Narkoba Ngincer Bocah Sekolah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 130 kali

Wengi kuwe giliran regune Kaki Bawor sing rondha. Kaki Bawor ngabsen sing wis teka, nang Pos Kamling, ana Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Yamun si bujang tuwa, Darman betor, Kebayan Dikin, mung mas Guru Tarno sing durung keton. “Lho, mas Guru Tarno denenga durung teka yah? Biasane gasik,” cluluke Kaki Bawor.

Ora let suwe, mas Guru Tarno teka numpak ubluge, langsung diparkir nang sebelah Pos Kamling. “Wadhuh, sepurane inyong mandan telat kiye. Kopine isih mbokan?” Omonge mas Guru Tarno kambi nguculi jakete.

“Ya, isih. Kiye wis disiapaken. Gorengan sukune ya ana. Mangga...” saurane Darman betor karo ngulungaken gelas kopi maring mas Guru Tarno. Sing diulungi gagehan nampa,  “Oh, iya. Kesuwun...,” terus mapan njagong methengkes karo ngglethakaken gelas kopine.

Mas Guru Tarno nyruput wedang kopine, terusan ngomong, “Mikine sekang mider-mider, niliki bocah-bocah klas sanga, sing pada belajar kelompok terus njujug mengeneh, anu rumangsa wis telat. E, mbok digoleti Rama Bawor.”

“Iya, miki pancen tek takokaken. Wong biasane teka gasik. Anu mider-mider kepriwe koh?” Takone Kaki Bawor, karo nyomot gorengan sukun, terus dipangan.

“Genahe inyong toli dadi wali kelas nang klas sanga Be, Ramane. Gandheng meh garep ujian, mau awan inyong prentah supayane bocah-bocah sinau bareng saben kelompok,” wangsulane Mas Guru Tarno, karo nerusaken gole mangan gorengan sukun, “Kocape mau bar magrib inyong ngoberna maca koran. E, lha koh ana berita nek Bandar Narkoba saikine ngincer bocah-bocah sekolah, kejaba dadi pengguna, uga didadekna kurir, tukang ider Narkoba.” Kandhane mas Guru Tarno.

“Seh, seh.. Medeni temen yah? Njuran mas Guru mikine dadi kepeksa mider-mider niliki bocah-bocah gole padha sinau kelompok?” Pak Priyanto nyereg melu takon.

“Iya, kepeksane Pak Pri,” wangsulane Mas Guru Tarno karo mapanaken gole njagong. “Mergane ujare Ibu Siti Hikmawati Komisioner KPAI Bidang Kesehatan karo Pak Ali Djohar Deputi Pencegahan BNN sing tek waca nang koran, salah sijine cara nggo nyebaraken Narkoba maring bocah-bocah sekolah kuwe, liwat kelompok belajar. Bocah-bocah mau gole padha sinau, diwenehi panganan utawane omben-omben sing wis dicampuri Narkoba. Kawitane gratis, ningen nek bocahe wis kecanduan ya kudu mbayar larang. Banjuran diiming-imingi nek kepengin duwe dhuwit akeh, kudu gelem ider dodolan Narkoba.”

“Oh, njuran miki bocah-bocah sing ditiliki kepriwe?” takone Kebayan Dikin.

“Alhamdulillah, aman. Malah gole sinau, ditunggoni bapak-ibune sing padha kanggonan. Mau ya wis padha tekkandhani, supayane ngati-ati nek diwenehi omben-omben apa panganan sekang wong liya,” wangsulane mas Guru Tarno nggenahaken.

“Dhuh, bener-bener Indonesia dharurat Narkoba temenan kiye. Mulane sing dadi wong tuwa kudu waspada ngati-ati, njaga putra-putrane,” ujare Kaki Bawor karo ngunjal ambegan, prihatin. Klilan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya