Jamane Terus Maju
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 136 kali

“Tak rasakna sing arane keadaan jaman saniki terus maju, ajuning jaman mergane ya keseret barek ajune teknologi IT. Merga IT sing tambah canggih sing arane tuku tiket pesawat tah kereta apik cukup saka ngomah, kate sambung barek dulur masiha niku omahe adoh banget cukup leyeh-leyeh ndhuk kamar wis isok ketemu wonge ya ketok gambar barek suwarane, luwe kepengin mangan ya cukup pesen saka ngomah engkuk wis onok sing ngeteri, kate tuku barang ya cukup ka ngomah transfer dhuwik liwat HP barang engkuk wis teka dhewe. Terusan wong kate lunga sing arane tumpakan teka dhewe, muk karek numpak saka ngarep omah. Kema­juan koyok ngene niku gak isok dibendung, dadi nek onok demo nulak taksi online tah ojek online ya kliru. Sing bener nek kepengin melok maju ya kudu nyesuekna barek kemajuan saniki. Suwe-suwe engkuk lak onok kuliah cukup liwat kamar, sekolah nggunakna perangkat IT. Ujiane ya cukup ndhuk kamar,” ujare Ning Sumeh ndhuk bala-balane.

“Tapine, Ning sing koyok niku encene onok apik barek eleke, apike wong dadi praktis, eleke sing arane so­sialisasi antarane dulur siji barek sijine dadi kurang, suwe-suwe wong polih dadi individualis,” sauté Cak Bedja.

Cak Ari melok omong, ”Encene tak akoni, anane IT niku mau awak dhewe isok nikmati misalnya kepengin ngrungokna gendhing, lagu-lagu nontok wayang, gampang ae karek mbukak internet, paribasane in­formasi tah hiburan apa ae sing dibutuhna isok diundhuh ndhuk internet. Cumak ya niku dulur nek gak pinter manfaatna internet, polih isok kejeglong ndhuk barang negative. Contone nontoki gambar porno, gae onar barek kabar hoax, kejahatan pencurian dhuwik ndhuk bank, barek liyane. Sing jelas awak dhewe kudu pinter milah barek milih.”

Pak Lik Dur nambahi, “Barek onok majune teknologi IT niku awak dhewe ya isok njupuk manfaate, contone barek mbukak WA, awak dhewe isok silaturahmi barek dulur-dulur, termasuk barek dulur sing lawas gak ke­pethuk contone koyok kanca SMA biyen. Marine isok gawe grup ndhuk WA sing arane kanca lawas niku isok mbrubul padha ketemu. Merga saking lawase onok sing kelingan jenenge tapi rupane wis pangling, dadi nek ketemu ndhuk embong ya gak katene aruh-aruh merga gak wanuh. Bener encene ajuning teknologi IT niku gedhe banget pengaruhe ndhuk ajuning jaman. Saniki kabeh wis serba komputer, termasuk gae dunia industry tah gae perang pisan.”

(Sing rumangsa terus ditinggal barek teknologi IT (Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya