Pathokan Kanggo Kadang Penulis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 10 kali

Nalika ngirimake tulisan (fiksi) menyang Redhaksi, ana pitakon, apa tulisan iki durung tau dikirimake utawa dipacak ing udayana liya. Sakala lawang pangangen-angenku kaya diengakake. Aku nyengkuyung lan sarujuk banget marang pitakon kaya mangkono. Mula aku banjur kumawani udhu panemu utawa gagasan. Yen ora kabotan, bab mau bisa dibiwarakake luwih jembar minangka pathokan. Marang para kadang sing ngirim tulisan, supaya dijangkepi katrangan (1). Tulisan asli, ga­rapane dhewe. (2). Durung dikirim / dipacak udayana liya. (3). Supaya ora diarani tukang srobot (plagiator), yen pancen Jarwan, disebutake irah-irahan asli lan penulise pisan. (4). Kala-kala sarampunge maca fiksi utawa artikel, tuwuh gagasan, kepengin nulis sing meh saemper, nanging sarana carane dhewe. Tegese adhaptasi saka wacan apa. Ora perlu isin lan wedi ngakoni. Aja mung murih asma kaloka, diarani wasis, nanging jebul olehe nyrobot.

Yen pathokan-pathokan kuwi diugemi, ing tembe bakal tuwuh penulis-penilis jujur, kedunungan rasa tanggung jawab. Tangguh. Tanggap lan tanggon. Kosok ba­line yen tulisan siji dikirimake marang luwih saka saudayana, suwene suwe mesthi konangan. Tumindak mangkono mujudake pelanggaran kode etik journalistik. Tulisane dadi sirikan sing maca, jeneng dadi kucem.

Nintingi tulisan wis dipacak udayana liya apa durung, kaya-kaya ora ana wektu meneh. Milah-milah tulisan sing layak pacak apa ora, mbenerake kaluputan tem­bung, ngupayake murih ukara kepenak diwaca, ora pating plethot, angel dingerteni butuh wektu. Mula sarana nulis jujur, satemene uga ngenthengake sanggan redhaksi.

Wiwit ajar nulis nganti tekan seprene, sing isih tan kendhat ngundhakake sesurupan, aku ora tau ngirimake naskah marang Redhaksi liya, kejaba sing tak tuju. Yen ora kapacak, pancen kurang greget, dak anggep barang ilang. Kadhang-kadhang aku sok lali kapan lehku kirim naskah sing kapacak. Sawise mbukaki cathetan lagi weruh yen naskah kuwi, wis sawetara taun tak kirim. Mula bener andharane Redhasi “Sakliyane antri, uga ditintingi”. Marang kadang penulis, ya sing sabar, aja ceklek ati.

 

Salam kreative saka :

Ismoe Rianto  —  Sabdo Palon I/15 Madiun. Hp. 08385885019

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!