Pager (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 340 kali

Wayahe meh jam sewelas awan. Bis sing teka wis arang-arang. Kuwi wae penumpange ora kebak uyel-uyelan, kaya nalika wiwit mangkat. Sing kepeksa ngadeg ora mung siji loro. Betheke bisa katut lan ora kasep ngantor apa sekolah. Nanging bareng rada awan, kala-kala  kari separo, ana kalane mung saprotelon. Saperangan ana sing medhun sakdurunge mlebu terminal.

Mangkono uga sing perlu menyang jedhing, ora kaya esuk sadurunge nganti-antri. Sing arep lelungan ora ndlidir kaya yen mbeneri ana preinan luwih sedina utawa Jumuwah lan Setu sore, sing adate terminal kebak uwong. Yen kepengin enggal numpak kudu gontok-gontokan. Adu bantere mlayu. Adu kuwate otot. Sok ngono unine mesin kacampur pating brengoke wong golek penumpang lan nuduhake panggonan sing arep dituju ora ana pedhote.

Sawise rada sela lan sing butuh menyang jedhing mung siji loro, agahan Endhog tumandang. Lawangan sisih kulon cacah lima dingakake. Kuwi jedhinge kanggo wong lanang. Panggo-nan puyuhan digebyur lan dikosek nganti resik. Genti jubinan digebyur makaping-kaping, sawise dipel digebyur maneh nganggo banyu ngemu kreolin. Sakala ganda pesing gawe weteng muneg lan sirah kliyengan dadi arum seger. Apa maneh ketambahan saperangan sorot srengenge madhangi njeronan.

Senajan kala-kala weruh barang njemumuk mbuntoni luwengan, Endhog ora nesu ora grundelan. Endhog nglenggana menawa olehe pangan pancen saka anggone reresik jedhing. Lan kuwi mertandhani menawa sing  butuh menyang jedhing kesusu-susu nganti ora kober nggebyur nganti resik. Kejaba kuwi sing ngantri katone uga padha ora sranta. Sarana me-nganggo topi rimba biru tuwa, masker biru enom kanggo nutupi irung lan lambe, dirasa wis aman lan kuwawa ngilangi ganda arus, sesawangan njijiki. Kaose lengen dawa uga werna biru tuwa, pernah geger direnggani tulisan petugas terminal. Clana dawa sing dhuwure mung ngisor dhengkul, sepatu proyek werna putih gadhing.

Endhog mingked. Sawise ngusapi praupan sing abang ireng lan kemringet, nyandhak jedhing sisih wetan sing mligi kanggo wong wadon. Meh bebarengan karo jangkahe Endhog, ana wong wadon semu mlayu tumuju jedhing. Lan lagi wae arep ngengakake lawang, dadakan tiba murep kaya ana sing njorogake. Banjur ngguling lan klumah persis ngarep lawang.

“Piye iki?” aloke Endhog kepara mbengok.

Kastowo sing jaga kothak dhuwit, nyawang pernahe swara. Weruh wong wadon gumlethak ngarep lawang, agahan mlumpat mlayu mara arep tetulung. Ora beda karo Endhog, Kastowo uga menganggo sragam klambi biru enom, kesak sisih kiwa, krah lan lengen werna abang. Pernah geger mawa tulisan abang: petugas terminal. Pacen kabeh sing ngayahi kuwajiban njeron terminal kudu menganggo sragam. Sarana mangkono dadi gampang titikane. Terminal ora banjur dadi sabane wong sing kumudu tumindak ala. Lan pambengoke Endhog  prasasat ngundang wong gemrudug, dheseg-dhesegan rebut panggonan kepingin ngerteni apa sing dumadi. 

Nalika sing tiba arep ditangekake, Kastowo rada ngedhap. Awak sakujur krasa adhem, praen pucet, mripat mendelik. Kastowo akon kancane………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan