Bis Gratis, Durung Laris Manis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 119 kali

Angkutan Suroboyo Bus resmi dioperasekake Senin (9/4) kepungkur. Saka angku­tan kehe wolu kang dicepak­ake, nembe bis enem kang di­operasekake. Cacahe pe­num­pang Suroboyo Bus dina wiwitan pancen ora sepira akeh, sebab isih akeh wong sing durung ngerti yen dina iku ana bis gratis sing dice­pakake Pemkot Surabaya.

Salah sawijining angkutan bis, SB 08, mlaku wiwit jam 06.00 klawan ngliwati dalan Rajawali-Terminal Purabaya (Bungur Asih), sajak isih du­rung ana sing ngendheg.

Kondektur mbudidaya ma­rani penumpang sing ana ing halte. Merga ora ngerti yen bis werna abang iku bis gra­tisan, wong-wong padha cli­lak-cliluk sajak was sumelang. Sawise tekan Terminal Bu­ngur, ganti rute Terminal Bu­ngur-Rajawali.

Nembe jam 07.30 ana sa­watara penumpang numpak Suroboyo Bus ing Halte Wo­no­kromo. Wong loro iku kan­dha arep budhal kerja, na­nging sing sijine kandha jare mung kepe­ngin arep mubeng-mubeng. Nurhayati, salah siji penum­pang iku ngandhakake yen dheweke arep budhal ker­ja me­nyang Margomulyo. Dhe­weke mudhun halte Tugu Pah­lawan diterusake numpak ang­kutan kota nuju Margo­mulyo.

Manut kandhane, Surobo­yo Bus krasa luwih nyaman ti­nimbang bus kota sing kuli­nane ditumpaki wayah budhal kerja.

Nurhayati ngerti anane Suroboyo Bus nembe Minggu (8/4), dadi dheweke ora we­ruh yen kudu nggawa uwuh plastik yen arep numpak. Na­nging, Nur percaya numpak bis iki gratis. Dheweke arep pindhah menyang Suroboyo Bus yen carane mbayar ngang­go cara kontan. “Uwuh plastik rak ora mesthi ana ing saben dinane,” kandhane Nur sing omahe ing Sidoarjo iki. 

Engga tekan halte Tugu Pahlawan nembe ana penum­pang sanga. Kabeh penum­pang ora ana sing nggawa uwuh. Ing Halte Siola (Jl.Tun­ju­ngan), nembe ana penum­pang telu sing padha nggawa botol plastik gedhe. Dheweke kandha ngerti saka tanggane  sing melu soft launching dina Sabtu (7/4). “Jare tanggane yen numpak Suroboyo Bus ku­du nggawa uwuh plastik.

Nana bareng karo kanca­ne sajak semangat banget ing njero bis. Malah, saurute da­lan dheweke pindhah-pindhah bangku, jare njajal lungguh­ane bis anyar kasebut. Ora mung iku, Nana uga melu mromosekake Suroboyo Bus marang kanca-kancane sa­kantor. “Dak share menyang grup kantor, dak kongkon nyo­ba numpak bis iki,” ujare.

Gunggunge penumpang nganti tekan Terminal Bungur mung ana wong 16. Ing pa­­pan ndheg-ndhegan ing terminal, uwuh lan botol plastik saka penumpang mau dise­tor­ake menyang bank sam­pah. Bis mandheg watara 30 menit, sawise iku budhal ma­neh karo penumpang sing du­rung sepira akeh. Penum­pang iki umume mung kepengin nyoba mubeng-mubeng Su­ra­baya numpak Suroboyo Bus kasebut.

Kepala Dinas Perhubung­an (Kadishub) Surabaya Irvan Wahyu Drajat ngandhakake yen mangsa sosialisasi Suro­boyo Bus lumaku engga pung­kasan sasi April. Satemene masyarakat ora perlu nggawa uwuh plastik sadurunge tang­gal 1 Mei. “Yen saiki gratis. Ora nggawa uwuh ora apa-apa,” jlentrehe.

Sasi iki dishub uga nyam­pur­nakake layanan bis. Salah sijine matengake kerjasama karo bank sampah. Saiki ijol tiket mung bisa ditindakake ing telung bank sampah. (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih