Setan versus Qulhu Telu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 320 kali

Tekan  omahe  Mbah Sidik  dhukun  kondhang, Solekan terus masrahake gawan: gula, kopi lan rokok marang Mbah Sidik wadon. Sabacute mu­rid anyaran SGB Pecangakan Jepara kuwi banjur mrasaja­kake kekarepane, kang wose wis rong Jumuwah dheweke tan­sah diganggu bangsane dhemit.

Sepisanan wayah sirep uwong. Saka pangrungune omah kang dienggoni kaya disawur krikil kemrutug neng gendheng. Lebar kuwi terus ana sumiyuting angin ngemu hawa anyes kang nampeg kulit, rasane mak ces kaya es. Kasu­sul lampu teplok panjeran mble­ret bareng lan njedhule we­wujudan kang marahi jan­tunge meh coplok. Ana wong gedhe dhuwur rambut dawa rembyak-rembyak, mbegegeg lungguh pinggir amben ngungkurake dheweke.

Ing bengi malem Jumuwah minggu candhake, wewujudan kasebut sangsa­ya nemen anggone nggiri godha. Sajrone lagi rem-rem ayam, tanpa sabawa ujug-ujug Solekan wis dikakahi lan tangane ki­wa dicengkerem kenceng. Saengga dhe­weke ora bisa obah sarta angel am­began. Arep mbengok ilate kaya mung­kred. Mung ah-uh karo mlolok nanging ora weruh raine wewujudan kasebut. Kang diweruhi mung dhadha tekan we­tenge kang kebak wulu memper rang­utan.

“Omahmu ngendi kok manggon asra­ma, Gus?”

“Kula Kedalingan, kidul Pati, Mbah.”

“Ooo, adoh ya?” tumanggape Mbah Sidik. “Asrama kuwi lumrahe rak dieng­goni bocah akeh, teka awakmu turu ijen? Apa asramane kothong, Gus?”

Kelayan susila anoraga, Solekan ban­jur nyaritakake olehe sekolah nganti te­kan Pecangakan Jepara. Kocape bocah kang wiwit cilik duwe gegayuhan dadi guru iku bareng tamat Sekolah Rakyat (SR) banjur ndhaptar ing sekolah guru kang cedhak karo omahe. Sarehne wek­tu semana SGB Pati lan SGB Juwana wis nulak-nulak calon murid, mula dening gu­rune, dheweke tumuli didhaptarake ing SGB Pecangakan. Oh, mendah kaya ngapa adohe ya? Mangka jaman semana kang jeneng kendharaan umum iku ana­ne mung sepur thruthuk lan dhokar. Mo­bil isih langka kathik nganggo banget.

Wekasane senajan sekolah guru ka­se­but wis kakehan murid, parandene So­lekan bisa ketampa. Gandheng asra­ma wis ora kamot kanggo nampung bo­cah-bocah saka luwar dhaerah, kanggo kuwi bocah kang kasisa: Subandi, Dar­min, Sanuri, lan dheweke diakon mang­gon ing omah dhinese wakil kepala se­kolah. Omah gedhong kosong, awit wakil kepala sekolahe lenggah ing pidalemane dhewe. Jer panjenengane piyayi asli Pe­cangakan kono wae.

Subandi, Darmin lan Sanuri emoh manggon ing omah gedhong kosong ka­sebut. Kamiweden. Bocah-bocah mau pi­lalah useg-usegan melu nunut manggon asrama. Solekan nekad ijen, jer dhasare bocah kendel. Kejaba saka kuwi petung­an wis adoh omah. Lamun ora digolong-giligake tekade harak gaga ora matun, kebo ora nuntun. Jugar wigar datanpa karya olehe kepengin dadi guru.

Solekan kaya wis siyap mental. Se­jene pasrah nyuwun slamet marang Kang Gawe Urip, dheweke uga……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa