut ing akun Twitter @ahmaddhaniprast.

Ing saperangan cuitane, Dhani nulis­ake frasa “penistaan agama”. Dinuga, frasa iku ditujokake marang Ahok sing nalika iku dadi calon gubernur DKI Jakarta (incumbent).

Dhani ngandhakake bakal ngajokake eksepsi alias nota keberatan marang dakwaane jaksa ing sidhang Senin bakale. Dheweke uga saguh nekani ing saben babak sidhang.

Sawatara iku Jack Lapian dalah pe­nga­carane, Johannes L.Tobing, uga teka ing ruwang sidhang. Dheweke ngandhak­ake, sidhang iku dadi ajang pambukten menawa ujarane Dhani ngandhut keben­cian kang asipat SARA. “Aku ngajeni Dhani kang perwira anggone nindakake proses hukum sasuwene iki. Apa iku ujar­an kebencian utawa ora, mula dibuk­tekake ing sidhang iki,” ujare Jack.

 

Mbayar Admin Twitter Rp 2 yuta

Ahmad Dhani ngakoni dheweke mba­yari pengelola akun twitter-e sesasi Rp 2 yuta. Admin sing jenenge Bimo iku tugase ngunggah cuitane menyang media sosial (medsos) iku.

Dhani ngakoni kabeh isi dakwaane jaksa penuntut umum mujudake bukti (fakta). Nanging Dhani ngandhakake apa isi Twitter-e ngandhut unsur tindak pidana utawa ora.

“(Dakwaane) bener. Apa sing dikan­dhakake sekabehane bener. Fakta, na­nging apa ngandhut unsur tindak pidana, iku sing bakal kita dhebatake,” kandhane Dhani nalika dipethuki wartawan ing PN Jakarta Selatan, Senin (16/4) kepungkur.

Ing surat dakwaan kang diwacakake jaksa penuntut umum, Dhani disebut kongkonan saksi sing jenenge Suryopra­tomo Bimo alias Bimo supaya ngunggah­ake saben tulisane menyang akun Twitter @AHMADDHANIPRAST.

Ing kalodhangan iki Dhani dianggep wis nyebarake ujaran kebencian adhe­dhasar SARA liwat akun Twitter-e

Beda karo sadurunge sidhang diwiwti, nalika ana ing njero ruwang persidha­ngan Dhani wis ora menganggo kaos sing mawa tulisan #2019gantipresiden. Sa­watara wektu sadurunge sidhang diwi­witi, dheweke ngrangkepi kaose kasebut nganggo hem ireng lengen dawa.

Pengacarane Dhani Hendarsam ne­rangake ing sidhang pancen ana aturan ngenani panganggone sandhangan normal. Nanging dheweke ngandhakake sa­temene ora ana aturan pokok ngenani bab normale sandhangan sing dimaksud.

“Dadi ing sidhang iku kudu mengang­go klambi normal lah. Dadi pancen ora ana pathokan pokoke. Sing dadi pathokan pokoke sing resmi iku rak klambi nganggo kerah. Mulane Mas Dhani wiwitane me­nganggo kaos banjur dheweke me­ngang­go klambi mawa kerah (gulon). Iku wae sih satemene,” kandhane Hendar­sam.

Sabubare sidhang, Dhani banjur ngle­pasake klambi kasebut saengga kaos kang mawa tulisan #2019gantipresiden katon ngegla maneh.

Ing ruwang sidhang Dhani ngacungake driji panuding lan jempolane. Dheweke katon mesem ngujiwat lan makaping-ka­ping sengaja nuduhake drijine loro ma­rang kamerane wartawan.

Majelis hakim sing mimpin sidhang ora nanggapi apa-apa gegayutan solah ting­kahe Dhani iki jalaran lagi ngrembugake sawijining bab karo jaksa penuntut umum lan penasehat hukume kadakwa.

Bubar sidhang, Dhani nerangake gaya driji loro kang dipitontonake kasebut nu­duhake marang nomer loro. Dheweke nyebutake iku simbole Partai Gerindra. “Oh iki loro. Gerindra. Gerindra menang. Dua,” kandhane Dhani. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan