Kepergok
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 437 kali

Rembulan purnama sidi sesingidan ing walike mendhung tipis. Angin sumilir alon, sajak ngembari jangkahe Sampun lan Tekad kang lagi me­caki galengan. Kadhang kala jangkahe kandheg sedhela, ngawat-awati kahanan kiwa tengen, nuli mbacutake laku kanthi rada mbungkrung. Ora lali sarung sing nu­tupi saperangan raine dibenakake, aja ngan­ti ana wong liya sing nyumurupi praupane.

Pandulune padha ditajemake, dibi­yantu sentolop cilik sing tinemu ing korek gas. Anggone madhangi dalan uga diati-ati banget, aja nganti nuwuhake kasuja­nan. Ewasemono jangkahe isih meksa ke­plesed nalika galengan sing diliwati rinasa teles lan lunyu. Embuh wis pirang menit anggone jumangkah nembus petenging wengi, engga wusanane tekan kebon sing dituju. Kebon duweke Marjito, juragan lom­bok ing desa kuwi.

“Sssttt…,” bisike Sampun aweh tenga­ra kanthi nempelake drijine menyang lam­be nalika jangkahe Tekad kemretek midak godhong garing. Sakala jangkahane kan­dheg. Tekad melu lungguh jengkeng, nuli plirak-plirik nyawang sakupenge. Rada suwe kekarone lungguh jengkeng ing ngi­sor wit rambutan sing ngrembuyung go­dhonge iku.

“Kawit mau taksawang kowe kok ora tatag” kandhane Sampun lirih “Yen pancen ora sreg baliya wae, taktandangane ijen.”

“Aku dhewe ora ngerti yagene atiku rada ora kepenak,” wangsulane Tekad karo nyawang omah gedhong ora adoh ing ngarepe.

“Kangen bojomu merga suwe ora mu­lih pa?”

“Ora, wis biyasa, baline sesasi sepi­san.”

“Nyambutgawe ana ngendi ta bojomu kuwi?”

“Neng kutha kana, wis setaun iki. Aku dhewe durung weruh ngendi alamate.”

“Heemmmh…yen ngono ayo dibacut­ake sedyane awake dheweke iki. Ya omah iki sasarana kita, omahe juragan lombok.”

“Liwat ngendi, Kang? Mburi tanpa la­wang, omahe sajak brukut temenan.”

“Liwat ngarep.”

“Lawang ngarep?”

“Iya, sedhela maneh dheweke mulih.”

“Sajake sampeyan kok wis apal karo pakulinane juragan lombok iki.”

“Ya, saben sasaran kudu daksinaoni dhisik pakulinane. Yen trima maling ae akeh wong bisa, nanging sing paling wigati kudu ngupaya murih budhal slamet, mulih slamet.”

“Wis kaping telu iki aku melu sampeyan maling, nanging lagi sepisan iki atiku ora kepenak.”

“Ora sah mikir werna-werna, kabeh nyambut gawe iku ana risikone. Wong da­gang risikone rugi, wong golek wedhi risi­kone kena banjir bandhang, wong ndho­dhosi watu risikone kejugrugan gampeng. Awake dhewe risikone konangan, mula ku­du dipetung lan ditintingi tenanan saduru­nge tumindak.”

Rada suwe anggone Sampun lan Te­kad sesingidan ing walike grumbul. Omah gedhong sing diawat-wati kuwi……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan