Yen Ora Viral. Ora Kodal…
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 158 kali

Jaman saiki, nalika srana komunikasi wis canggih, meh kabeh solah bawa warga masyarakat gampang kinawruhan ngakeh. Salah sijine lantaran medhia sosial. Mbokmenawa kita isih kelingan, anane rekaman video sing kawentar bab nom-noman umuran SMA sing aweh pangancam marang Polwan nalika kena razia. Awake lencir pakulitane kuning, nanging olehe nesu tangane nuding-nuding. Dheweke ngaku anake salah sawijining pejabat lan kepara arep madulake tumindake petugas. Trekahe nom-noman kasebut direkam dening salah sawijining warga banjur diunggah ing medhia sosial, akeh sing nonton lan dadi viral. 

Ya saka sumebare video kasebut, warga ing sadhengah pa­pan, tepung utawa ora karo pelaku, banjur padha ngundamana tumindake nom-noman iku. Saking santere pawarta kasebut, ma­neka medhia massa cetak lan elektronik banjur melu mbi­warakake. Sidane pejabat sing kecathut asmane melu urun rem­bug, nom-noman pelaku uga klakon gela ngrumangsani tu­mindake. Dene masyarakat, ana sing banjur gawe tulisan, pirem­bugan, magepokan karo bab kasebut. 

Ing babagan pawiyatan uga ora sethithik pawarta sing banjur dadi viral. Salah sijine wong tuwane murid sing ora nrimakake tumindake gurune marang anake, banjur mara tangan marang si guru. Pawarta iku dadi viral lan antuk sakehing pangundamana saka netizen. Sidane si murid kapacak fotone lan sinebar tekan ngendi-endi. Kompak klawan kanca guru, sakehing sekolahan banjur wegah nampa bocah kasebut nalika arep mbacutake sekolahe. Sidane, si bapak sing anggota TNI iku kelakon mara njaluk pangapura marang guru lan pihak sekolahan. Bab iku uga sawise ana campur tangane sapepadha TNI, nanging wis mesthi sing pangkat utawa jabatane luwih dhuwur. 

Conto liyane sing saiki lumrah kaunggah ing medhia sosial yaiku yen ana sing parkir kendharaan kanthi sembarangan, mbuwang uwuh ing sadawaning dalan, nrabas bangjo, lsp. Ana sing ngoberake motret lan banjur ngunggah ing FB, IG, twitter, youtube, lsp. Kanthi itungan dhetik wae, wis akeh uwong sing mangerteni, lan kepara melu cluluk, lumantar drijine, aweh komentar. Lha sing nindakake dadi ngerti utawa ora, ya embuh.

Kasus liyane sing uga umum yaiku magepokan karo blanja online. Nalika ana sing rumangsa kapusan, wis kelangan dhuwit nanging ora antuk barang kaya sing dikarepake, banjur diunggah ing medhia sosiale. Bab iku kanthi pangajap bisa ngapokake “bakul” sing tumindak urik, lan amrih warga liyane ora dadi korban.

Yen dinalar, saka olehe dadi viral, para pelaku tumindak murang tata iku pancen banjur dadi lan kapoke. Ya paling ora, sing katon wektu iku kaya mangkono. Dene sabanjure, mbaleni tumindake apa ora, ndadani trekahe apa ora, rumangsa dhendham lan tambah sengit apa ora, durung ana sing konangan lan viral maneh. 

Mula lumrah yen banjur ana warga sing nganakake pirem­bugan, nggawe analisis luwih jero ngenani ngunggah tumindake bocah utawa nom-noman, sanadyan salah, nganti dadi viral. Kanggone si bocah utawa nom-noman bisa njalari isin, lara ati, nganti dicecenggring sakupenge. Kamangka, lumrahe bocah, uga nom-noman, isih dawa dalan uripe sing kudu dipecaki. 

Yen dipikir, cara kanggo mrantasi perkara ing “jaman now” pancen beda banget karo jaman (semo)now. Jajal ditliti, ndhisik, sakehing perkara saka sing cilik nganti gedhe tingkat nasional, ora kawiyak amarga durung jamane masyarakat nduwe daya. Ora ana sing nyecer ngandhakake mula bukane, ya ora ana sing mbela, tundhone ora bakal kadenangan kedadeyan sabenere. Apamaneh, yen pihak sing salah nduweni jabatan (utawa beckingan pejabat), ya tangeh lamun bakale seleh. Bab iku wiwit suda nalika saiki masyarakat bisa bebarengan nyuwara, bantu-binantu ngupayakake adiling hukum. Mbuh apa pangkate, mbuh sapa beckingan-e, angger viral, wis mesthi kodal.

Sing isih kudu dadi tetimbangan yaiku perlu apa orane sawijining bab digawe viral. Yen perkara sing diadhepi bisa enggal karampungake kanthi adil, mbokmenawa sesidheman wae luwih prayoga. Kaya ngapa dhampake ing tembe mburi, sepira kapitunan lan bathine, uga apa paedahe kanggo warga bebrayan uga netizen, kudu digatekake temenan. Ananging yen pancen ora viral ora kodal, ya kepriye maneh, kudu dijajal.  (lie)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan