Iku gambare PM RRC Chou En-lay
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 177 kali

Iku gambare PM RRC Chou En-lay

Nyemak artikel “Propaganda Gaya Bung Karno” ing PS no. 14 kaca 9, Sdl. Raras Ch minangka penulise sajake kurang tliti. Gambare Bung Karno sing lagi mriksani jam tangan minangka ilustrasine artikel, ana kaluputane sethithik. Pemimpin RRC ing satengene Bung Karno iku dudu Mao Ze Dong, nanging Chou En-lay PM RRC nalika kuwi.

Gambar kasebut dijepret tanggal 7 Mei 1961, sajroning kapal kang lelayaran ing kali Nil, Mesir. Kala semana Bung Karno – PM Chou En-Lay ketemu ngarepake Konperensi Asia Afrika ing Aljazair, Timur Tengah. Gamblange maneh, para maos bisa nyemak ana internet ing ndalem blog: http://fianka73.blogspot.co.id

Gunarso TS – Jakarta

 

Sing Jumbuh (Relevan) Karo Waktu

Nyuwun pangapunten, mboten niyat ngguroni utawi keminter nanging namung murih langkung saenipun majalah ingkang kita tresnani Panjebar Semangat. Seratan-seratan ingkang kapacak prayoginipun dipun jumbuhaken kaliyan wekdal terbitipun majalah. Upaminipun seratan perkawis Natalan inggih dipun pacak terbitan wulan Desember utawi Januari awal. Seratan bab sadranan inggih kapacak ing wulan Ruwah, utawi pasa lan sanes-sanesipun.

Atur kula punika gandheng kaliyan Seratan bab Nyura-Sasi Sura (Rubrik Banyumasan) ing PS No. 8, tgl 24 Februari 2018 lan Cerkak Mudhik Total ing PS No. 7 tgl 17 Pebruari 2018. Badhe langkung trep menawi kapacak ing PS terbitan wulan Sura lan wulan Pasa/Sawal.

Punika namung pamrayogi (saran) lan sepisan malih nyuwun pangapunten.

Pujo Sumarto - Ds. Sabranglor - Kec. Trucuk Klaten

 

Nyuwun Pirsa bab Jarwan

Senajan aku iki klebu wis radea sepuh, nanging isih sok kebingungan yen arep njarwakake basa Indonesia utamane sing durung nemokake jarwane sing pas ing tembung Jawa. Kaya ta : tembung Sejumlah. Contone : Kita membutuhkan sejumlah biaya...... utawa : diperlukan  sejumlah orang untuk mengangkatnya sekaligus......

Nyuwun pirsa marang para sutresna  kanggo jarwan sing pas. Nuwun.

Tugu W. - Magelang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa