Barkah Tilik Ngomah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 57 kali

Warga kampung Sutawijayan, luwih-luwih para nom-nomane, ora ana sing ora ngerti sapa iku Yunari. Yuna, ngono yen kanca-kancane padha ngundang, pan­cen ayu. Potongan awake sarwa sedhengan. Ora kuru ora lemu, wis ngono dheweke kedunungan watak andhap asor, lembah ma­nah. Srawung karo pepadha bocah enom ora pilih-pilih, Sok sapa wae disrawungi kanthi tu­lus. Ora aneh menawa prawan ayu umur selikur taun mau dadi kembange kampung Sutawija­yan kono.

Akeh pemudha sing ngesir marang Yuna, kepengin methik kembang kampung mau, diajak mangun brayat. Embuh iku pe­mudha sing wis cekel gawe ma­pan, apadene sing mung pawi­tan  rupa bagus nanging durung makarya. Pethingane dupeh wong tuwane sugih.

Nanging Yuna durung darbe krenteg ngeculake statuse minangka prawan legan. Pawadane isih kepengin ngangsu ngelmu sadhuwur-dhuwure. Meneng-meneng ora dingerteni wong akeh, ana sawijining warga kampung Sutawijayan kono kang uga keyungyun marang su­listyane Yuna. Wong-wong padha nyebut Mas Kedi. Mas Kedi mono dudu warga asli kampung Sutawijayan. Manggon ing kampung mau karana nyedhaki papane makarya, ngontrak ing salah sawijining omahe warga.

Disebut jejaka, Mas Kedi wis klebu jejaka tuwa. Umure patangpuluh telu ta­un, ora ana sing ngerti geneya ing umure kang wis limang windu kliwat kok dhe­weke durung rabi, kamangka wis ce­kel ga­we mapan. Pengasilane ora sethithik, dheweke mono minangka kepala bagian ing salah sawijining bank swasta.

Anggone durung rabi mau apa merga kedadeyan sifate sing introvert satemah apa-apa dipikir dhewe, ora ana sing nga­rahake apadene aweh sumbang saran? Bisa uga mengkono. Mas Kedi pancen klebu ora sugih gunem. Pindhane gong, yen ora ditabuh ora muni.

Kasengseme Mas Kedi marang Yuna  kaya-kaya wis ora bisa disayuti maneh, kadya magma Gunung Merapi kang mun­tup-muntup kepengin diutahake liwat lu­weng kawah. Awan ngarepake jam nga­so, Mas Kedi nyedhaki mejane Pak Yu­wono, karyawan bawahane. Sesambung­ane Mas Kedi karo Pak Yuwono kang umure luwih tuwa limang taun mau pan­cen rumaket.

“Jam istirahat mengko metu wong loro ya, Mas”, pangajake Mas Kedi.

“Oke”, Pak Yuwono mangsuli cekak. Dheweke pana, awan-awan diajak metu Mas Kedi mesthi butuh iguh pertikel, ora mung saderma kepengin mangan awan bareng.

“Priye, Mas. Amrih pepenginanku ka­sil, apa aku kudu njaluk pambiyantune dhukun?” ujare Mas Kedi sawise wong loro lungguh lesehan ing gubug nomer telu restoran “Pawone Simbah” ing ping­giran kutha.

Pak Yuwono pana marang arahe pi­takon mau, awit wis sesasi luwih dhe­weke ngerti apa sing kependhem ing ati sanubarine Mas Kedi. Ndhuwurane iku nate waleh, blak kotang yen lagi keseng­sem marang Yuna, kepengin ngajak kem­bang kampung mau dadi sigaraning nya­wane.

Nanging ya kuwi, karana Mas Kedi mono…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan