15 - 21 April 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 24 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Tansah sareh, amrih pikirane uga bisa tetep wening. Emosine dikendhaleni, awit jenenge ati buneg bakale bisa njalari len. Yen dituruti dadi tumindak ora pas utawa pocapan sing ora prayoga. Asmara: blaka suta marang pasangan, aja slinthat-alinthut.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Mangkel lan gela aja kedlarung-dlarung, mundhak dadi memala lan lelara ing badan. Tansah sabar lan tatag ngadhepi sakehing perkara, lan aja lali ndedonga. Ya mung Gusti sing kersa paring pitulungan. Asmara: yen ana masalah, pasangan dijak rembugan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Endhanana panyakrabawa ala lan aja pesimistis, amarga lintang kabegjan sumunar minggu iki. Sing wis kelakon aja dadi pikiran maneh, enggal gumregah. Asmara: pasangan lagi ngadhepi ma­neka perkara. Prayogane panjenengan aweh lelipuran kanggo mrantasi gawe.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sing wicaksana yen ngadhepi pangalembana. Amarga tetembu­ngan manis bisa dadi wisa sing malah mateni rejeki ing tembe mburi. Dene panyaruwe lan pasemon, malah bisa dadi srana ngun­dhakake kaprigelan. Asmara: percaya pinercayan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja kuwatir ngadhepi kahanan. Sanadyan isih kinupeng ing men­dhung peteng, nanging lintang kamujuran wiwit sumunar. Sing wicaksana, rungokna swaraning ati, aja gampang katut omongan liyan. Asmara: ngajeni marang pasangan lan aja nyepelekake.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Tetep optimistis sanadyan perkara sing diadhepi njlimet lan njalari mumet. Percaya wae, sawernaning perkara mesthi ana srana kang­go ngudhari. Pikirane dijaga amrih tansah wening. Asmara: pirembugan sing entheng wae, amrih ora dadi regejegan maneh.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Wayahe introspeksi bab pakaryan lan solah bawa panjenengan. Tumindak kliru aja nganti kedlarung-dlarung tanpa ana owah-owahan. Yen pancen dumadi kapitunan, luwih becik enggal dilereni. Asmara: wis wayahe pasangan dijak rembugan nyepakake samubarange.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Minggu iki kudu konsentrasi lan wani nggawe trobosan anyar, am­-rih bisa antuk asil gedhe kaya sing diarep-arep.  Amrih bisa kaluwar saka sakabehing reridhu, emosine dikendhaleni. Asmara: nglegak­ake wektu kanggo pasangan, nindakake bab prasaja bebarengan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Minggu iki pas banget yen arep miwiti nindakake rancangan sing dipengini, utawa kegiyatan kreatif liyane. Lintange sumunar pa­dhang lan ora katon anane mendhung. Pocapane dijaga, aja ju­weh. Asmara: swasana nyenengake iki kudu dijaga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Ruwet rentenge pakaryan aja njalari nglokro. Makarya kanthi sengkud selaras karo kabisane. Kaya ngapa asile, didhadhani sa­-kuwate. Iku minangka pratandha kudu ngundhakake greget lan karsa. Asmara: ana bab sing njalari swasana tansaya nyenengake.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki akeh pakaryan sing kudu dirampungake, mula gelem ora gelem krentege makarya kudu diundhakake. Aja gampang rumangsa marem, amarga isih akeh sing kudu didandani. Asmara: pasangan tresna temenan, mula ora susah cubriya werna-werna.       

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Saingan iku kena wae, nanging kudu nduwe strategi sing gandem. Aja mung waton wani, amarga bakale njalari bingung dhewe. Minggu iki isih ana kalodhangan tinarbuka, aja wigah-wigih nampa obyekan. Asmara: kudu pinter njaga swasana amrih tetep romantis.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan