Layang saka Sabrang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 38 kali

Ora kanyana, lan wis lawas ora tau nggagas, lha kok ana layang saka Manila. Alamate jelas : Gracianus S. Reyes, 1025 Cortada Street, Ermi­ta, Manila, Philippines. To dear Suryadi, Mireng Rt. 09 Rw. 03 Trucuk, Klaten. Ora sranta amplop dak bukak. Layange nggu­nakake basa Jawa. Iku ora gawe gu­munku. Ngene unine :

Mas Suryadi kang minulya.

Nganti kliwat patang puluh taun aku nggoleki alamatmu, lagi ketemu saiki atas bantuane putrane bulik sing saiki tugas dadi dhokter ing Rumah Sakit Klaten. Garwane bulik, yaiku paklik dhokter Sigit wis pensiun lan kondur ing Magelang. Mas, aku maklum, awake dhewe biyen kapedhotan hubungan, sabab sapungkur­mu biyen aku nuli ditugasake menyang Mindanau, dadi juru rundhing pamarentah karo pehak separatis Moro. Aku dhewe ora bisa kirim layang merga ora ngerti alamatmu. Sing dakngerteni mung: asal­mu saka dhaerah Klaten.

Mas, crita liyane liya wektu disam­bung. Yen perlu nganggo telephone apa internet, awit saiki teknik komunikasi wis maju banget. Ing layang iki aku mung ke­pengin crita, yen aku biyen sida kelakon nikah karo Rizalina Macabali, anakku telu lanang-wadon-wadon, saiki wis padha ku­lawarga dhewe-dhewe. Dadi saiki aku pulih kaya nganten anyar.....he-he-he.

Semene dhisik, sabab aku ora yakin layangku iki bisa tekan sliramu apa ora. Yen bisa tekan tenan, liya wektu critane disambung maneh. Mula aku nyuwun kersaa mbalesi, kepriye critane lelakonmu samulihmu menyang Indonesia biyen. Ing ngisor iki daktulis alamat omahku saiki lan uga nomor telponku. Rizalina titip sa­lam kagem sliramu. Salamku saka tanah sabrang. Gracianus S. Reyes.

Sarampunge maca layang aku nje­greg sauntara. Trenyuh rasaku, nanging uga bungah dene ora kanyana bisa sam­bung maneh karo mitra raketku ing man­ca. Sakala aku kelingan gawang-gawang lelakon patang puluhan taun kepungkur.

Dhek semana, rampung kuliyah ing Stikes, aku oleh bea siswa tugas belajar pasca-sarjana menyang Filipina, njupuk program Master Sanitasi ing Institute of Hygiene Manila. Lagi telung sasi ing kana, aku kenal karo bocah lanang sing  gawe gawok rasaku, awit kenalku aneh banget. Sawijining bengi bakda Magrib aku dolan ing Luneta Park, taman kang endah ing pesisir teluk Manila. Aku lungguh nyawang kapal-kapal ing segara karo rengeng-rengeng nembang Sinom. Lha kok ana bo­cah lanang nyaketi karo nyapa kanthi basa krama .

“Menapa panjenengan saking Yog­yakarta?”

Aku noleh karo mangsuli, “Kula saking Klaten.”

“Oh, sak wetan Prambanan,” ucape karo ngulungake tangane. “Tepangaken, kula Gracianus Reyes.”

Daktamat-tamatake bocah iku. Yen nitik prejengane, wong Filipina karo wong Jawa iku angel dibedakake. Nanging

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!