Menyang Kampung Teletubbies, Prambanan, Monumen Gempa Sing Dadi Papan Wisata
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 55 kali

Satleraman, ora ana sing istime­wa klawan Kompleks Omah Dome ing wewengkon Nglepen, Prambanan, Sle­man iki. Omah-omah tanpa gendheng sing temboke warnane  sumringah kuwi, katon kurang merak ati. Ananging nalika kita luwih cedhak maneh anggone kenal, kita temtu bakal kepranan.

Warga ing Ngayogyakarta luwih asring nyebut Komplek Omah Dome iki kanthi sebutan Kampung Teletubbies. Sinebut mangkono amarga bentuke omah ing kompleks iki meh padha kaya omah-omah ing film Teletubbies. Saka kadohan, omah-omah ing Nglepen kuwi pindha iglo, omah Eskimo ing Kutub Lor, utawa omah Honai duweke suku asli Papua.

Menawa dirunut sejarahe, anane Omah Dome iki temtu ora bisa uwal saka prastawa lindhu gedhe sing dumadi  tang­gal 27 Mei 2006 kepung­kur. Wektu kuwi, ana salah sijining dhaerah sing rusake abot, yaiku Dusun Sengir, Pram­banan. Dusun Sengir sing mapan ing perenging gunung, karana ana gempa lemahe dadi ambles. Saeng­ga omah-omah warga Dusun Sengir kasebut padha ambruk.

Mangerteni kahanan iki, Lembaga Swadaya Masarakat saka WANGO (World Association of Non-Governmental Organization) lan Domes for the World Foundation (DFTW) banjur mbiyantu kanthi mbangunake omah kukuh tahan gempa, yaiku awujud Omah Dome.

Diwiwiti tanggal 10 oktober 2006, Omah-omah Dome mau dibangun. Papane ora ing Dusun Sengir, amarga lemah ing kono ora ‘layak huni’, mula dipindhah ing Dusun Nglepen sing lemahe rata. Ragad kanggo mbangun omah dome mau kabeh ditanggung de­ning Muhammad Ali Alabar, konglomerat saka Dubai, Uni Emirat Arab. Anggone mbangun Omah Dome, wusanane ram­pung lan wiwit dinggoni dening warga sasi April 2007.

Pranyata, Omah Dome ing Nglepen iki siji-sijine sing ana ing Asia. Ing donya, mung ana limang negara sing nduweni Omah Dome, yaiku India, Nikaragua, Haiti, Paraguay, lan Indonesia. Embuh amarga apa, mbok menawa supaya luwih modern, para warga sing manggon ing Omah Dome iki njenengi dusune kanthi sebutan ‘New Nglepen Village.’

Keunikane Omah Dome yaiku, kejaba bentuk bangunane mblendhuk, Omah Dome iki tahan gempa. Kabeh mau karana Omah Dome ora ana sambungane. Saliyane ta­han gempa, Omah Dome iki uga tahan saka angin lesus sing bantere nganti 450 km/jam. Omah Dome iki uga bisa tahan nganti atusan taun suwene.

Laladan ‘New Nglepen Village’ iki jembare udakara 2 hektar. Kaya dhusun liyane, ing Nglepen iki uga ana ma­neka fasilitase umum. Ing an­tarane yaiku mesjid, Pos Ke­sehatan,  aula, lan MCK. Kom­plite, ing kampung iki kabehe ana bangunan 80, yaiku  omah­e 71 warga, MCK 6 umum, mesjid 1, aula 1, lan siji maneh bangu­nan sing dimanfaatake kanggo klinik kesehatan. Kabeh bangunan mau ben­tuke blendhuk, alias Dome.

Kanggo narik wisatawan supaya plesir ing Omah Dome, warga ‘New Ngle­pen Village’ kompak padha nata kampunge. Kabeh wewangunan sing maune dicat putih, saiki tambah sumri­ngah kanthi cat sing warnane pepakan.

Kabeh mau kanggo sansaya nggreng­sengake Omah Dome minangka papan wisata.Sasuwene iki, para wisatawan disedhiyani maneka paket wisata, bisa rombongan utawa kanggo kulawarga. 

Saliyane bisa mirsani puluhan Omah Dome sing unik, wisatawan sing plesir ing Nglepen iki uga bisa plesir nekani maneka obyek wisata sing pa­pane ora adoh saka Omah Dome iki. Kayata Belik Wunut, Belik Cangkok, Lemah Ambles, sarta bisa meruhi kom­pleks Omah Do­me iki saka pu­cuking Gunung Teletubbies.

Ora mung ku­wi, sapa wae sing ngersakake nginep ing Omah  Dome, warga Nglepen uga nyedhiani Omah Dome khusus kanggo penginepan. Kang­go nginep ing Omah Dome mau, wisa­ta­wan mung mbayar sing akehe kurang luwih padha hotel kelas melati. Nah, fasilitas omah penginepan mau temtu luwih istimewa tinimbang hotel kelas melati.  Dadi, sensasi nginep ing Omah Dome iki mesthi luwih istimewa.

Omah-omah Dome ing Nglepen iki ukurane padha, yaiku dhiametere 7 me­ter lan dhuwure 4,6 meter. Omah kase­but dikompliti lawang loro, cendhela 4, dene kamare ana loro. Saliyane kuwi, Omah Dome uga ana kamar tamune, pawon lan kulah kaya umume omah liyane. Lha, karana ora pati jembar, yaiku mung 38 m2, mula Omah Dome iki ting­kate loro. Beda klawan Omah Dome kanggo nginep warga, Omah Dome sing digunakake minangka mesjid lan aula, temtu luwih jembar, yaiku diametere 9 meter lan ora tingkat.

Saploke Kampung Teletubbies iki dadi papan wisata, swasana ing Nglepen dadi tambah regeng lan grengseng. Sakiran, warga Nglepen sing kajibah ngurusi sekretariat njlentrehake, saka taun 2008 tekan 2018, sansaya suwe sansaya akeh wisatawan sing plesir ing Dusun Nglepen iki. Menawa taun 2008 sesasi mung paling akeh  wisatawan 500, taun 2018 iki bisa nganti 3000 wisa­tawan.

Ing kalodhangan liya, Suhermono, Pengelola Desa Wisata Omah Domes njlentrehake, akehe wisatawan sing plesir ing Kampung Teletubbies, kabeh mau karana promosi lan kerjasama kla­wan biro travel. Suhermono nambahake, kudu diakoni sosial media andhile gedhe banget tumrap promosi.

Bejane, Kampung Teletubbies iki papane ora adoh karo papan wisata liyane, kayata Candhi Ijo, Tebing Breksi, Candhi Banyuniba, Candhi Barong, lan Candhi Baka. Kanthi mangkono, wisata­wan sing padha plesir ing papan-papan kasebut, akeh sing banjur teka ing Kampung Teletubbies iki.

Suhermono minangka wakil saka warga rumangsa bombong, kampunge saiki akeh ditekani wisatawan saka maneka laladan. “Ora bisa diselaki, akehe wisatawan sing teka ing Kampung Teletubbies ndadekake ekonomi warga uga melu njenggelek,” akune Suhermono mungkasi obrolane.

(Agung Hartadi)

 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya