Tapak Jangkah Leluhur (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 127 kali

Kacarita ing puraya karajan Sriwijaya, Sri Jayanasa banget kuciwa nampa ature Bentara Jalasena kang dianggep ora bisa mrantasi gawe. Sri Jayanasa rumangsa diremeh dening Ratu Shima. Kanggo mbuwang sebel lan mbengkas sengit mangigit-igite, pepuntone Sri Jayanasa nuli ndha­wuhake supaya kapal-kapal dagang sa­ka Kalingga kang sami dagang layar neng Sriwijaya padha ditawan ing pala­buhan. Mungguh ing tujuwane minang­ka kanggo tanggungan murih Ratu Shi­ma kersa minangkani karepe Sri Jaya­nasa.

Natkala semana Keling wis kawen­tar. Para kawulane mumpuni gawe tu­wak lan ngasilake barang-barang kriya utawa karajinan saka: kulit penyu, emas, perak, siung warak, gadhing ga­jah lan maneka asil bumi. Saengga para sudhagar Keling banjur rame-rame adol asil bumi lan barang-barang kriya utawa karajinan mau menyang Sriwija­ya lan palabuhan­palabuhan liyane ing Swarnabhumi.

Kosok baline uga ora kurang para su­dhagar saka manca negara kana-ka­na kang padha dagang layar tumeka Ke­ling. Sudhagar-sudhagar kasebut pa­dha nggawa barang­barang dagangan kang payu diedol ing Keling: sutra utawa pathola, emas wungkul, grabah lan sa­panunggalane. Mula bener lamun ka­pra­telakake menawa Keling Kalingga iku negara kang panjang punjung pasir wu­kir gemah ripah loh jinawi. Para kang alaku dagang lakune lumintir tan ana pedhote labet tan ana sangsayaning margi. Lan wong-wong manca kang be­ba­dra sajroning negara, papan padunung­ane katon rapet apipit adu cukit tepung taritis. Saengga papan jembar bawera kawistara rupak saking raharjaning praja.

Tumindake Sri Jayanasa kasebut ba­nget gawe pitunane para sudhagar Keling.

Jejering nalendra kang uga ndarbeni watak satriya: sudira prawira, teger (te­gas), wibawa sarta budi luhur; Ratu Shi­ma uga kudu madeg dadi sang panga­yom. Mula kang saka iku panjenengane di­gelis nimbali ingkang putra mantu, Rah­yang Mandiminyak minangka Mantri Man­ca Nagara. Pangeran Jalantara kudu sa­ce­pete aweh pitulungan marang para su­dhagar Keling sarana nylametake kapal-ka­pal dagang kang ditawan dening Sri Ja­yanasa ing palabuhan-palabuhan Sriwi­jaya.

Kanggo iku, Rahyang Mandiminyak ora terus ngirit wadya bala kanggo ngrabasa Sriwijaya. Nanging tumuli utusan marang ingkang garwa, Putri Ringgit Rababu iya Pohaci Rababu kang supaya age-age so­wan marang ingkang rama Prabu Tarus­bawa ing Pakuan. Tujuwane minta sraya ma­rang Prabu Tarusbawa supaya ngen­dhakake trekah ora genahe Sri Jayanasa kang banget gawe pitunane sudhagar-sudhagar Keling. Loh, teka mawa gelar cara mangkono iku gek kepriye genahe?

Kalamun ditlusur, antarane Sri Jaya­nasa lan Prabu Tarusbawa iku jebul kete­mu kadang kaipe. Mungguh cethane, gar­wa Prabu Tarusbawa, Dewi Manasih ku­wi putra pambayune Prabu Lingga­war­man ing Tarumanegara. Wondene garwa Sri Jayanasa iku putra wuragile Prabu Linggawarman. Kang sabacute Prabu Linggawarman banjur mecah praja Tarumanegara dadi loro. Sunda utawa Pakuan kalintirake marang Pra­bu Tarusbawa lan Sriwijaya kapasrah­ake marang Sri Jayanasa.

Ora kacarita kaya kepriye lakune Po­haci Rababu ana ing…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan