Lungguh kang Ewuh (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 411 kali

Playune mobil sing disetiri Martini pindha disawatake. Pikirane kang kaselak enggal ketemu Giyanto wis ora kena disemayani maneh. Wis ngono ndadak kepalang sepur liwat ing sakulone Bagor, utawa ngancik alas Wilangan. Sing mandheg ngenteni liwate sepur cedhak lawang palang kono ana puluhan kendharakan. Wiwit sepedha motor, mobil pribadi, bis umum, malah katambahan truk gandheng cacah telu.

Rendhete laku muwuhi sumpege Martini. Wujude sepur kang liwat ngelingake lelakon taunan kepungkur, kang nuntun keplantrange laku tekan Yogyakarta sing njalari ketemune karo Giyanto maneh. Wewayangane Sayunah, kang saiki embuh ana ngendi lan piye kabare, bali cumanthel ana utege. Semono uga piye kabare Kusno kang kasengguh thuk-mis, jebul pulisi narkoba, uga datan genah jejere.

Kok ya ngepasi bareng, neng sisih kiwa mobile Martini ana wong lanang boncengan sepedha motor. Sing ana ngarep duwe rupa lumayan, menganggo kaos ngepres, kaca mripate ireng. Bab iki ngelingake marang tekane Darwin nalika semana kang diterake Sigit, kanthi seja bakal dijodhokake karo dheweke, nalika anggone ngrandha oleh rong taun.

Tekane Darwin kang sepisanan ora mlebu gagasane Martini. Nalika diblakani Sigit menawa dheweke dhudha, anak papat melu tilas bojone, dudutane Martini ateges dhudhane Darwin merga pegatan, ora merga ditinggal mati. Blakane Sigit nalika iku sethithik gawe perih tatune ati merga kelingan diblenjani tresna dening Wardoyo. Kanggo nylamur karepe Sigit kanthi makaping ngeterake Darwin nyang omahe simboke, Martini nyoba golek gawean. Embuh sapa sing ngandhani menawa Martini kepengin nyambut gawe kanggo ngopeni anake. Upama Sigit kok sengara, awit dheweke ora kandha lan crita marang Sigit. Kanthi pitulungane Darwin, Martini bisa nyambut gawe minangka petugas lapangan golek konsumen sepedha motor kredhitan ana padesan.

Yen ngrasakne rekasane nyambut gawe sing dudu kabisane, sajake pengasilane ora bisa aweh janji kanggo dina ngarepe Kemuning. Yen mung ngene laku lan asiling pakaryan, apa Kemuning mbesuk isa sekolah tekan kuliyah, ngono batine. Mula kanthi dhasar kanggo dina ngarepe Kemuning, Martini gelem dirabi Darwin, kanthi prajanjen Darwin saguh ngragadi Kemuning tekan kuliyah. Rindhik asu digitik, Darwin muni saguh lan kasembadan mengku randha teles  Martini.

Swara klakson kendharakan sing ana mburi mobile gawe buyare……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…