Bonokeling
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 143 kali

Nurut crita rakyat tutur tinular lan tinggalan arupa makam, Kyai Bonokeling kuwe penyebar agama Islam kang diutus dening Kanjeng Sultan Demak Bintoro kanggo nyebaraken agama Islam nang wewengkon Banyumas, sekiwa tengene abad 15. Wektu semono, kanggo nyebar agamaning Allah nang kukuban Ba­nyumas dudu perkara sing gampang. Jalaran nang wewengkon kono wis thukul subur agama Hindu, Budha lan kepercayaan utawa animisme. Seliyane kuwe, adipati nang Pasirluhur sing wektu semono dadi penguwasa nang laladan sing sekiye di­jenengi Kabupaten Banyumas uga isih nganut agama non Islam.

Ningen sekang ketlatenane Kyai Bonokeling, Islam kasil mlebu maring kukuban Banyumas. Yakuwe nang wilayah Pasir, Cikakak, Keddungwringin lan Bonjok. Bareng tekan desa Pekuncen, Kyai Bonokeling njuran mbangun padhepokan cilik, kagungan ke­turunan lan nganti tutup yuswa.

Salah siji wulangan sing terus diemut dening warga Pakuncen nganti sekiya yakuwe, wong Islam wajib hukume puasa nang wulan Ramadhan. Kudu njunjung lan ngurmati utawa memuliakan wulan Ramadhan. Mulane kanggone warga Pakuncen kawit gemiyen nganti sekiye, saben munggah wulan Ramadhan, dia­nakaken acara unggah-unggahan lan dzikir bareng.

“Ramane, angger arep munggah wulan Puasa, utawa sekiye tah nang wulan Sadran, warga Bonokeling nang Pekuncen jere monge rame pisan ya ma. Apa rika tau tindak maring Pekuncen nekani acara unggah-unggahan?” takone mbekayu Tebok nalika ziarah mamring pesareyan Bonokeling nang Pekuncen.

“Ya tau, ningen wektu semono ora pati rame kaya sekiye. Jalaran wektu inyong maring Pekuncen sadranan, sing nin­dakaken tesih warga putra turune kyai Bonokeling. Ningen nek sekiye tah, acara sadranan nang Bonokeling dadi paket wisata. Malah tau ditayangaken nang telepisi. Jan nalika inyong melu nonton, keton semanger pisan,” ujare kaki Bawor karo nyruput  dhawet ayu sing tembe dituku nang anake wadon.

“Kayonge angger ndeleng nang telepisi ramane, sing jenenge sadranan lan unggah-unggahan nang pesarean Bonokeling rame pisan ya ramane. Jalaran warga masyarakat sing padha teka maring Bonokeling padha nggawa wedhus, pitik malahan kayane ana sing ngawa sapi apa kebo nggo disembeleh ya ramane,” mbekayu Tebok isih kepengin ngerti budaya nang Bonokeling.

“Yakuwe mau tinggalan sekang Kyai Bonokeling sing nganti sekiye dilesatarikna. Urunan bahan panganan kanggo sedhe­kahan. Mulai sekang beras, janganan nganti kewan sing arep disembeleh. Kabeh mau sumbangan sekang masyarakat. Ora mung warga Bonokeling lan Pekuncen, ningen uga warga sekang liya desa sing jaman gemiyene tau nyesep ngelmu sing diwulang wurukaken nang kyai Bonokeling. Sewise bahan-bahan mau kumpul, njuran dimasak bareng nang warga Bonokeling.

KLILAN

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa