Temenan ! Bukuku ‘Dalane Uripku’ Sida Antuk Muri (4 – Tamat)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 188 kali

Semono uga, rikala kanca-kancaku kang banjur ngerti yen aku nerbitake autobiografi kok ya banjur padha njaluk. Mbaka siji padha kontak aku lewat sms, WA, email lsp. Sawise nampa buku lan banjur diwaca nganti tamat , kok ya ana statuse ing Fb banjur menehi komen kang rata-rata kok ya apik. Aku kadhang bingung. Apa ya te­men status utawa komentar mau. Ba­reng dakrasakake, kiraku amarga nganti saiki wis arang banget pengarang basa  Jawa, lan uga buku basa Jawa. Bareng ketemu buku basa Jawa lan banjur pa­dha maca kaget. Olehe kaget, yen daki­baratake kaya wong kang lagi pasa banjur buka kae heeeeeeeee. Bruwah, kaya-kaya pangangan kang wis cumepak arep dipangan kabeh.

Mula rikala ketemu buku basa Jawa, kandhane olehe maca nganti lali wayah. Malah ana kang kandha, olehe maca nganti jam 01 bengi ora rinasa. Iku kan­dhane kancaku kang wis maca lo. Kaya aku yen wis kesengsem olehku maca buku kang narik kawigatenku, aku uga lali wayah. Yen wis mengkono sisihanku biasane ya mung meneng wae yen aku wis nggethu maca apa malah nulis apa wae jumbuh karo kesenanganku. Malah kepara apa kebutuhanku wis dicepakake. Kaya camilan, ngombe apa malah yen lampune kurang terang banjur dite­rangake.

Kaya statuse mbak Nina Wahyu Tris­tanti kang uga pengarang. Sawise nam­pa bukuku banjur nulis status ana Fb kang unine mangkene, “Sesungguhnya pantang bagiku untuk minta gratisan sebuah buku dari seorang penulis. Ka­rena aku tahu, begitu beratnya perju­angan seorang penulis dalam proses penyelesaian tulisannya. Meteri, pikiran, bahkan raga terkuras energinya untuk se­buah buku. Bahkan waktu pun tidak akan bisa menentukan kapan akan se­lesai proses itu……………

Sekarang, Dalane Uripku Kang Woto sudah ada di tanganku lengkap dengan tulisan dan tanda tangan beliau sendiri. Matur nuwun. Semua akan selalu men­jadi pemicu tetap menyalanya semangat sastraku.”

Mengkono surasane Fb mbak Nina pengarang kang wis nampa lan maca bukuku. Pencen bener, nulis buku iku be­ner-bener butuh perjuangan kang ora entheng. Coba para maos galih. Kadhang mung perkara nulis iku akeh kang kan­dha ora gampang. Kadhang sedina di­kongkon nlis salembar durung karuwan rampung. Kamangka nulis buku iku ora mung butuh tenaga. Ananging uga ke­sempatan, energi, kreatifitas, imajinasi, nyusun ukara, pengorbanan kaya wek­tune leren kanggo nulis. Wektune kang­go keluarga uga kanggo nulis lsp. Durung biaya, amarga buku kudu dicetak. Apa­maneh olehe nyetak edisi lux, standard buku kang becik. Lan maneh bukuku ora didol ana toko, nanging dibagi gratis. Dadi pengorbanane tikel-tikel heeeeeeee. Nanging para maos aja khawatir. Olehku nulis banjur diregani dening kang maca ana atiku wis seneng banget, saestu !!!!

Semono uga rikala antuk komentar saka mbak Wiwien adhik kelasku ana ing SMAN Magetan. Sawise nampa kiriman bukuku lan bajur diwaca ana statuse mangkene,” Belajar basa Jawa meneh,  buku Dalane Uripku ingkang dipun serat Bapak Suprawoto bapak  yg mengayomi, dan membuat tenang orang2 di sekeliling beliau.

Senyum ramahnya selalu menyapa setiap kami bertemu, kadang beliau me­nyapa lebih dulu. Ga pernah neko2, klo bercanda, orang lain tertawa, beliau ha­nya tersenyum. Beliau bisa sebagai Ba­pak, teman diskusi, sahabat yg menye­nangkan.

Buku otobiografi  DALANE URIPKU yg ditulis beliau dg bahasa Jawa memper­oleh Penghargaan dari MURI krn meru­pakan Buku Otobiografi Pertama yg ditu­lis dengan Bahasa Jawa.

Gaya bahasa jawa yg santun, yg me­ngingatkan majalah bahasa Jawa Pa­nyebar Semangat, membaca bukunya seakan kita berada di jaman itu, walau kadang mesti mengernyitkan dahi krn bahasa Jawanya sdh lama ga terdengar. Ada banyak teladan yg bisa kita contoh dr isi buku Dalane Uripku. Kembali bela­jar bahasa Jawa yg hampir tergerus ja­man, klo dulu pulang ke Magetan, aku msh denger bocah2 bercanda dg bhs Ja­wa polosnya, sekarang bocah2 itu ham­pir selalu menggunakan bhs Indonesia bukan bahasa Jawa yg merupakan ba­ha­sa ibu. Saat kami perantau yg ingin tetap menggunakan bhs Jawa, kadang malah kesulitan dg teman yg diajak bicara.

Sama seperti saat aku menulis disini, utk memilih kosa kata bhs Jawa bener2 membutuhkan energi tersendiri, dan akhir­nya bhs Indonesia lg yg ditulis. ……………….”

Mengkono status mbak Wiwien mau. Kang salah siji isine, sawise maca bu­kuku mau tibane ukara kang biyen asring dirungu, amarga wis arang dienggo saiki lali lan bisa eling maneh amarga maca buku. Ana pambuka, piyambake kenal aku amarga aku minangka ketua umum alumni SMAN 1 Magetan lan mbak Wi­wien salah siji pengurus. Nanging mbak Wiwien adhik kelasku.

Komentar saka kang wis antuk lan maca bukuku ana ing ndhuwur mau ka­beh racake becik. Nanging sejatine bu­kuku mau uga akeh kekurangane. Na­nging kira-kira wae sungkan yen arep menehi panemu kang beda (kritik). Wong diwenehi gratis kok isih nyacad (guyon heeeeeee). Wong ya tulisan manungsa lumrah dudu kitab suci ya mesthi isih ana kekurangane. Kang mesthi ya ora sampurna. Nanging kanggoku rak ya luwih becik tumindak kang nyata tinim­bang ora tumindak babar pisan. Amarga anane tulisan mau banjur ana kritik. Lan anane kritik ndadekake tulisan tansaya be­cik. Kritik mau mesthine ora mung kanggo tulisanku wae nanging uga kang­go pengarang liyane.

Kang jelas, yen ana manfaat kanggo pribadhiku dhewe, aku rumangsa ayem lan marem dene dalane uripku wis dak­cathet ana buku mau. Yen pancen ana apike lan ana kang bisa diconto ya syukur. Dene yen ora, ya wis ora apa-apa. Kaya kang wis daktulis ana atur pambukane bukuku, yen bukuku mau sejatine ing sa­kawit mung kanggo catetan pribadhiku dhewe.

Dene kagem para maos kang pena­saran lan kepingin antuk bukuku, ya kudu rada sabar mengko ing wulan Mei 2018 rencanaku bakal dak-launching bebare­ngan karo olehku antuk rekor Muri. Lan mengkone versi digital bisa diundhuh saka internet, pancen sengaja dakse­dhiake versi digital utawa bisa diwaca ana smartphone android. Dene kang pidalem ana tlatah Kabupaten Magetan kang kepingin antuk bukuku saged rawuh wonten gubuk kawula (Daleme Ibuku) Jln Glatik 179 Maospati Magetan.

Nuwun*

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan