Omah Anyar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 189 kali

Kedadeyan sing teka ora pisan pindho, najan mung wujud impen, takpikir pancen minangka pralambang. Embuh pratandha gaib apa. Aku nyoba ngonceki maknane, nanging durung paja-paja entuk wangsulan. Aku kupiya sowan marang para pinisepuh sing dakanggep waskitha, ewasemono kabeh durung bisa nggerba maknane impenku.

“Alah, wong impen wae kok olehmu nggagas ngung­kuli koruptor arep ditangkep KPK, Mas,” cluluke Wakijan, kanca ing tlatah pangumbaran kutha Tarakan.

“Seje, Kang. Koruptor rak pancen wong licik, wong sra­-kah sing ethok-ethok macak suci, sok alim, moralis, kaya tanpa dosa. Bareng ketangkep  KPK, njur ditayangne neng TV utawa kamot neng koran, majalah, tabloid lan sapanunggalane, didelok menungsa sajagad rat, kaya ngapa wirang isine,” semaurku tanpa niyat ngguroni.

“Sik begja sampeyan, Mas.”

“Kok bisa?” 

“Ya begja ta. Arepa impen sampeyan tumus, rak mokal eneng wartawan sing ngliput sampeyan. Foto sampeyan ora dipacak neng koran. Sampeyan ora dadi trending topic neng medhia sosial. Wong sampeyan pendhudhuk klethuk sing manggone neng ngisor lungka. Dadi saparipolahmu ora narik kawigaten. Rak ngono ta, Mas?”

“Sakarepmu. Ngomong karo wong cubluk kurang wuruk kaya sampeyan kuwi malah tambah ngemengne sirah. Mumet durung ilang, tambah tumpuk-undhung njubel neng uteg pisan,” grenengku.

“Ra sah nesu, marahi ndang tuwek. Sik enom wae wis ketok elek, apa maneh nek tuwek engkek. Luwih nemen eleke. Ya ta ya?”

“Mbuh, mbuh!” saurku karo nglunuh ninggalake Wakijan sing bojone dadi TKW neng Uni Emirat Arab kuwi.

Aku lelana tekan bumi Borneo kene uga jalaran diajak Wakijan. Sejatine aku  wis duwe gaweyan neng Jawa, najan mung srabutan. Asil saka anggonku nyambut gawe uga kena kanggo nyukupi kebutuhan anak-bojo, senajan mung prasaja. Aku  marem merga anak ­bojoku  ora tau ngresula nadyan kayaku mung pas-pasan. Esuk mangkat kerja, jam setengah lima sore wis teka omah, weruh guyune anak, eseme bojo, keselku ilang.

Marsilah, bojoku, klebu wanita sing ora seneng neka-neka. Ora tau  nuntut ngena-ngene, ora tau njaluk ika-iku. Uga ora seneng nangga, wegah ngrumpi lan nyingkur hape. Mangka umume  wanita saumurane ndheworku iku  awan bengi sasat ora bisa pisah karo hape. Ora keluwih-luwih menawa ana sing ngarani wong jaman saiki mono padha dadi budhake hape. Dadi gedibale “setan kothak” yasan Cina lan Korea kuwi.

Sasuwene urip neng luwar Jawa, akeh banget kemajuwan ekonomi sing takrasakake. Nalika budhal bara kae aku golek utangan kanggo sangu. Mbaka sithik dhuwit silihan mau bisa daksaur. Kepara sithik-sithik bisa nyelengi. Kejaba kanggo ndandani gubug ing Tarakan, uga kanggo moles omah sing dipanggoni anak bojoku supaya  pantes disawang.

Saking kerepe kumpul karo kanca prantowan sing alim, ndadekne aku malih……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!