Kesandhung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 125 kali

“Sukmawati kesandhung masalah, maca puisi anggitane sing isine nglarani atine wong Islam, wayahe  piyayi pinter kaya Sukmawati niku rak isok nggagas yok apa kira-kira isine puisine niku kate nggawa masalah tah gak. Masiya niku bocah SMA mesthi sadhar nek isine puisi niku ngandhut sara apaka dheweke wani maca puisi niku dhuk even sing binuka gae umum. Luwih-luwih mbandhing-mbandhingna azan. Kamangka azan niku kramat nemen gae wong Islam dadi isyarat mlebune wektu gae sembahyang. Apa maneh ndhuk azan niku isine antaraliya onok syahadate, keesaane Gusti, ngono kok dikandhakna luwih ala tinimbange kidung. Perkara  Sukmawati ngarani tah duwe penemu koyok niku gak masalah, sing penting ojok terus penemune niku diumbar ndhuk ngarepe umum. Niku nggarahi ngundang konflik, menodai kerukuan umat. Nek umat Islam terus gak trima ya wajar ae. Azan niku rak wis dikumandhangna wiwit jaman Nabi Muhammad. Endi onok kidung sing dikumandhangna seprana seprene isok ngembari suwara azan. Karyane menungsa gak mungkin isok ngungguli ciptakane Gusti,” omonge Ning Sumeh akeh-akeh nanggapi ramene rembuk puisine Sukmawati.

“Tapi niku rak karya sastra, kan bebas bebas ae wong gae karya seni,” panyelane Cak Bedja.

Cak Ari nyauti “Encene karya seni niku ya bebas, tapi ya onok bates-batese, nek niku gae konsumsi umum ya kudu nggatekna rambu-rambu. Gak oleh terus atas nama karya sastra tapi isine ngrusak kerukunane umat. Tak kira sing koyok niku duduk maneh karya sastra. Karya seni niku asil akal budine menungsa kang endah kanggo gae urip niki tambah endah. Lha nek karya sastra terus gae urip niki malah dadi bubrah prasaku niku gak isok diarani karya sastra tah karya seni. Makane lah dulur Indonesia niki bhineka tunggal ika awak dhewe kudu isok njaga kerukunan gak usah macem-macem.”

Pak Lik Dur nambahi “Makane dulur ayuk urip niki kudu sing isok mad sinamadan, nek gak gelem digae lara ya ojok nggawe lara, nek njaluk diajeni ya kudu isok ngajeni. Nek kira-kira gak paham ya meneng ae. Sukmawati encene wis njaluk maaf, tapine ummat Islam niku akeh duwe pendapat dhewe-dhewe, nek perkara memaafkan mesthi ummat Islam memaafkan, tapine onok sing trima tekan semono cumak onok sing njaluk dirampungna kasuse secara hukum. Sing penting maneh gae awak dhewe niki ojok didedawa. Dijupuk ae hikmahe. Diserahna ae perkarane ndhuk sing wajib.”

(Sing seneng urip ayem tentrem mad sinamadan: Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya