Iku gambare PM RRC Chou En-lay
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 158 kali

Iku gambare PM RRC Chou En-lay

Nyemak artikel “Propaganda Gaya Bung Karno” ing PS no. 14 kaca 9, Sdl. Raras Ch minangka penulise sajake kurang tliti. Gambare Bung Karno sing lagi mriksani jam tangan minangka ilustrasine artikel, ana kaluputane sethithik. Pemimpin RRC ing satengene Bung Karno iku dudu Mao Ze Dong, nanging Chou En-lay PM RRC nalika kuwi.

Gambar kasebut dijepret tanggal 7 Mei 1961, sajroning kapal kang lelayaran ing kali Nil, Mesir. Kala semana Bung Karno – PM Chou En-Lay ketemu ngarepake Konperensi Asia Afrika ing Aljazair, Timur Tengah. Gamblange maneh, para maos bisa nyemak ana internet ing ndalem blog: http://fianka73.blogspot.co.id

Gunarso TS – Jakarta

 

Sing Jumbuh (Relevan) Karo Waktu

Nyuwun pangapunten, mboten niyat ngguroni utawi keminter nanging namung murih langkung saenipun majalah ingkang kita tresnani Panjebar Semangat. Seratan-seratan ingkang kapacak prayoginipun dipun jumbuhaken kaliyan wekdal terbitipun majalah. Upaminipun seratan perkawis Natalan inggih dipun pacak terbitan wulan Desember utawi Januari awal. Seratan bab sadranan inggih kapacak ing wulan Ruwah, utawi pasa lan sanes-sanesipun.

Atur kula punika gandheng kaliyan Seratan bab Nyura-Sasi Sura (Rubrik Banyumasan) ing PS No. 8, tgl 24 Februari 2018 lan Cerkak Mudhik Total ing PS No. 7 tgl 17 Pebruari 2018. Badhe langkung trep menawi kapacak ing PS terbitan wulan Sura lan wulan Pasa/Sawal.

Punika namung pamrayogi (saran) lan sepisan malih nyuwun pangapunten.

Pujo Sumarto - Ds. Sabranglor - Kec. Trucuk Klaten

 

Nyuwun Pirsa bab Jarwan

Senajan aku iki klebu wis radea sepuh, nanging isih sok kebingungan yen arep njarwakake basa Indonesia utamane sing durung nemokake jarwane sing pas ing tembung Jawa. Kaya ta : tembung Sejumlah. Contone : Kita membutuhkan sejumlah biaya...... utawa : diperlukan  sejumlah orang untuk mengangkatnya sekaligus......

Nyuwun pirsa marang para sutresna  kanggo jarwan sing pas. Nuwun.

Tugu W. - Magelang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!