Iku gambare PM RRC Chou En-lay
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 125 kali

Iku gambare PM RRC Chou En-lay

Nyemak artikel “Propaganda Gaya Bung Karno” ing PS no. 14 kaca 9, Sdl. Raras Ch minangka penulise sajake kurang tliti. Gambare Bung Karno sing lagi mriksani jam tangan minangka ilustrasine artikel, ana kaluputane sethithik. Pemimpin RRC ing satengene Bung Karno iku dudu Mao Ze Dong, nanging Chou En-lay PM RRC nalika kuwi.

Gambar kasebut dijepret tanggal 7 Mei 1961, sajroning kapal kang lelayaran ing kali Nil, Mesir. Kala semana Bung Karno – PM Chou En-Lay ketemu ngarepake Konperensi Asia Afrika ing Aljazair, Timur Tengah. Gamblange maneh, para maos bisa nyemak ana internet ing ndalem blog: http://fianka73.blogspot.co.id

Gunarso TS – Jakarta

 

Sing Jumbuh (Relevan) Karo Waktu

Nyuwun pangapunten, mboten niyat ngguroni utawi keminter nanging namung murih langkung saenipun majalah ingkang kita tresnani Panjebar Semangat. Seratan-seratan ingkang kapacak prayoginipun dipun jumbuhaken kaliyan wekdal terbitipun majalah. Upaminipun seratan perkawis Natalan inggih dipun pacak terbitan wulan Desember utawi Januari awal. Seratan bab sadranan inggih kapacak ing wulan Ruwah, utawi pasa lan sanes-sanesipun.

Atur kula punika gandheng kaliyan Seratan bab Nyura-Sasi Sura (Rubrik Banyumasan) ing PS No. 8, tgl 24 Februari 2018 lan Cerkak Mudhik Total ing PS No. 7 tgl 17 Pebruari 2018. Badhe langkung trep menawi kapacak ing PS terbitan wulan Sura lan wulan Pasa/Sawal.

Punika namung pamrayogi (saran) lan sepisan malih nyuwun pangapunten.

Pujo Sumarto - Ds. Sabranglor - Kec. Trucuk Klaten

 

Nyuwun Pirsa bab Jarwan

Senajan aku iki klebu wis radea sepuh, nanging isih sok kebingungan yen arep njarwakake basa Indonesia utamane sing durung nemokake jarwane sing pas ing tembung Jawa. Kaya ta : tembung Sejumlah. Contone : Kita membutuhkan sejumlah biaya...... utawa : diperlukan  sejumlah orang untuk mengangkatnya sekaligus......

Nyuwun pirsa marang para sutresna  kanggo jarwan sing pas. Nuwun.

Tugu W. - Magelang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih