Larung Sembonyo
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 159 kali

Upacara adat Larung Sembonyo yaiku upacara kang dimaksudake mi­nangka ungkapan rasa syukur krana ang­gone golek iwak para nelayan pesisir Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek oleh akeh. Upacara iki dilek­sanakake saben taun, tumiba ing dina Minggu Kliwon wulan Sela miturut etu­ngan pananggalan Jawa. Saliyane iku upacara Larung Sembonyo uga mi­nangka pengetan marang kasile Raden Tumenggung Yuda Nagara kang wis mbukak kawasan Prigi lan sa­banjure krama oleh Putri Gambar Inten saka Andhong Biru. Acara diwiwiti kanthi tirakatan sewengi amrih upacara bisa lumaku kanthi slamet.

Peralatan kang digunakake dumadi saka plastik tipis werna biru laut, kursi pe­nganten, prahu, tumpeng, kembar ma­yang, bokor, papan sesaji, menyan, upet, degan, tumbak, payung, lan papan lungguh. Dukun lanang lungguh ing tengah prahu sinambi ngobong menyan, lan maca mantra ing wujud tembang Dhandhanggula. Mungkur maca mantra dukun langsung nggabung karo arak-arakan. Kabeh paraga jumangkah saka salah siji arah tumuju panggung mben­tuk barisan kanthi urutan: (1) tandak loro, (2) wong loro nggawa kembar ma­yang, (3) dhukun loro, sing lanang nggawa upet lan kendhi, sing wedok nggawa bokor isi sesajen (4) wong loro nganggo busana ireng mikul kursi penganten, (5) prajurit loro nganggo busana Mataram, (6) Raden Tumeng­gung Yuda Negara lan Putri Gambar Inten, (7) dhayang loro nggawa bokor isi kembang, (8) sepasang pejabat/sesepuh nganggo busana Jawa, lan (9) penari jaranan.

Kabeh paraga mbentuk pola jogan setengah lingkaran, penari jaranan Turangga Yaksa lan penari Bujang Ga­nong njoged. Sapungkure njoged, kabeh lungguh mbentuk komposisi Larung Sembonyo. Kabeh paraga ngowahi komposisi nyingkuri penonton madhep menyang segara. Sing mikul kursi pe­nganten mapanake kursine ing cedhake prahu, sing mikul tumpeng ndelehake tumpenge lan dhukun wedok ngatur pengan­ten. Kembar mayang dideleh ing ndhuwur prahu, sabanjure tan­dak nindakake sesem­bahan. Acara Larung Sembonyo dipungkasi kanthi pertunjukan seni tayub kang banget digandrungi warga.

 

Longkangan

Nunggal karep karo upacara adat Larung Semboyo yaiku upacara adat Longkangan kang dilek­sanakake dening warga nelayan ing pe­sisir Blodo, Kecamatan Munjungan, Kabu­paten Trenggalek. Mung bedane, yen upacara adat Larung Sembonyo dileksanakake ajeg ing wulan Sela, dene yen upacara adat Longkangan dileksa­nakake ora ajeg ing wulan apa.

Mula ngenani dina lan wulane banjur ora mesthi, gumantung marang asile iwak ing segara. Yen asile iwak sethithik (mung cukup kanggo mangan) anggone ngleksanakake diundur ing wulan bacute (maksude ngenteni yen asile wis akeh). Dene yen asile iwak akeh anggone nglek­sanakake ya ing wulan kasebut. Yen upa­cara adat iki dileksanakake mesthi dime­ri­yahake dening maneka prodhuk kese­nian lokal kaya ta langen budaya, jang­grung, baritan, lan pagelaran wayang purwa sewengi natas.

Masyarakat Jawa ing wewengkon Kecamatan Munjungan ngormati banget leluhure, donga pangestu para leluhur dipercaya bakal menehi berkah ing pa­ngu­ripane. Yen nganti nglalekake lelu­hure padha percaya yen panguripane bakal ngalami gangguan utawa bencana. Padha karo upacara adat Larung Sem­bonyo, upacara adat iki uga minangka ungkapan rasa syukur para nelayan ing sakitere pesisir ing Kecamatan Munjungan marang Gusti Kang Akarya Jagad krasan asile iwak akeh lan mesisan pengetan marang jasa para tokoh wis ndhisiki mbukak Munjungan, antarane liya Ni Rara Puthut, Ratu Miya Samina, lan R Danang Sutareksa kang banget dipercaya minangka panguwasa pesisir Kidul, ngliputi pesisir Sumbreng (Blodo), lan Ngampiran. (Budiono MG)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya