Lungguh kang Ewuh (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 108 kali

Unine es-em-es sing dibukak Wulandari ing papan resepsi telung wulan kepungkur gawe bolonge pikirane Martini. Awit es-em-es sing se­kawit dikira saka dheweke iku jebul saka dhekorator sing arep diundang Giyanto kang­go ngundhuh mantene anake. Nger­-ti­ne bab iki nalika Martini mbudidaya sa­-pa­temon karo Giyanto ana cedhak toilet papan resepsine anake. Mula saya oleh da­lan lan kalodhangan anggone asring es-em-es-an karo Giyanto. Kaya-kaya mung etungan menit es-em-es-e Martini klawan Giyanto genti-genten mlebu.

“Wis sare?” pitakone Martini nalika ngancik tengah wengi durung bisa turu.

“Durung. Ana bab kang wigati?” Giyan­to ganti takon.

“Ora, ya mung kangen wae.”

“Garwa?”

“Biyasa, lunga adoh.”

“Kasepen ya?”

“Ora, waton panjenengan saguh ngan­cani aku es-em-es-an.”

“Ya, muga-muga ora keturon.”

Kawitan es-em-es lumrah, suwene-suwe ngrembug bab pribadi, dibrolake tanpa tedheng aling-aling. Yen Martini kan­dha seneng bisa ketemu maneh karo Gi­yanto, Giyanto uga banjur blaka ngenani isining atine kang nresnani Martini wiwit isih SPG.

Ora krasa, apa pancen disengaja, lelo­rone nekad sapatemon kanthi dhedhemi­tan ing penginepan kutha Mediun sawa­tara dina kepungkur. Bab sapatemon mi­runggan kuwi uga diudhal ing es-em-es-e wong sakeloron wengi kuwi. Yen Martini crita babagan marem lan senenge ati bisa ketemu ing papan sepi, Giyanto uga mangsuli nganggo tembung-tembung ro­mantis.

Jalaran wektune lodhang, mula ang­gone es-em-es-an dibacutake ngrembug panguneg-unege ati kang padha dene ngam­pet tresna. Sajak wis padha-padha  kepranan, mula nganti pesen kang tinulis wis dudu jamake es-em-es, engga bisa nuwuhake rasa se­neng kang keluwih-luwih na­dyan ora nglakoni apa-apa.

Bareng wis padha kesel anggone asok rasa lan miko­lehi seneng kadidene wong pe­pasihan, ana omahe dhe­we-dhewe padha ngrasa…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!