Kala Basuwreksa (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 52 kali

We lha, yen kaya mangkono aja wedi kangelan Tiih, enggal dhustanen Dewi Banowati. Sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa, enggal budhala menyang Ngastina. Lamun kowe bisa nuruti kakarepanku, gedhe ganjaranmu. Gage kanthinen wadya bala sacukupe, pilihana sing gamben-gamben kanggo ngombyongi lakumu menyang Ngastina. Selak nothol rasaning atiku pengin nyandhing Banowati, Tiih. Uh, hmmm...”

“Menawi ngaten ingkang dados kersa paduka,  ingkang abdi   kepatihan namung ngestokaken dhawuh,” ature Patih Kala Kusika.

“Bagus Tih, lelungsen dakbebakali. Pangestuku nyembuh lakumu, muga kowe sembada ngentasi karya. Tak timbuli japa mantra saka kene muga kowe bangkit nyolong Banowati.”

Patih Kala Kusika enggal madal pasilan, anganthi Tumenggung Kala Pragalba apadene Kala Drembamaha tumuju Ngastina. Tan kawarna lakuning wadya bacingah kang memanuki Kala Kusika, tekan Praja Ngastina ngepasi surup surya. Kala Kusika njujug taman Kadilengleng, nanging bareng meruhi taman kadilengleng suwung mula warangka nata kang kadherekake tumenggung cacah loro iku kanthi sesidheman tumuju mring patunggone Dewi Banowati.

 Mulat kang denupadi lagi mulas wadana, tanpa taha-taha gya sinaut wani dening Kala Kusika. Kagyat Dewi Banowati, njerit sora gawe gegering praja. Kurawa kang ora nduga menawa bakal ketekan duratmaka padha gendadapan. Dhasar kurang nduweni ngelmu kanuragan, mula kangelan anggone ngoyak maling kang kebat playune sasat keplasing angin.

Karo mbopong Dewi Banowati, Kala Kusika  mesat bali menyang Praja Sanggabuwana ya Sanggalangit. Sedyane sang dewi enggal bakal kaaturake mring ratu gustine. Sauntara kuwi Kala Pragalba miwah Drembamaha sing keri ana mburi dadi kandheg lakune merga kabujung Kurawa. Sulayane rembug satemah dadi bandayuda.

 Nanging gandheng Kurawa mono ora duwe kabisan tandhing yuda, mula kanthi gampang kasil dikalahake dening wadya denawa Sanggabuwana. Prabu Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Aswatama, Tirtanata lan sapanunggalane kapracondhang. Sumurup Kurawa tan kuwawa nandhingi, Pandhita Durna ngoncadi payudan sengadi ngupadi sraya kanggo ngrebut bali Dewi Banowati. 

Prabu Kala Basuwreksa nampa sowane Patih Kala Kusika kanthi bombong karana wus……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?