Kala Basuwreksa (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 16 kali

Ing Kahyangan Jonggringsalaka ya Jung Giri Kaelasa, Bathara Guru kaadhep para jawata durandara jangkep. Sanajan wus sauntara anggenya lenggah ing Bale Marcukundamanik, parandene Bathara Manikmaya dereng kepareng mbabar wigatining gantha menggah gatining parepatan ing dina iku. Kawistara runtik penggalihe saha peteng jagade sang Pramesthi  Guru.

Kang gawe runtiking galih mboten sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa, Sri Puntadewa. Bathara Guru ora trima dene jejere mung titah sawantah Yudhisthira nganggo embel-embel asma Dewa. Asma Dewa mau  kawawas minangka kaluputan gedhe tumrap titah ngarcapada.

 Manabda kanthi aris Sang Manikmaya mbikak wiwaraning parepatan. Nalika semana wosing sabda Hyang Manikmaya bakal matrapi pidana marang Prabu Puntadewa, nanging kapenggak dening Hyang Narada. Sebab, Puntadewa mono agung labuh labete tumrap kadewa-tan. Dadiya saur manuk para jawata anggenya nanggapi sabdane Bathara Guru, ana sing sarujuk, ana sing ora.

Lagya umyeg anggenya sami wawan sabda bab pidana kang pantes kapatrapake marang Prabu Puntadewa miwah para kadang Pandhawa, katungka sowane Bathara Kala kang gumrojog tanpa larapan. Sowane Bathara Kala dadekake sangsaya gayenging parepatan. Ana ngarsane keng rama, Bathara Kala mothah semu ngundhat-undhat babagan panganan kang wus dencadhongake nanging nganti dina samangko pisan wae durung nate ngrasakake daging satemplek getih satetes saka manungsa kang kacadhongake minangka pangane.

“Dhuh Kangjeng Rama Pukulun Bathara Guru,  kula menika dipunaken putra menapa mboten? Lamun ta  rinengkuh putra, kenging menapa wiwit lair ngantos samenika paduka Rama Pukulun dereng nate maringi tetedhan dhateng kula?” ature Bathara Kala semu ngundamana. “Sinaosa Kanjeng Rama sampun paring angger-angger menggah janma manungsa ingkang saged dados tetedhan kula, nanging sareng kula lampahi lan kula raosaken pranyata angger-angger kala wau  awrat sanget. Nyatanipun ngantos dinten samenika kula dereng nate saged nedha tiyang sukerta ingkang paduka sebataken, kadosta unting-unting lemunting, kedhana-kedhini, pandhawa, uger-uger lawang, gotong mayit, sendhang kaapit pancuran, pancuran kaapit sendhang saha taksih kathah malih. Ewasemanten ngantos dinten samenika kula kok dereng mrangguli sukerta-sukerta kalawau. Umpamiya pinanggih tartemtu sampun dipunruwat dening Ki Dhalang Sanggabuwana, sampun ical papa cintraka miwah sukertanipun. Dhuh Rama Pukulun, jane kula menika putranipun sinten? Kula kedah nyuwun tedha sinten?”

Midhanget pamothahe Bathara Kala kang ngandhar-andhar, Bathara Guru kaya rumangsa antuk………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!