Tenun lan Goni dadi Sepatu Edi Peni
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pojok UKM - Dibaca: 40 kali

Sepatu, kanggone pawestri, ora mung sandhangan ing perangan sikil wae. Nanging uga mujudake piranti sing digatekake jinise, modhele, uga kaendahane. Mula kaya lumrahe wong wadon, sukune sepasang nanging sepatune bisa ngancik limang kranjang. Hehehe…. Ya amarga saben menganggo klambi werna lan potongan tinamtu, sepatune milih sing cocog. Umume sing wernane saemper. Lha yen saben acara busanane genti werna, lak ya semono uga sepatune.

Dene modhel utawa jinise uga maneka werna, sing bisa diselarasake karo kahanan lan papan olehe arep lelungan. Ana sing krepes, utawa flatshoes. Yaiku sepatu utawa sandhal sing perangan dlamakane rata, ora jinjit. Lha sing jinjit dhewe, ana maneka werna uga. Wedges, yaiku jinjit utawa ana hak-e, nanging wujude gedhe amba. Umume bisa dinggo ing adicara semiformal, utawa formal ananging ing papan sing ora rata dalane. Lha yen hak-e cilik utawa kawentar kanthi aran stiletto, bisa kanggo acara formal utawa pesta, lan ing papan sing dalane rata. Ana maneh sneakers, boots, lsp. Bab iku dadi lelandhesane pelaku industri kreatif, kanggo ngripta maneka modhel sepatu kanthi mawerna bahan. Kejaba padha nggunakake bahan sing kepenak dinggo, uga milih rerenggan sing ndadekake kreasine edi peni lan akeh sing gemati. Yen kepenak lan beda saka sakehing prodhuk ing pasaran, bakale dadi jujugan, punjering pametu sing lumayan.

Salah sawijining pawestri sing nglirik kahanan kasebut yaiku Lilib Gholibah. Lilib sing maune mujudake pengrajin bathik tulis khas Mojokerto lan nampa jaitan klambi, nduwe sakehing turahan bahan (kain). Ora sethithik sing mujudake kain bathik tulis. Mula, Lilib banjur nduwe panemu nggawe sepatu abahan bathik tulis. “Wiwitane ya iku mau, nganggo perca bathik tulis. Banjur suwening suwe dakkombinasi karo kain tenun,” kandhane.

Amarga amung ngendelake kain turahan/perca, sepatu kreasine Lilib ya mung digawe mbaka siji. Saben ana perca sing apik lan pas, digawe. Dene yen durung ana, utawa wektune durung longgar, ya ora nggawe sepatu. Saka kombinasi bathik lan tenun, Lilib kepengin nggawe kreasi liyane. “Aku banjur golek idhe, lan sidane nggawe kombinasi tenun lan karung goni,” ujare ibu peputra telu iki. Lha kok tibake akeh sing seneng, banjur malah padha pesen. “Sing mara arep njaitke klambi, weruh sepatu asilku nggawe, banjur mesisan pesen digawekake,” jlentrehe.

Miturut Lilib, ora angel nggolek bahan-bahan sepatu sing dibutuhake. Awit, kabeh sumadya ing Mojokerto sing pancen kawentar minangka sentra kerajinan sepatu. “Aku nganggo bahan lokal kabeh, saka sakupengku kene wae. Semono uga kain tenun sing saiki daklegakake tuku nalika ana pameran prodhuk Nusantara,” ujare.

Saya suwe, corak sepatu kreasine Lilib tansaya werna-werna. Bab iku jalaran sawernaning bathik lan tenun sing pancen tansaya ngrembaka. Ing saben pameran, kerep ana pasarta saka maneka tlatah. Mula, Lilib uga bisa tuku bathik lan tenun khas saka maneka papan.

Sanadyan lagi setaun olehe Lilib nggawe sepatu, nanging wis kapetung laris. Dheweke saiki wis kerep melu pameran minangka srana nawak­ake dagangane. Sepasang sepatu kreasine Lilib diregani 125-175 ewu rupiyah. “Saben pameran, aku nggawa patang kodhi. Lha kok ya ludhes,” kandhane karo mesem. Dene sing tuku saka maneka papan ing Nuswantara. Umume padha kepincut dening corak bathik utawa tenun sing etnik lan khas ing sepatu gaweyane Lilib.

Saiki, saben dina Lilib lan karyawane bisa nggawe sepatu goni-tenun lan goni-bathik udakara telung kodhi. Yen pas rada repot ya rong kodhi. Pancen, Lilib ora sedya prodhuksi sepatu kanthi gedhen. Umume miturut pesenan, utawa yen arep melu pameran wae. Leha mujudake salah sawijining pawestri sing katon nyenuk milih prodhuk kreasine Lilib. Dheweke pancen seneng menganggo mawerna-werna sepatu, selaras karo busanane. “Iki unik ya, sepatu kombinasi goni lan tenun, beda karo sing sumebar ing pasaran. Kejaba iku, sol-e uga kepenak dienggo,” jlentrehe.Lilis sing wis ngrasakake antuk pametu saka asile nggawe trobosan, aweh piweling marang para nom-noman sing kepengin miwiti bisnis utawa dagang. “Golek inspirasi amrih antuk idhe nggawe prodhuk sing khas, lan aja nglokro. Kejaba saka iku, jembarake wawasan kanthi nonton pameran, melu gladhen lan seminar, uga njaluk pituduh marang uwong sing wis pengalaman,” jlentrehe. (prili)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?