Dirgahayu Kabupaten Cilacap
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 199 kali

Awan bar ngasar, Kaki Bawor jagongan dhewekan nang teras ngarep umahe, ora krasa mripate merem. Bareng melek, kaget wis ana Kebayan Dikin njanggleng nangarepe.

“Kaget yah Ramane? Kiye tek gawakna krupuk tengiri karemane rika,” kandhane Kebayan Dikin karo nuduhaken tas kresek gedhe isi bungkusan krupuk tengiri. Terusan mapan njagong nang kursi ngarepe Kaki Bawor.

“Eh, ya kaget lah, ningen ya kesuwun, digawakna krupuk tengiri,” Kaki Bawor njuran takon, “O, dadi wingi sida maring Cilacap, yah? Pirang dina nang kana?”

“Patang dina, lha wong sisan karo niliki dulur-dulur, ya jane wis padha ketemu nang nggone adhi sing mbarang gawe, ningen padha njaluk diampiri, ora ketang sedhela-sedhela,” wangsulane Kebayan Dikin.

Mbekayu Tebok metu karo nggawa wedang kopi rong gelas, sisan karo nggawa bleg kosong dienggo wadhah krupuk tengiri. “O, seneng yah bisa ketemu dulur-dulur. Nek ora salah mbokan Kabupaten cilacap ngepasi agi mengeti Hari Jadi sing kaping satus sewidak ro. Apa rika ya melu nonton, ana tontonan apa baen?”

“Jarene ya akeh tontonan, ningen inyong kan ora kober,” saurane Kebayan Dikin, koro nyruput wedang kopine dhisit, nembe nerusaken gole crita, “Ya mung agi dina Rebo tgl 21 Maret 2018, inyong pancen ngoberna nonton melu panasan maring alun-alun Cilacap, ngepasi ana acara Prosesi Pasrah-tinampi Duaja Lambang Daerah Kabupaten Cilacap, Panji Wijayakusuma Sakti, sekang Ketua DPRD Cilacap minangka wakil rakyat maring Bupati Cilacap minangka Pangemban amanah rakyat. Lha mlakune prosesi, ana tarian dhisit, embuh tari apa, inyong ora mudheng Ramane.”

“Seh, anu kepriwe si? Urutane kepriwe?” takone Kaki Bawor ngangseg anu mandan penasaran.

“Sadurunge tarian diwiwiti, nang tengah ana kain lembaran abang, ireng, kuning, putih nang tengah alun-alun, terus ana penari putra papat, njoged biasa mlaku, terus nyandhak kain kuwe diubengaken srabutan, terus metu penari putra maning nampani kain kuwe diubengaken, gam­barane ya serabutan, njuran leren bareng nampa iket, sing dienggokna maring penari sing metu keri mau,” critane Kebayan Dikin.

“Mengko dhisit,” Kaki Bawor takon karo mandan mikir, “Apa kaine mau gole nggelar, mujure nek ora salah, sing ireng nang sisih lor, sing abang nang kidul, sing kuning nang wetan, sing putih nang sisih kulon.” 

“Iya, bener kaya kuwe. Denenga Ramane ngerti koh,” wangsulane Kebayan Dikin mandan gumun. “Terus karepe kepriwe kuwe, Ramane?”-

“Karep persise inyong ya ora ngerti, nonton bae ora, mung jajal digagapi, nek ora salah tarian kuwe kanggo nggambaraken manungsa gole ngendhaleni hawa napsu,” omonge. Klilan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya