Parta Krama (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 223 kali

Aam-yam tilam dhuh kusuma, baya inten baya manik, rinemuka dadi sira, mustika Banoncinawi, sapa ingkang ndarbeni, puspa adi maksih kuncup, amung pun Dananjaya, minangka jejimat gusti, sun pepinta kinarya pamurung lena.

-Dhuh sang retna mirah ingwang, kang sawang menur sinuji, lilanana da­sihira,- sumiwi srah pari urip, sumang­geng karsa gusti, tan suminggah lebur luluh, dadi lebu wor kisma, tan nyipta dyah liyaneki, bange­mung­na kusuma Wara Sumbadra.        

-Tuhu adining ku­suma, kang min­dha sekar warsiki, an­jalmoa kaping sapta, aja liya kang andasih, amung Raden Premadi, amomong sira dyah ayu, sam­pun liyan bendara, ing­kang angreh awak mami, cinu­thata dasihta mangsa pisaha.

-Kumedah angestu pada, dhumateng sang anglir sari, sarining Ngendra­ba­wana, Ratu Ratih Rarasati, datan mirip sawiji, anyethia kabeh patut, sapa perak tan papak, sapa sandhing nora tandhing, pan wus dadya begjane wong Madukara.

-Tan suminggah prapteng laya, marma ranjapen den aglis, kanthi lungit­ing kenaka, suduken landheping liring, buntelen awak mami, kasemekanta wong ayu, lukaring sinjangira, iku kinarya nglurupi, kinelemna tlenging samodra asmara” .

Ririh ngarih-arih kongas mengas maweh nges-ngesing rasa, rumarasing sabda arum lir bremara mangrurah ru­ming sarkara, wau ta pangremihe Satriya Andanajaya. Lir lumaraping pa­nah asmara tumanduk tyase  Wara Sum­badra. Dyah Banoncinawi tan kuwawa anyengkah karsaning kakung, tyasira wus rentah pindha gedhah lebur pecah, tan suminggah tansah sumarah marang karsaning kakung. Dhasar Sang Harjuna wus lawas nandhang branta, ing mangko jroning ratri wus katekan kang sinedya. Lir manggih musthikaning sih, hangesah-ngesah tan nedya pisah, den tansah mangun karonsih. Sigeg.

Ngambali carita ngayun, lelakone Patih Harya Sangkuni miwah para Kura­wa duk kapracondhang bubar mawut labet denamuk dening kebo ndanu pancal panggung. Akeh kang nandhang kanin miwah kang tiwas. Sawuse telung ndina telung mbengi samya kasangsaya aneng jroning alas, nuli mranata baris lumawat marang Mandura saperlu dadi atur marang Prabu Baladewa.

Sapraptane Praja Mandura Patih Sangkuni matur ngamandaka, dhan­dhang muni kuntul, kuntul muni dhan­dhang marang Sri Baladewa. Patih Sang­kuni ngaturake kalamun sejatine wus antuk kebo ndanu lan kreta kancana, nanging aneng dalan denbegal dening Wrekudara lan Gathutkaca. Muntab du­kane Prabu Baladewa mireng atur go­rohe Patih Sangkuni. Nora ndadak nganggo densaring lan denlimbang, Prabu Baladewa nuli mepak wadya Mandura nganthi Patih Pragota lan Pra­bawa. Sang Balarama nitih dwipangga Kyai Puspadenta miwah ngagar Nanggala sumedya mrajaya Raden Premadi. Dene Patih Sangkuni kinen bali marang Praja Ngastina saperlu tata-tata ngarak Raden Burisrawa marang Dwarawati. 

Samarga-marga Prabu Baladewa hanggung sesumbar………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan