Kepergok
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 202 kali

Rembulan purnama sidi sesingidan ing walike mendhung tipis. Angin sumilir alon, sajak ngembari jangkahe Sampun lan Tekad kang lagi me­caki galengan. Kadhang kala jangkahe kandheg sedhela, ngawat-awati kahanan kiwa tengen, nuli mbacutake laku kanthi rada mbungkrung. Ora lali sarung sing nu­tupi saperangan raine dibenakake, aja ngan­ti ana wong liya sing nyumurupi praupane.

Pandulune padha ditajemake, dibi­yantu sentolop cilik sing tinemu ing korek gas. Anggone madhangi dalan uga diati-ati banget, aja nganti nuwuhake kasuja­nan. Ewasemono jangkahe isih meksa ke­plesed nalika galengan sing diliwati rinasa teles lan lunyu. Embuh wis pirang menit anggone jumangkah nembus petenging wengi, engga wusanane tekan kebon sing dituju. Kebon duweke Marjito, juragan lom­bok ing desa kuwi.

“Sssttt…,” bisike Sampun aweh tenga­ra kanthi nempelake drijine menyang lam­be nalika jangkahe Tekad kemretek midak godhong garing. Sakala jangkahane kan­dheg. Tekad melu lungguh jengkeng, nuli plirak-plirik nyawang sakupenge. Rada suwe kekarone lungguh jengkeng ing ngi­sor wit rambutan sing ngrembuyung go­dhonge iku.

“Kawit mau taksawang kowe kok ora tatag” kandhane Sampun lirih “Yen pancen ora sreg baliya wae, taktandangane ijen.”

“Aku dhewe ora ngerti yagene atiku rada ora kepenak,” wangsulane Tekad karo nyawang omah gedhong ora adoh ing ngarepe.

“Kangen bojomu merga suwe ora mu­lih pa?”

“Ora, wis biyasa, baline sesasi sepi­san.”

“Nyambutgawe ana ngendi ta bojomu kuwi?”

“Neng kutha kana, wis setaun iki. Aku dhewe durung weruh ngendi alamate.”

“Heemmmh…yen ngono ayo dibacut­ake sedyane awake dheweke iki. Ya omah iki sasarana kita, omahe juragan lombok.”

“Liwat ngendi, Kang? Mburi tanpa la­wang, omahe sajak brukut temenan.”

“Liwat ngarep.”

“Lawang ngarep?”

“Iya, sedhela maneh dheweke mulih.”

“Sajake sampeyan kok wis apal karo pakulinane juragan lombok iki.”

“Ya, saben sasaran kudu daksinaoni dhisik pakulinane. Yen trima maling ae akeh wong bisa, nanging sing paling wigati kudu ngupaya murih budhal slamet, mulih slamet.”

“Wis kaping telu iki aku melu sampeyan maling, nanging lagi sepisan iki atiku ora kepenak.”

“Ora sah mikir werna-werna, kabeh nyambut gawe iku ana risikone. Wong da­gang risikone rugi, wong golek wedhi risi­kone kena banjir bandhang, wong ndho­dhosi watu risikone kejugrugan gampeng. Awake dhewe risikone konangan, mula ku­du dipetung lan ditintingi tenanan saduru­nge tumindak.”

Rada suwe anggone Sampun lan Te­kad sesingidan ing walike grumbul. Omah gedhong sing diawat-wati kuwi……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?