Botol Beling
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 34 kali

Ana botol beling sing wis suwe banget manggon ing gudhang omahe wong. Tutupe wis ora ana. Botol kuwi bekase wadhah susu anake sing duwe omah. Amarga wis padha gedhe lan ora gelem ngombe susu maneh, botol beling kuwi ora digunakake.

Ing sawijining dina, botol beling kuwi mau diringkesi karo sing duwe omah. Banjur digawa metu saka gudhang menyang panggonan liyane. Botol beling didegake ing meja dawa sangisore wit flamboyan. Botol beling nglirik kiwa tengene. Akeh barang liyane sing katone uga barang bekas kaya dheweke.

“Iki panggonan apa?” pitakone Botol beling marang kaca cilik ing sandhinge.

“Iki acara golek dana. Awake dhewe, barang-barang bekas, didol marang sapa wae sing gelem tuku. Hasile kanggo nyumbang panti jompo,” sumaure Kaca cilik.

Botol beling manthuk-manthuk ngerti. Dheweke ambegan dawa. Seger tenan hawa ing ngisor wit iki. Wis suwe banget dheweke ngrasakake hawa pengap ing njero gudhang. 

Ora let suwe, sing tuku padha mara. Wong-wong padha milih-milih barang bekas sing isa digunakake maneh. Botol beling katon bimbang atine, apa ya ana sing gelem tuku dheweke, yo?

Kaca cilik wis payu. Radio kuno yaw is payu. Semono uga lampu gantung sing antik wis payu kabeh. Mung kari dheweke wae karo majalah-majalah lawas. Botol beling meh nangis amarga durung payu. Aja-aja mengko dheweke dibalekake menyang gudhang maneh. Wah bakal krasa sumpeg maneh. Botol beling dadi kepikiran.

“Hei, delengen! Kuwi sing takgoleki!” ana swara ngagetake Botol beling.

Botol beling dheg-dhegan nalika diangkat bocah wadon sing umure kira-kira 9 taun. Bocah wadon kuwi katon seneng nyawang dheweke.

“Iki, Mbak. Iki mesthi pas banget!” kandhane bocah wadon kuwi marang bocah wadon sacedhake. Sajake kuwi mbakyune.

“Iya, iki pas banget. Ayo ndang dituku,” mbayune bocah wadon mau enggal-enggal mbayar regane botol beling.

Botol beling bungah atine amarga ana sing milih dheweke. Nanging, botol beling saiki kuwatir, gek arep digawe apa dheweke mengko karo bocah wadon loro kuwi?

Botol beling ngempet keri nalika awake dikosoki nganggo sabun dening bocah wadon mau. Saiki belinge katon kinclong, ora kusem kaya sadurunge. Sawise diumbah resik, awake diisi jeli bunder-bunder cilik, banjur diisi banyu. Jeline dadi mekar rada gedhe. Botol beling krasa adem senajan keri. Bocah wadon sing sijine banjur nancepke kembang-kembang ing njerone.

“Ayu tenan!” bengoke bocah wadon sing cilik.

Bocah wadon loro kuwi mau banjur marani ibune sing lagi maca buku ing teras.

“Ibuuu, Selamat Hari Ibu, nggih” botol beling diaturake marang ibune.

“Ih, vas kembang sing ayu banget!” ibune katon bungah.

“Matur nuwun, ya, anak-anakku sing ayu-ayu...”

Botol beling mbrebes mili. Dheweke pranyata dadi kadho sing ayu kanggo ibu. Sing luwih nemtremake ati, dheweke ora nyangka yen saiki duwe guna maneh, dadi vas kembang. n

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?