Setan versus Qulhu Telu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 303 kali

Tekan  omahe  Mbah Sidik  dhukun  kondhang, Solekan terus masrahake gawan: gula, kopi lan rokok marang Mbah Sidik wadon. Sabacute mu­rid anyaran SGB Pecangakan Jepara kuwi banjur mrasaja­kake kekarepane, kang wose wis rong Jumuwah dheweke tan­sah diganggu bangsane dhemit.

Sepisanan wayah sirep uwong. Saka pangrungune omah kang dienggoni kaya disawur krikil kemrutug neng gendheng. Lebar kuwi terus ana sumiyuting angin ngemu hawa anyes kang nampeg kulit, rasane mak ces kaya es. Kasu­sul lampu teplok panjeran mble­ret bareng lan njedhule we­wujudan kang marahi jan­tunge meh coplok. Ana wong gedhe dhuwur rambut dawa rembyak-rembyak, mbegegeg lungguh pinggir amben ngungkurake dheweke.

Ing bengi malem Jumuwah minggu candhake, wewujudan kasebut sangsa­ya nemen anggone nggiri godha. Sajrone lagi rem-rem ayam, tanpa sabawa ujug-ujug Solekan wis dikakahi lan tangane ki­wa dicengkerem kenceng. Saengga dhe­weke ora bisa obah sarta angel am­began. Arep mbengok ilate kaya mung­kred. Mung ah-uh karo mlolok nanging ora weruh raine wewujudan kasebut. Kang diweruhi mung dhadha tekan we­tenge kang kebak wulu memper rang­utan.

“Omahmu ngendi kok manggon asra­ma, Gus?”

“Kula Kedalingan, kidul Pati, Mbah.”

“Ooo, adoh ya?” tumanggape Mbah Sidik. “Asrama kuwi lumrahe rak dieng­goni bocah akeh, teka awakmu turu ijen? Apa asramane kothong, Gus?”

Kelayan susila anoraga, Solekan ban­jur nyaritakake olehe sekolah nganti te­kan Pecangakan Jepara. Kocape bocah kang wiwit cilik duwe gegayuhan dadi guru iku bareng tamat Sekolah Rakyat (SR) banjur ndhaptar ing sekolah guru kang cedhak karo omahe. Sarehne wek­tu semana SGB Pati lan SGB Juwana wis nulak-nulak calon murid, mula dening gu­rune, dheweke tumuli didhaptarake ing SGB Pecangakan. Oh, mendah kaya ngapa adohe ya? Mangka jaman semana kang jeneng kendharaan umum iku ana­ne mung sepur thruthuk lan dhokar. Mo­bil isih langka kathik nganggo banget.

Wekasane senajan sekolah guru ka­se­but wis kakehan murid, parandene So­lekan bisa ketampa. Gandheng asra­ma wis ora kamot kanggo nampung bo­cah-bocah saka luwar dhaerah, kanggo kuwi bocah kang kasisa: Subandi, Dar­min, Sanuri, lan dheweke diakon mang­gon ing omah dhinese wakil kepala se­kolah. Omah gedhong kosong, awit wakil kepala sekolahe lenggah ing pidalemane dhewe. Jer panjenengane piyayi asli Pe­cangakan kono wae.

Subandi, Darmin lan Sanuri emoh manggon ing omah gedhong kosong ka­sebut. Kamiweden. Bocah-bocah mau pi­lalah useg-usegan melu nunut manggon asrama. Solekan nekad ijen, jer dhasare bocah kendel. Kejaba saka kuwi petung­an wis adoh omah. Lamun ora digolong-giligake tekade harak gaga ora matun, kebo ora nuntun. Jugar wigar datanpa karya olehe kepengin dadi guru.

Solekan kaya wis siyap mental. Se­jene pasrah nyuwun slamet marang Kang Gawe Urip, dheweke uga……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!