Lungguh kang Ewuh (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 283 kali

Martini ing posisi lungguh kang ewuh. Darwin sing jarene arep ngajak omong mirunggan, dienteni nganti se­minggu durung dilairake. Upama ka­wedharake dina iki lungguhe Martini tan­saya ewuh. Sebab kepengin krungu omongane Darwin ndadak ketrunjel dina prei semesteran, bareng karo tekane Jatmiko saanak bojone nginep ana omahe. Jatmiko ngelengake nginep merga ngluwari ujar jaman lara biyen, yen larane mari wektune liburan bakal dientekake ana omahe ibune. Kanggo ngluwari ujar mau dheweke nempuh laku limang jam numpak sepedha motor. Semono uga Kemuning, sing padatan  lunga les mrana-mrene, dina-dina kuwi mung pijer ana omah wae, gegojegan karo Kartika, anake Jatmiko.

Sanadyan anggone lungguh Martini krasa ewuh, nanging atine rumangsa seneng banget nalika nyawang Jatmiko wis waras-wiris. Menawa kelingan kaha­nane nalika digawa ambulan menyang rumah sakit Sala kae, ing batin Martini rumangsa oleh kabagyan kang ora isa diukur gedhene. Bebarengan karo pa­nyawange ngener praupane Jatmiko, Martini kelingan pucete rai nalika se­mana, rasane ati nganti ora bisa ka­critakake.

Kanggo gawe mareme Jatmiko, Martini ngajak anak, putu lan mantune dolan menyang Mediun, Magetan lan kiwa-tengene. Sing dijujug sepisanan mobil kang disetiri Darwin kuwi menyang la­ladan Magetan, yaiku ana papan wisata Banyu Biru merga cocog kanggo bocah. Iki disengaja dening Martini kanggo nyenengake putune. Sajake neng papan kono kabeh katon seneng, nganti pra­sasat lali wanci.

 Sejane Martini arep golek dalan ta­kon marang Darwin babagan apa kang bakal dirembug nalikane anak putune lagi kasengsem anggone ngeng­gar-enggar ati. Nanging Darwin mung pijer meneng, katon yen lagi mikir sawiji­ning perkara. Mula Martini uga pilih meneng, wegah ndheseg Darwin.

Rampung ana papan kono, ngiras bali menyang Nganjuk, enggar-enggare ati boyong menyang Super Market Sri Ratu lan Matahari ing kutha Mediun. Nanging ora kanyana ing Super Market Sri Ratu Martini weruh Giyanto  sajak asih banget ngetutake Wulandari blanja. Martini kumesar. Gapruke laku an­tarane kulawargane Martini  karo lakune Giyanto sake­loron datan bisa diendhani.

“Lho Pak Darwin saku­lawarga wonten mriki?” aloke Giyanto kaget, mripate alihan nyawang  Martini. Martini dadi ewuh. Kanggo nutupi rasa pekewuh, dheweke mang­suli pitakone Giyanto.

“Inggih, menika lho, saweg momong. Sajakipun nembe mborong kathah nggih, Jeng?” wangsulane Martini katujokake Wulandari.

“Menawi makaten, mumpung pi­nanggih, mangga sareng-sareng dha­teng restoran, ngiras ngaso sawetawis,” pangajake Wulandari.

Sanadyan sapatemon iku katone  ru­maket, nanging atine Martini…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan