Apa Tumon, Ana Cawapres Tawa-Tawa Awake Dhewe?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 38 kali

Berkahe reformasi, saiki wong merdika ngucap ngrasani pengin dadi Capres lan Cawapres. Sok ngonowa kudu “bisa rumangsa”, dudu “rumangsa bisa”. Ning apa tumon, saiki ana Capres lan Cawapres sing tawa-tawa awake dhewe kepara meksa, ana uga sing malu-malu kucing. Mangka sing jeneng jabatan iku sipate amanah. Sing mung saktitahe malah nyampe, sing banget ngaya malah ora sida!

PELUKIS Hardi saka Jakarta, dhek jaman Orde Baru nate dadi urusan Lak­sus (Pelaksana Khusus). Sebab musa­babe mung sepele, dheweke gawe lukis­an potret dhiri sing ngisore banjur diwe­nehi irah-irahan “Capres tahun 2000.” Karepe mung guyon. Nanging aparat Orde Baru ora narimakake, Hardi dipang­gil Laksus karo dikon sangu andhuk cilik lan sikat gigi. Bar dipriksa nganti jam-jaman gak entuk mulih nganti sawatara dina, alias ditahan.

Sadurunge kuwi, taun 1976-an Sa­wito Kartowibowo tilas pejabat Depar­temen Pertanian sing seneng laku tira­kat, rumangsa entuk wangsit kang bakal dadi presiden. Dheweke banjur golek tandha tangan tokoh-tokoh wigati jaman kuwi, terus dikirimake Pak Harto supaya asrah panguwasa marang Bung Hatta. Asile, Sawito ditahan kanthi dakwan makar lan ing Pengadilan divonis pitung taun penjara.

 

Biyen Wapres ban serep

Jaman Orde Baru, ngimpi utawa ngucap ngrasani dadi presiden pancen dadi pepali (larangan). Sing kena lan wenang mung Pak Harto pribadi. Se­mono uga sing kepengin dadi Wakil Presiden, iku uga gumantung karo Pak Harto dhewe, sapa sing arep dikersak­ake. Tokoh-tokoh wigati jaman kuwi, senajan antuk penyengkuyung saka parpol upamane, Pak Harto tetep ngu­gemi unen-unen lawas: sabda pandhita ratu. Sing bisa nemtokake mung Pak Harto lan sing didhaulat kudu mangkat.

Mula jaman semana, Wapres kuwi mung kadidene ban serep. Mung makili Pak Harto nabuh gong utawa nggunting pita sajroning peresmian. Salwiring kebijakan sing nemtokake ya tetep Pak Harto pribadi. Mula Wapres Sultan HB IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Try Sutrisno, BJ Habibie mung dadi simbol thok. Ngibarate wiyaga mono, yen Pak Harto lagi nggerong, para Wapres cukup nyenggaki: dua lolo, lolo lohing……

Siji-sijine Wapres sing entuk nu­duhake kasudibyane mung Sudharmono SH (1988-1993). Karo sinambi mbanda tangan dheweke wani gawe kebijakan-kebijakan, upamane bab “pengawasan melekat”. Beda maneh karo Wapres Adam Malik (1978-1983) sing diparabi “si Kancil” iku, saking dene ora wani nglangkahi Pak Harto, yen ana usulan mung ditanduki kanthi ukara khas: bisa diatur……

Beda sawise ngancik alam reformasi. Jusuf Kalla nalika dadi Waprese SBY (2004-2009), saking cukat trengginase nganti ana sing ngarani kebat kliwat. Malah ana sing  ngarani, the real president (presiden sanyatane) ya Jusuf Kalla iku dhewe. Maklum, rikalane dening Presiden SBY lagi dilelimbang, JK wis cepet tumandang.

Tuladhane bedhamen RI-GAM (Gera­kan Aceh Merdeka) cepet beres ya amarga saka kertiyasane Wapres JK. Mung sing gawe bebrayan dadi ngrempelu kepara njelu (mesgul), rikala JK gawe kebijakan lenga patra menyang gas (konversi)  melon 3 Kg, jebul sing dadi distributore –kabare– malah perusa­haane JK dhewe. Wekasane bareng rakyat gaptek (gagap teknologi) akeh sing dadi korban gas melon njeblug, bebrayan ana sing ngarani Jusuf Kalla dadi Bethara Kala.

Anehe bareng JK dadi Waprese Jokowi dinane iki, trajange sing cukat trengginas pindha manuk sikatan, ora ana katon. Malah kadhang kala ngrujak sentul, Jokowi ngalor JK-ne ngidul. Upa­mane ing  ndalem kasus pengangkatan calon Kapolri Budi Gunawan (2015). Merga dadi tersangka KPK, Jokowi langsung mbatalake. Nanging JK njaluk liwat praperadilan. Tujune wae, senajan Budi Gunawan menang praperadilan, Jokowi tetep mutusake, Kapolrine Badrodin Haiti dudu Budi Gunawan.

 

Cawapres Kompatibel

Pilpres 2019 kang tumiba 17 April 2019 kari setaun maneh. Sapa Caprese kaya-kaya isih ngambali pengalaman taun 2014, yaiku antarane Jokowi luma­wan Prabowo. Poros katelu sing dige­gadhang sawatara parpol, isih awujud “tembang rawat-rawat” durung genah kabul kawusanane. Merga Caprese pathok bangkrong kaya taun 2014 kawuri, saiki sing dadi rembug rame dhestun Cawaprese. Maklum, Cawapres 2019 iki ndarbeni kalungguhan sing strategis. Yen menang dadi Cawapres, ing taun 2024 darbe kalodhangan Nyapres amarga Jokowi –yen menang maneh– wis rong priode ngembani negara.

Capres Prabowo sing didhombani PKS lan –ketoke– PAN, paling akeh darbe stok Cawapres. Paling ora wis ana 15, sing 9 mujudake kader PKS dhewe, dene sing liyane mujudake tokoh lintas parpol tur kompatibel (cocok mrana-mrene). Saka kader PKS bisa disebut: 1. Presiden PKS Sohibul Iman, 2. Eks Presiden PKS Anis Matta, 3. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, 4. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, 5. Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, 6. Politikus PKS Tifatul Sembiring, 7. Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, 8. Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno, 9. Wakil Ketua Ma­jelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Wondene saka lintas partai kacathet yaiku: 1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 2. Jenderal (Purnawirawan) TNI Gatot Nurmantyo, 3. Ketua Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), 4. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), 5. Ketum PKB Muhaimin Iskandar, 6. Ketum PAN Zulkifli Hasan. Kabar paling santer, jarene Prabowo bakal nggandheng Anies Baswedan sing lagi sakrempyengan dadi Gubernur DKI Jakarta.

Emane, Prabowo dhewe durung ana kesaguhan gumathok kanggo munggah blabar kawat, bali ayun-ayunan karo Jokowi. Sing dumadi malah, saben ana “kebulatan tekad” DPD Gerindra nyeng­kuyung Prabowo dadi Capres 2019, Ketum Gerindra kuwi ora ngestreni. Jare para elit ing DPP, Prabowo lagi “mere­nung”, embuh apa karepe. Sing genah rayi dalem pribadi Hashim Djojohadi­kusuma, kangmase nembe positif nya­pres yen Gerindra bisa menang Pilgub ing 17 pro­vinisi. Tegese, bakal nembe ana putusan sa­wise Pilkada 27 Juni 2018.

Kejaba Ca­wa­pres Anies, liyane kuwi jare mujudake Ca­wapres kom­patibel, tegese dadi Cawaprese Jokowi uga co­cog lan MTT alias mathuk thok. Nanging nganti dinane iki, durung ana si­nyal utawa te­nga­ra yen Capres Jokowi bakal nggan­dheng antarane: Gatot Nurmantyo, AHY, Muhaimin Iskandar, TGB, nganti Zulkifli Hasan. Marang Muhaimin upamane, Jokowi mung kandha, “Bagus!” Coba ta, ana calon Wapres malah direken kaya Tino Sidin jroning wulangan nggambar ing TVRI taun 1980-an, mung iki ora ana ukara: jangan takut-takut!

 

Jabatan iku amanah

Perlu kawuningan, sapa Cawaprese Jokowi lagi digodhog dening sawijining Tim Internal kang personale para tokoh independen. Sapa wae priyayine, isih digawe wadi. Sing genah tim kasebut bakal ngolah lan nintingi salwiring pa­mrayoga saka parpol panyengkuyung yaiku: PDIP, Golkar, PPP, Nasdem lan Hanura. Ngenani PKB durung pesthi, awit Muhaimin Iskandar isih: cabawa thetttt, milang-miling thettt, golek tandhing lencir kuning…

Wekasane sapa sing bakal digan­dheng dadi kaya TTS (Teka Teki Silang) sing tanpa bebana. Sapa sing katon akrab bareng Jokowi, digrambyang bakal dadi “warangka dalem”-e mbesuk. Contone rikala Erlangga Hartato dijak joging Jokowi ing Istana Bogor, publik mbadhe yen Ketum Golkar kuwi sing bakal dadi Cawaprese Jokowi. Perlu kawuningan, Golkar mono uga klebu parpol sing pe­ngin banget Ketume dadi Cawapres.

Saka parpol 5 panyengkuyung Jo­kowi, pancen mung Hanura lan Nasdem sing tanpa ngadi-adi njaluk kompensasi tinamtu. Wose sapa sing digandheng Jokowi, anane mung pasrah sumarah, bebasan tinigas sumangga jangga, tinebak sumangga dhadha.

Sing mejanani kepara malu-malu kucing dhestun PAN. Sasuwene iki dheweke “jaga jarak” karo Capres Jokowi, ning sawatara dina kepungkur aweh sinyal bakal nggabung karo Jokowi. Ning merga PAN mono kon­dhang seneng “main dua kaki”, disendhu elit politik PDIP. Jarene Eva Kusuma Sundari, “Kena-kena wae PAN melu nyengkuyung Jokowi, ning tulung Amien Rais “ditertibake” ndhisik. Maklum, senajan ana kader PAN sing dadi mentrine Jokowi, ning Mbah Amien tanpa kendhat pijer nggepuki pemerintah terus.

Siji-sijine parpol panyengkuyung sing Ketume bebasan ndhandhang ngelak (waca: ambisi banget) dadi Cawaprese Jokowi, ya mung PKB. Nganti dinane iki isih mangro tingal, gelem ndhukung Jokowi waton Muhaimin Iskandar dadi Cawapres. Ing ngendi-endi pasang spanduk lan baliho, para kiyai NU lan Ketum PBNU dijaluk nunggal suwara: dukung Cak Imin dadi Cawapres Jokowi.

Bab iki nganti disindir Pak SBY Ketum Demokrat. Awit sapa sing pantes dadi Cawapres iku sing nemtokake Caprese dhewe, sinartan etung-etungan kang mateng (kalkulasi politik). Sing dumadi pancen mengkono iku. Minangka priyayi Jawa mesthine Muhaimin Iskandar “bisa rumangsa” dudu “rumangsa bisa”. Apa tumon? Saking dene Cak Imin tawa-tawa awak kepara meksa, putra kinasihe Megawati si Puan Maharani nganti mojar, “Tuduhna dhisik prestasimu.”

Sing jeneng jabatan mono, sipate amanah. Sing banget kepengin malah mangsuk angin, sing meneng-meneng malah entuk kreneng. Hadits Nabi uga ngendikakake, “Aku ora bakal masrahake jabatan marang wong sing nganti njaluk-njaluk.” Coba, yen wewaton hadits kasebut, akeh uthute sing bakal dijak malah Mahfud MD, pakar hukum lan mantan Ketua MK. Awit senajan asmane mlebu radar Cawapres, dheweke mung kandha, “Matur nuwun yen ana kapercayane rakyat tekan semono, nanging aku ora bakal “kasak kusuk” ambudidaya. Ben wae mili kaya ilining banyu.” n

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya