Omah Anyar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 321 kali

Kedadeyan sing teka ora pisan pindho, najan mung wujud impen, takpikir pancen minangka pralambang. Embuh pratandha gaib apa. Aku nyoba ngonceki maknane, nanging durung paja-paja entuk wangsulan. Aku kupiya sowan marang para pinisepuh sing dakanggep waskitha, ewasemono kabeh durung bisa nggerba maknane impenku.

“Alah, wong impen wae kok olehmu nggagas ngung­kuli koruptor arep ditangkep KPK, Mas,” cluluke Wakijan, kanca ing tlatah pangumbaran kutha Tarakan.

“Seje, Kang. Koruptor rak pancen wong licik, wong sra­-kah sing ethok-ethok macak suci, sok alim, moralis, kaya tanpa dosa. Bareng ketangkep  KPK, njur ditayangne neng TV utawa kamot neng koran, majalah, tabloid lan sapanunggalane, didelok menungsa sajagad rat, kaya ngapa wirang isine,” semaurku tanpa niyat ngguroni.

“Sik begja sampeyan, Mas.”

“Kok bisa?” 

“Ya begja ta. Arepa impen sampeyan tumus, rak mokal eneng wartawan sing ngliput sampeyan. Foto sampeyan ora dipacak neng koran. Sampeyan ora dadi trending topic neng medhia sosial. Wong sampeyan pendhudhuk klethuk sing manggone neng ngisor lungka. Dadi saparipolahmu ora narik kawigaten. Rak ngono ta, Mas?”

“Sakarepmu. Ngomong karo wong cubluk kurang wuruk kaya sampeyan kuwi malah tambah ngemengne sirah. Mumet durung ilang, tambah tumpuk-undhung njubel neng uteg pisan,” grenengku.

“Ra sah nesu, marahi ndang tuwek. Sik enom wae wis ketok elek, apa maneh nek tuwek engkek. Luwih nemen eleke. Ya ta ya?”

“Mbuh, mbuh!” saurku karo nglunuh ninggalake Wakijan sing bojone dadi TKW neng Uni Emirat Arab kuwi.

Aku lelana tekan bumi Borneo kene uga jalaran diajak Wakijan. Sejatine aku  wis duwe gaweyan neng Jawa, najan mung srabutan. Asil saka anggonku nyambut gawe uga kena kanggo nyukupi kebutuhan anak-bojo, senajan mung prasaja. Aku  marem merga anak ­bojoku  ora tau ngresula nadyan kayaku mung pas-pasan. Esuk mangkat kerja, jam setengah lima sore wis teka omah, weruh guyune anak, eseme bojo, keselku ilang.

Marsilah, bojoku, klebu wanita sing ora seneng neka-neka. Ora tau  nuntut ngena-ngene, ora tau njaluk ika-iku. Uga ora seneng nangga, wegah ngrumpi lan nyingkur hape. Mangka umume  wanita saumurane ndheworku iku  awan bengi sasat ora bisa pisah karo hape. Ora keluwih-luwih menawa ana sing ngarani wong jaman saiki mono padha dadi budhake hape. Dadi gedibale “setan kothak” yasan Cina lan Korea kuwi.

Sasuwene urip neng luwar Jawa, akeh banget kemajuwan ekonomi sing takrasakake. Nalika budhal bara kae aku golek utangan kanggo sangu. Mbaka sithik dhuwit silihan mau bisa daksaur. Kepara sithik-sithik bisa nyelengi. Kejaba kanggo ndandani gubug ing Tarakan, uga kanggo moles omah sing dipanggoni anak bojoku supaya  pantes disawang.

Saking kerepe kumpul karo kanca prantowan sing alim, ndadekne aku malih……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan