Tapak Jangkah Leluhur (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 122 kali

Ing iring lor gigir Gunung Murya ana candhi kang dibangun dening Prabu Kartikeya Singha kanthi pituduhe Resi Yogiswara. Candhi iku banjur sinebut Candhi Angin. Ora adoh saka dununge candhi kasebut ana asrama kang tegese papan pata­pan. Papan panggonane wong sing nglakoni tapa brata.

Sajrone Serat Suci Bhagavadgita di­pratelakake kalamun menungsa iku ku­du urip kelayan manthenging pamituhu marang Hyang Widhi Wasa. Mungguh lakune sarana nindakake Yadnya sing tegese manembah, Dana yaiku dana weweh lan Tapas kang mawa teges ta­pa brata.

Patapan Candhi Angin kono katelah Tempur. Tempur sing duwe teges ‘kete­mu’. Ketemune kali saka uluan loro ban­jur nyawiji milir mangisor. Parandene ing kene, ‘ketemu’ uga mawa makna uta­wa surasa kang jero. Yaiku ketemu­ne titah karo Kang Anitahake. Nanging ketemu ora cara kawadhagan. Awit Hyang Widhi Wasa iku nirupam: ora maujud, nirkaram nirpadam: tanpa ta­ngan lan tanpa sikil, nirindryam: tanpa pancadriya. Ketemu nanging durung manunggal. Lagi bisa manunggal lamun menungsa wis lepas saka bebandan kadonyan, bebandan karmaphala lan punarbhawa utawa samsara. Lah, iku kang winastan ‘moksa’.

Biyen natkala Senapati Wiswasa kapidana kethok tangan ing alun-alun kutharaja Keling, kanthi cara kang ora ngawistara nuli dislametake dening Resi Manubawa lan Wiku Dharmakirti. Dhasare, wong urip iku kudu bening pa­mawase. Ora kena nampik milih. Jer ala lan apik iku mula dadi isen-isene jagat raya. Kang Gawe urip nyipta srenge­nge kanggo wong ala lan wong apik, nu­runake udan kanggo wong mlarat lan wong sugih. Mula wong kang kaya Sena­pati Wiswasa ora kena banjur diplesit, nanging malah kudu dirangkul. Dituntun amrih dadi apik. Kang wekasane Senapati Wiswasa banjur digawa ing Patapan Tem­pur.

Ora rinasa wis ndungkap rong taun Senapati Wiswasa ana ing Patapan Tem­pur. Senadyan tangan tengene bujel ora duwe epek-epek, nanging ora dadi pepa­lang sajrone nindakake pegaweyan ing urip padinane. Kepara ing Patapan Tem­pur kono Senapati Wiswasa wis nemok­ake jatidhirine. Sumurup marang dhiri pri­badhine sing winates saengga bisa sumu­rup marang keagungane Kang Tanpa Wates.

Saiki Senapati Wiswasa wis ndamangi lamun kasangsaran kethok tangan iku mi­nangka…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya