Syahrini Dadi Saksi Sidhang First Travel
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 20 kali

Penyanyi Syahrini kandha kepanasan nalika dadi saksi sidhang First Travel ing Pengadilan Negeri De­pok, Jawa Barat, Senin (2/4) kepngkur. Iki dituduhake Syahrini saka obahing awake.

Artis sing kerep disapa Princes iki makaping-kaping ngusapake tisu me­nyang gulu lan pasuryane. Sinambi mangsuli pitakonane hakim. Syahrini uga ora kandheg anggone tipas-tipas.

Sajake Syahrini ora tahan kepana­san. Dheweke banjur njaluk idin marang hakim kanggo nyopot jakete sing werna biru iku. “Aku kepanasan, Pak Hakim oleh ra aku mbukak jaket,” kandhane Syahrini.

Hakim ora langsung ngiyani, nanging takon. “Klambine apa sopan?”. Syahrini sakala mangsuli, “ana lengene kok”.

Nalika jakete dibukak, sakala pe­ngunjung uga nanggapi. Surak-surak ke­prungu lamat-lamat. Syahrini sajak mu­ring. Dheweke ngobahake tangane, dri­jine nutupi lambene ngajap pengunjung sidhang supaya meneng. Syahrini mbu­kak jakete werna biru sing regane Rp 3,9 yuta iku lan menganggo kaos ireng polos.

Ora mung krasa kepanasan, Syahrini uga kandha kesel lungguh ing kursi saksi. Bab iku dumadi nalika jaksa nggeter artis asal Bogor iki gegayutan perkara apus-apus jemaah umrah First Travel.

“Sedulur saksi, ngadhep mrene wae, ngadhep menyang hakim wae supaya ora kesel.

“Bener iki kesel banget,” kandhane Syahrini karo ngebetake rambute.

Marang Syahrini jaksa nakoni bab kerja barenge Syahrini karo First Travel. Syahrini nyebutake urusan kerja sama diurus adhine sing dadi manajer.

Syahrini kandha duwe tugas mem­posting First Travel ing Instagrame. Dheweke migunakake hashtag First Travel nalika melu umrah sing dibudhal­ake 26 Maret 2016.

Syahrini uga klakon nitipake wekas marang majelis hakim sing mimpin si­dhang. Dheweke ngajap majelis hakim supaya mutus kanthi bener.

“Aku ana tambahan Pak, aku ngajap klawan aku didadekake saksi, enggal Bapak Hakim lan Jaksa bisa nuntasake nasibe jemaah,” ujare Syahrini.

Syahrini kandha melu prihatin ma­rang kurban apus-apus umrah sing ca­cahe puluhan ewu uwong kasebut. Syahrini kandha melu mbiyantu mbu­dhakake lakune umrah wong 20.

“Mesakake, Pak, aja dibelan-belani. Bapak kudu bener, aja mbelani sing luput, aku mung dadi saksi wae. Taun wingi aku bisa mbudhalake wong 20, muga-muga bisa mbudhalake maneh,” tambahe Syahrini.

Saliyane nelakake kekarepan saka sidhange bos First Travel, Syahrini mba­leni maneh bab katrangane kang cetha menawa dheweke ora nampa dhuwit saka First Travel liwat postingan ber-hashtag First Travel lan umrah VVIP, Syahrini mung antuk fasilitas umrah. Syahrini lan puluhan wong anggota keluwargane uga ngetokake dhuwit Rp 167 yuta kanggo budhal umrah nalika Maret 2016, sanajan fasilitase munggah dadi VVIP.

“Sethithika wae aku ora nampa dhuwit saka First Travel. Matur nuwun Pak,” tandhese.

 

Wadul Fraksi PDIP

Ing papan  lan wektu kang seje, para jemaah agen umrah First Travel sing wurung dibudhalake wadul menyang Fraksi PDI Perjuangan DPR RI gegayutan apa kang dheweke alami lan bacute saka penanganane perkara iki. Sawijining ibu sing kandha mbawahi watara 350 je­maah First Travel, madulake ora cethane nasibe atusan jemaah sing uga durung dibudhalake dening travel umrah iki.

Ibu kasebut nyuntakake rasaning atine marang Fraksi PDIP, ing Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat., Senin (2/4). “Aku mbawahi jemaah kehe 250 uwong, sing wis dibudhalake ana 160 jemaah,” kandhane ibu sing nerangake apa kang dialami lan para kurban liyane marang perwakilan Fraksi PDIP.

Wanita menganggo jilbab iku uga kandha sawise krungu ana kang ora beres karo travel umrah First Travel, dhe­weke bareng karo sakehing kancane kang mbawahi jemaah liyane nyoba njaluk pertanggungjawaban.

“Sawise kedadeyan iki, kita terus mbudidaya,” jlentrehe. Dheweke uga tansah nerangake yen dheweke bingung anggone menehi pangerten marang atusan jemaahe jalaran ora ana ka­temtuan saka travel umrah sing diurusi dening desainer Anniesa Hasibuan kasebut.

“(Nanging) kanggo mertanggung­jawabake iki kabeh marang jemaahku, aku ora bisa aweh wangsulan kang trep,” tandhese.

Dheweke klakon ngandhakake yen dheweke lan saperangan kanca liyane sajak duwe rasa kepengin bathon kang­go mbudhalake para jemaah. Bab iki jalaran para jemaah isih tansah takon gegayutan nasib budhale umrah.

“Dheweke kabeh tansah takon, kaya apa?,” kandhane.

Sawatara iku Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Alfia Reziani kandha fraksine bakal njurung supaya nyedhaki karampungane perkara First Travel ndhisikake kepentingane jemaah. Keja­bane njejegake hukum, dhuwit-dhuwite jemaah utawa budhale calon jemaah kudu diutamakake.

“Kita bakal nganakake sesambungan maneh karo Kementerian Agama. Aku bakal nakokake marang Kementerian Agama, jalaran aku weruh, Kementerian Agama tenanan anggone ngawekani perkara iki,” ujare.

Alfia nambahake, pehake nggatekake banget marang apa kang namani calon jemaah. Utamane pambudi daya ang­gone ngumpulake dhuwit kanggo umrah, nanging dhuwit iku banjur dislimpetake First Trevel. “Kita wis krungu langsung, ana sing ngumpulake Rp 10 ewu, Rp 20 ewu, miris banget, iki ana niyat dise­ngaja. Aku kabeh mbudidaya sarosane merjuwangake hake ibu-ibu,” tandhese. (Sy)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?