Tapak Jangkah Leluhur (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 142 kali

Ing iring lor gigir Gunung Murya ana candhi kang dibangun dening Prabu Kartikeya Singha kanthi pituduhe Resi Yogiswara. Candhi iku banjur sinebut Candhi Angin. Ora adoh saka dununge candhi kasebut ana asrama kang tegese papan pata­pan. Papan panggonane wong sing nglakoni tapa brata.

Sajrone Serat Suci Bhagavadgita di­pratelakake kalamun menungsa iku ku­du urip kelayan manthenging pamituhu marang Hyang Widhi Wasa. Mungguh lakune sarana nindakake Yadnya sing tegese manembah, Dana yaiku dana weweh lan Tapas kang mawa teges ta­pa brata.

Patapan Candhi Angin kono katelah Tempur. Tempur sing duwe teges ‘kete­mu’. Ketemune kali saka uluan loro ban­jur nyawiji milir mangisor. Parandene ing kene, ‘ketemu’ uga mawa makna uta­wa surasa kang jero. Yaiku ketemu­ne titah karo Kang Anitahake. Nanging ketemu ora cara kawadhagan. Awit Hyang Widhi Wasa iku nirupam: ora maujud, nirkaram nirpadam: tanpa ta­ngan lan tanpa sikil, nirindryam: tanpa pancadriya. Ketemu nanging durung manunggal. Lagi bisa manunggal lamun menungsa wis lepas saka bebandan kadonyan, bebandan karmaphala lan punarbhawa utawa samsara. Lah, iku kang winastan ‘moksa’.

Biyen natkala Senapati Wiswasa kapidana kethok tangan ing alun-alun kutharaja Keling, kanthi cara kang ora ngawistara nuli dislametake dening Resi Manubawa lan Wiku Dharmakirti. Dhasare, wong urip iku kudu bening pa­mawase. Ora kena nampik milih. Jer ala lan apik iku mula dadi isen-isene jagat raya. Kang Gawe urip nyipta srenge­nge kanggo wong ala lan wong apik, nu­runake udan kanggo wong mlarat lan wong sugih. Mula wong kang kaya Sena­pati Wiswasa ora kena banjur diplesit, nanging malah kudu dirangkul. Dituntun amrih dadi apik. Kang wekasane Senapati Wiswasa banjur digawa ing Patapan Tem­pur.

Ora rinasa wis ndungkap rong taun Senapati Wiswasa ana ing Patapan Tem­pur. Senadyan tangan tengene bujel ora duwe epek-epek, nanging ora dadi pepa­lang sajrone nindakake pegaweyan ing urip padinane. Kepara ing Patapan Tem­pur kono Senapati Wiswasa wis nemok­ake jatidhirine. Sumurup marang dhiri pri­badhine sing winates saengga bisa sumu­rup marang keagungane Kang Tanpa Wates.

Saiki Senapati Wiswasa wis ndamangi lamun kasangsaran kethok tangan iku mi­nangka…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…