Lungguh kang Ewuh (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 43 kali

Martini ing posisi lungguh kang ewuh. Darwin sing jarene arep ngajak omong mirunggan, dienteni nganti se­minggu durung dilairake. Upama ka­wedharake dina iki lungguhe Martini tan­saya ewuh. Sebab kepengin krungu omongane Darwin ndadak ketrunjel dina prei semesteran, bareng karo tekane Jatmiko saanak bojone nginep ana omahe. Jatmiko ngelengake nginep merga ngluwari ujar jaman lara biyen, yen larane mari wektune liburan bakal dientekake ana omahe ibune. Kanggo ngluwari ujar mau dheweke nempuh laku limang jam numpak sepedha motor. Semono uga Kemuning, sing padatan  lunga les mrana-mrene, dina-dina kuwi mung pijer ana omah wae, gegojegan karo Kartika, anake Jatmiko.

Sanadyan anggone lungguh Martini krasa ewuh, nanging atine rumangsa seneng banget nalika nyawang Jatmiko wis waras-wiris. Menawa kelingan kaha­nane nalika digawa ambulan menyang rumah sakit Sala kae, ing batin Martini rumangsa oleh kabagyan kang ora isa diukur gedhene. Bebarengan karo pa­nyawange ngener praupane Jatmiko, Martini kelingan pucete rai nalika se­mana, rasane ati nganti ora bisa ka­critakake.

Kanggo gawe mareme Jatmiko, Martini ngajak anak, putu lan mantune dolan menyang Mediun, Magetan lan kiwa-tengene. Sing dijujug sepisanan mobil kang disetiri Darwin kuwi menyang la­ladan Magetan, yaiku ana papan wisata Banyu Biru merga cocog kanggo bocah. Iki disengaja dening Martini kanggo nyenengake putune. Sajake neng papan kono kabeh katon seneng, nganti pra­sasat lali wanci.

 Sejane Martini arep golek dalan ta­kon marang Darwin babagan apa kang bakal dirembug nalikane anak putune lagi kasengsem anggone ngeng­gar-enggar ati. Nanging Darwin mung pijer meneng, katon yen lagi mikir sawiji­ning perkara. Mula Martini uga pilih meneng, wegah ndheseg Darwin.

Rampung ana papan kono, ngiras bali menyang Nganjuk, enggar-enggare ati boyong menyang Super Market Sri Ratu lan Matahari ing kutha Mediun. Nanging ora kanyana ing Super Market Sri Ratu Martini weruh Giyanto  sajak asih banget ngetutake Wulandari blanja. Martini kumesar. Gapruke laku an­tarane kulawargane Martini  karo lakune Giyanto sake­loron datan bisa diendhani.

“Lho Pak Darwin saku­lawarga wonten mriki?” aloke Giyanto kaget, mripate alihan nyawang  Martini. Martini dadi ewuh. Kanggo nutupi rasa pekewuh, dheweke mang­suli pitakone Giyanto.

“Inggih, menika lho, saweg momong. Sajakipun nembe mborong kathah nggih, Jeng?” wangsulane Martini katujokake Wulandari.

“Menawi makaten, mumpung pi­nanggih, mangga sareng-sareng dha­teng restoran, ngiras ngaso sawetawis,” pangajake Wulandari.

Sanadyan sapatemon iku katone  ru­maket, nanging atine Martini…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!