Jaran Mantolan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 47 kali

Jaran Mantolan

 

Wektu iki wis mlebu mangsa rendheg, meh saben dina udan. Pinuju udan, uwong lelungan luwih-luwih sing migunakake sepedha utawa sepedhah motor minangka alat transportasine lumrah yen padha ngagem mantol.

Pranyata sing ngagem mantol nalika udan ora mung menungsa wae, jaran uga ana sing nganggo mantol. Tengahan sasi Desember 2017 kepungkur, aku liwat jalan Godean, Sleman, Yogyakarta. Wektu iku udane deres pathes.

Nalika kendharaanku nyalip sawijing andhong, aku weruh jaran sing narik andhong mau nganggo mantol plastik. Mesthi wae ya ora nganggo dhewe, nanging dienggoni dening sing duwe andhong. Mbokmenawa amrih jaran mau ora masuk angin.

Kupiyane kusir andhong mau tak acungi jempol, lire dheweke darbe rasa peduli lan tepa slira marang kancane makarya ya si jaran mau. Nanging emane, sing dienggoni mantol ora kabeh sak awak. Mung wiwit saka ngisor gulu tekan bokonge jaran.

Endhas lan gulune jaran isih klebus, klocut kegrujug banyu udan. Kamangka nalika iku udane deres banget, cen ya mesakake. Nanging, ya kepriye maneh? Lha yen gulu lan endhase jaran dikrukup nganggo mantol, apa bisa weruh ngarep?!. (FX. Subroto-Gamping, Sleman, Yogyakarta)

 

 

Obat Nyamuk

 

Dina Minggu aku arep mbesan, anakku lanang arep omah-omah entuk gadis liya desa. Liya kecamatan, rong dina sak durunge hari H aku wis siap-siap apa-apa sing kudu dak gawa. Menyang omahe manten wadon termasuk srah-srahan utawa sosokan.

Aku nandur gedhang raja, wah uwohe landhung banget. Patang dina kepungkur wis di tegor lan diimbu, bareng dak tiliki wis abyor mateng kabeh. Gedhang mau rencana arep dak gawa nggo pepak-pepak lan tundhunan ngono wae susah di cengkehi.

Sore sak durunge hari H gedhang wus ranum tenan, ambune wangi, raja temen. Mangka serangga-serangga yen mambu aroma gedhang mateng mesthi nggoleki, arep di pangan utawa di krikiti, sebangsa coro, cecak lan tikus.

Wah yen nganti dikrikiti serangga rak sesuk ora wutuh, dha gripis. Piye carane nylametake gedhang iki, putar otak rada suwe. Sidane aku nemu akal gedhang digotong (abot banget, diangkat wong loro) dak seleh ruang tengah, terus lirangan sing ndhuwur dhewe (tadhah udan). Dak tumpangi obat nyamuk bakar, sing wis disumet.

Asap mengelun sak kubengi gedhang mau barang esuk dah tiliki, wah slamet-slamet kalis ing ana lan jan menggiurkan. Jam 9 pagi aku budhal sak keluarga lan ora lali si RAJA PISANG digawa, apa tumon nylametake gedhang kok nganggo obat nyamuk. (Suprapti-Bringin)

 

 

Santhet

 

Sapa sing ora wedi karo sing jenenge santhet, senajan saiki isih akeh sing padha percaya. Sabanjure, mung krungu tembung “santet” wae wis padha ora wani (maksude ora wani njupuk, nyolong duweke wong sing diarani bisa nyanthet).

Sarehne tanduranku asring dicolongi wong, saben tuku lemah banjur tak kon nanduri wong. Supaya aman, sing tak kon nanduri ya wong sing omahe cedhak karo lemahku. Ning bareng wis suwe (watara limang taunan) ana masalah.

Wiwitane mung bab suket gajah sing asring dieriti (dicolong) wong, lha sing ndadekake masalah iku yen dadak dijeboli barang. Apa maneh sing dijeboli ana rong protelon, aku kepeksa nanduri maneh.

Nalika nanduri maneh durung ana masalah, semono uga nalika sukete ana sing dipangan tikus amarga aku bisa mbrasta ama tikus kanthi rambut. Ndilalah sapungkure ngleksanakake ritual ngusir tikus kasebut, ing dina candhake sapine tangga pepet lemahku mati.

Ngertine yen sapine mati, ana wong wedok njaluk sepura yen sing ngeriti suket gajahku iku bojone. Sarehne dikira duwe “ilmu santhet” aku banjur kandha sing jenenge ngono-ngono iku saiki wis ora ana. Sarehne ora percaya, pungkasane aku kepeksa mara menyang omahe.

Yen nitik gulune sapi sing mati aboh, matine sapi kasebut ora krana disanthet. Mula aku banjur kandha yen abuhe gulu sapi kasebut krana dom budhel, krana durung mudheng banjur tak jelasake wiwit dom bundhel sing ana suket gajah nganti dom bundhel sing ana gulune sapi.

Ndilalah mudhenge sawise dibuktekake ana dome bundhel tenan, lha lucune saben ana barangku sing keri ana tegalan malih ora ana wong sing wani njupuk. (Budiono MG-Tulungagung)


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan