Kala Basuwreksa (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 123 kali

We lha, yen kaya mangkono aja wedi kangelan Tiih, enggal dhustanen Dewi Banowati. Sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa, enggal budhala menyang Ngastina. Lamun kowe bisa nuruti kakarepanku, gedhe ganjaranmu. Gage kanthinen wadya bala sacukupe, pilihana sing gamben-gamben kanggo ngombyongi lakumu menyang Ngastina. Selak nothol rasaning atiku pengin nyandhing Banowati, Tiih. Uh, hmmm...”

“Menawi ngaten ingkang dados kersa paduka,  ingkang abdi   kepatihan namung ngestokaken dhawuh,” ature Patih Kala Kusika.

“Bagus Tih, lelungsen dakbebakali. Pangestuku nyembuh lakumu, muga kowe sembada ngentasi karya. Tak timbuli japa mantra saka kene muga kowe bangkit nyolong Banowati.”

Patih Kala Kusika enggal madal pasilan, anganthi Tumenggung Kala Pragalba apadene Kala Drembamaha tumuju Ngastina. Tan kawarna lakuning wadya bacingah kang memanuki Kala Kusika, tekan Praja Ngastina ngepasi surup surya. Kala Kusika njujug taman Kadilengleng, nanging bareng meruhi taman kadilengleng suwung mula warangka nata kang kadherekake tumenggung cacah loro iku kanthi sesidheman tumuju mring patunggone Dewi Banowati.

 Mulat kang denupadi lagi mulas wadana, tanpa taha-taha gya sinaut wani dening Kala Kusika. Kagyat Dewi Banowati, njerit sora gawe gegering praja. Kurawa kang ora nduga menawa bakal ketekan duratmaka padha gendadapan. Dhasar kurang nduweni ngelmu kanuragan, mula kangelan anggone ngoyak maling kang kebat playune sasat keplasing angin.

Karo mbopong Dewi Banowati, Kala Kusika  mesat bali menyang Praja Sanggabuwana ya Sanggalangit. Sedyane sang dewi enggal bakal kaaturake mring ratu gustine. Sauntara kuwi Kala Pragalba miwah Drembamaha sing keri ana mburi dadi kandheg lakune merga kabujung Kurawa. Sulayane rembug satemah dadi bandayuda.

 Nanging gandheng Kurawa mono ora duwe kabisan tandhing yuda, mula kanthi gampang kasil dikalahake dening wadya denawa Sanggabuwana. Prabu Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Aswatama, Tirtanata lan sapanunggalane kapracondhang. Sumurup Kurawa tan kuwawa nandhingi, Pandhita Durna ngoncadi payudan sengadi ngupadi sraya kanggo ngrebut bali Dewi Banowati. 

Prabu Kala Basuwreksa nampa sowane Patih Kala Kusika kanthi bombong karana wus……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan