Tang Ting Tung Naila
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 155 kali

Langit kutha pahlawan dina iki mendhung ketambahan angin sing ngelus-elus kudhungku pretandha yen sedhela engkas bakal udan. Lakune matik beatku dakarahake menyang gerbang pondhok pesantren mahasiswa Darul Arqom. Senajan kahanane apik amarga mentas dicat nanging kontras karo atiku sing mangkel bin anyel. Aku unjal ambegan dawa nalika tekan parkiran motor.

Atiku mangkel amarga ana sebabe, yakuwi Ustazah Nafisah arep rabi. Santriwati senior sing raket banget karo aku. Saking cedhake, dheweke malah dak anggep kaya ibuku dhewe. Pikiranku mabur menyang kenangan lawas karo Ustazah Nafisah.    

“Tang ting ting tang ting tung Naila ayo mesem aja cemberut wae” ucape Ustadzah Nafisah nalika weruh praupanku mbesengut ora penak disawang. Persis kaya ngudang bocah cilik sing lagi rewel wae.

Ustadzah Nafisah pancen raket banget karo aku sajege aku daftar dadi santriwati anyar. Dheweke dadi pengurus devisi bendhara sing uga ngurusi pendaftaran santriwati. Minangka ponakane Pak Kiai pengabdiane nang pondhok pancen dakakoni luwar biasa. Hubunganku raket karo Ustadzah Nafisah amarga aku asring nerak aturan pesantren. Embuh iku telat tangi sholat subuh, lali ora setoran hafalan surat lan liya liyane. Nanging dheweke tetep sabar ngemong aku lan ora lali nuturi kanthi alus senajan iku tugase pengurus devisi kedisiplinan.

Ustadzah Nafisah uga asring dadi panggonan curhatku nalika ana masalah. Embuh iku perkara tugas kuliyah, masalah katresnan lsp. Kadhangkala nalika aku nglembur nggarap tugas makalah, Ustadzah Nafisah ngancani nganti rampung. Malah nalika aku nandhang lara masuk angin, dheweke ora wigah wigih ngeroki aku lan nggawekake teh. Yen Ustadzah Nafisah ana tugas penelitian nang njaban kutha, dheweke ora mesthi nggawa oleh oleh kanggo aku.

Ba’da Sholat Maghrib aku nerusake tadarus Surah Al Waqiah nang kamar ijenan amarga kanca kancaku sakkamar durung mulih saka kampus. Durung rampung Tadaruss ana wong thothok-thothok lawang kamarku.

“Mlebu wae mbak ora di konci kok” bengokku saka njero kamar.

Nalika lawang dibukak aku rada kaget, jebul Ustadzah Nafisah sing njedhul lan terus lungguh njejeri aku. Mesthi wae aku langsung mecucu nuduhake isi atiku marang dheweke.

“Huft lapo mrene, ora weruh atiku lagi mangkel ya?!” kandhaku alon.

“Tang ting tung Naila Muzayyan,  geneya kok mangkel? Mesem sithik ben manis age…”

Ustadzah Nafisah mesem lan ngelus elus rambutku.

“Mangga dik crita wae yen ana masalah, ora sah sungkan….” kandhane.

Aku unjal ambegan dhawa, gelas isi banyu tawa nang ndhuwure meja sinau dak ombe nganti gusis. Watara limang menit aku lagi gelem crita.

“Sedhela engkas sampeyan rak arep nikah to mbak, ateges mesthi ora bakal manggon nang kene maneh…” wangsulanku. 

“Iku tegese aku bakal arang ketemu maneh mbak”

Ora krasa eluhku netes, senajan kancaku nang pondhok akeh nanging mung Ustadzah Nafisah sing dak anggep paling cedhak.

“Ssshh Naila tutugna nangismu dhisik, yen wis lega aku arep crita” sambunge sinambi ngrangkul awakku.

“Cukup cukup mbak, aku wis tutug nangisku” sautku cepet sinambi ngelap eluhku.

“Bagus Naila, hmmm kowe wis weruh sapa calon imamku?”

Aku gedheg-gedheg sirah nanging mbatin kok ya kebangetan saking mangkele nganti ora weruh sapa calon bojone. “Awakmu weruh Mas Tiar saka asrama putra sing pinter bahasa arab, saiki dheweke ngajar nang Madrasah Tsanawiyah daerah kulon”

“Mas Tiar saka Mojokerto kae?”

“Heem tul banget, lan iki awakmu wajib weruh” wangsulane alus “mari nikah pancen aku ora nyekel bageyan devisi bendahara maneh nanging entuk amanah anyar saka Pak Kiai nangani koperasi nggenteni Mbak Nabillah sing saiki kuliyah S2 nang Inggris”

“Terus?” oyakku maneh.

“Kuwi ateges aku isih bisa ketemu awakmu, apamaneh Mas Tiar rak ya weruh yen awak dhewe raket kaya ngene”

Saka speaker Mesjid keprungu Adzan sholat Isya, atiku nyicil adhem krungu wangsulane Ustadzah Nafisah.

“Ayo saiki sholat dhisik, mari ngunu ayo maem bebek goreng sambel ijo sing dak tumbas mau”

Aku mung manthuk ngiyani.

“Eits aku lali, tang ting ting tang ting tung Naila ayo mesem dhisik ben manis wajahe”

Aku nuduhake esemku sing pait madu…..

(HBM/Pondok Pesantren Darul Arqom)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.