22 - 28 April 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 14 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Aja kuwatir ngadhepi kahanan. Sanadyan isih kinupeng ing men-dhung peteng, nanging lintang kamujuran wiwit sumunar ing minggu iki. Sing wicaksana, rungokna swaraning ati, aja gampang katut omongan liyan. Asmara: ngajeni marang pasangan lan aja nyepelekake.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Tetep optimistis sanadyan perkara sing diadhepi njlimet. Sawer-naning perkara mesthi ana srana kanggo ngudhari. Pikirane dijaga amrih tansah wening. Nalika nindakake rancangan, aja lali tansah evaluasi. Asmara: pirembugan sing entheng wae, amrih ora dadi regejegan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Wayahe introspeksi bab pakaryan lan solah bawa panjenengan. Tumindak kliru aja nganti kedlarung-dlarung. Aja mburu seneng saiki ananging rekasa ing tembe mburine. Asmara: pasangan dijak rembugan nyepakake samubarange kanggo urip sing luwih murwat.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Aja gampang rumangsa marem nganti lali yen sejatine dalan sing kudu dipecaki isih dawa. Yen ta antuk pangalembana, prayogane dadi srana ngundhakake samubarange. Asmara: yen pancen jo­dho, dheweke mesthi gelem nampa panjenengan apa anane.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Olehe makarya butuh memitran sing kuwat. Bebarengan kerja, bantu binantu amrih asile maremake. Aja gampang katut pase­moning liyan sing tundhone ngrusak rasa percaya pinercayan. Asmara: beda panemu karo pasangan iku wis lumrah, aja digawe ndadra.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja wigah-wigih njaluk sumbang pamikiran saka wong liya. Sana-dyan durung mantep, kena kanggo tetimbangan. Sing baku, kudu bisa ngutamakake logika, amrih ora kejeglong lakune. Asmara: pasangan dijak rembugan yen ana perkara, amrih bisa dirampungake.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Minggu iki langite isih katon mendhung peteng. Mula kudu waspada lan ngati-ati. Endhanana pasulayan. Sanadyan sejatine panjene­ngan bener, luwih becik ngalah lan meneng. Ana sakehing perkara anyar sing jumedhul. Asmara: sing ngati-ati olehe njaga tumindak.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Ana hawa seger sing bisa menehi inspirasi anyar. Terusna nggawe trobosan anyar lan aja rangu-rangu. Iki wayahe sing pas kanggo nuduhake kabisan panjenengan. Asmara: yen kepengin kasil bareng, aja ngotot lan mburu menange dhewe.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Tansah sareh, amrih pikirane uga bisa tetep wening. Emosine dikendhaleni, awit jenenge ati buneg bakale bisa njalari len. Yen dituruti dadi tumindak ora pas utawa pocapan sing ora prayoga. Asmara: blaka suta marang pasangan, aja slinthat-slinthut.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Mangkel lan gela aja kedlarung-dlarung, mundhak dadi memala lan lelara ing badan. Tansah sabar lan tatag ngadhepi sakehing perkara, lan aja lali ndedonga. Ya mung Gusti sing kersa paring pitulungan. Asmara: yen ana masalah, pasangan dijak rembugan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Endhanana panyakrabawa ala lan aja pesimistis, amarga lintang kabegjan sumunar minggu iki. Sing wis kelakon aja dadi pikiran, enggal gumregah mupangatake kalodhangan. Aja rangu-rangu, lan aja ngendelake uwong liya. Asmara: pasangan lagi ngadhepi maneka perkara.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing wicaksana yen ngadhepi pangalembana. Amarga tetembu-ngan manis bisa dadi wisa sing malah mateni rejeki. Dene panyaru-we lan pasemon sing keprungu ngabangake kuping, malah bisa dadi srana ngundhakake kaprigelan. Asmara: percaya pinercayan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?