Tapak Jangkah Leluhur (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 46 kali

Murcane Sitarasa saka keputren wis wetara suwe ora bisa dilacak. Sitarasa dipingit Akuwu Bambang kanthi ngrempit ing pa­pan siningit kang tangeh lamun kina­wruhan. Emban Klentheng sing sapra­na-saprene tansah nlasah bendarane pu­tri separan-paran malah ditemokake tiwas ngeres-eresi. Jasade ditemokake wong golek empon-empon jamu, ke­sangsang oyod-oyodan ing gampeng ju­rang. Emban Klentheng dipateni kan­thi siya kaniaya katitik awake rojah-ra­jeh tatu gegaman.

Rikala semana, mbarengi anane pala­puran ngenani kapal-kapal dagang Ke­ling kang padha ditawan ing palabu­han-palabuhan Sriwijaya. Ratu Shima lan Mantri Muka Gunaman sacepete tu­muli miji Rahyang Mandiminyak supaya ngrampungake perkara kang magepok­an karo pokal gawene Sri Jayanasa ka­-se­but. Iya ing wektu iku Akuwu Bambang bebasan angentrog nyana amba­jra lin­dhu. Gawe ontran mbradhat Sita­rasa.

Kedadian kuwi kaya-kaya luput saka kawigatene Ratu Shima. Ora kepikiran merga katliweng menggalih perkara nja­ban rangkah apa kepriye. Kepara bi­sa uga durung ana atur palapuran kang tumeka ing ngarsane. Gek Mantri Muka Gunaman lan para akuwu uga ora eng­gal cancut tumandang nglacak apa go­lek sisik melik babagan ilange putri pa­cangane Senapati Wiswasa iku.

Akeh-akehe wong banjur padha ndu­ga lamun ilange Sitarasa temtu ana gayute lan ilange Senapati Wiswasa wek­tu kapatrapan pidana kethok tangan dhek emben kae. Senapati Wiswasa ilang ba­reng dumadine gara-gara. Ana udan am­puhan, udan deres carup lesus lir pinusus kang ngawut-awut alun-alun kutharaja Ke­ling. Saengga wong-wong kang nekseni pidana kethok tangan padha bubar ma­wut, bingung bilulungan, salang tunjang golek slamet sowang-sowang.

Dadi akeh uthute menawa Sitarasa wis nyawiji lan Senapati Wiswasa. Jalaran Sitarasa uga disingitake dening wong kang wis ngglandhang Senapati Wiswasa. Menawa wae wong nyalawadi kasebut mes­thi duwe tujuwan supaya anggone pe­pacangan Sitarasa lan Senapati Wiswasa ora jugar wigar nanging bisa katemahan mbangun bale wisma. Iku mung saupa­ma-saupami. Upama temenana, banjur sa­pa wong nyalawadi kasebut? Ah, apa ku­wi karti sampekane Ratu Shima dhewe kanggo nylametake trah Melayu Sribuja?

Kuwi pangira kang ngayawara. Jer mi­turut pratelane Emban Klentheng, Sitara­sa mula pancen dibradhat Akuwu Bam­bang. Wah, iku rak akal buluse Emban Klen­­theng. Ledhok iline banyu, Akuwu Bam­bang kanggo alan-alan. Ditibani tai baya. Lho, nyatane Akuwu Bambang rak ilang temenan saka pakuwon! Mengko dhi­sik. Ilange Akuwu Bambang saka paku­won iku ora jalaran mbradhat Sitarasa nanging merga minggat. Minggat jalaran kamiweden didakwa ngglandhang Sita­rasa.

Iya merga saka anane panduga kang mubet kaya bengkung mangkono iku………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?