Lungguh kang Ewuh (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 266 kali

Unine es-em-es sing dibukak Wulandari ing papan resepsi telung wulan kepungkur gawe bolonge pikirane Martini. Awit es-em-es sing se­kawit dikira saka dheweke iku jebul saka dhekorator sing arep diundang Giyanto kang­go ngundhuh mantene anake. Nger­-ti­ne bab iki nalika Martini mbudidaya sa­-pa­temon karo Giyanto ana cedhak toilet papan resepsine anake. Mula saya oleh da­lan lan kalodhangan anggone asring es-em-es-an karo Giyanto. Kaya-kaya mung etungan menit es-em-es-e Martini klawan Giyanto genti-genten mlebu.

“Wis sare?” pitakone Martini nalika ngancik tengah wengi durung bisa turu.

“Durung. Ana bab kang wigati?” Giyan­to ganti takon.

“Ora, ya mung kangen wae.”

“Garwa?”

“Biyasa, lunga adoh.”

“Kasepen ya?”

“Ora, waton panjenengan saguh ngan­cani aku es-em-es-an.”

“Ya, muga-muga ora keturon.”

Kawitan es-em-es lumrah, suwene-suwe ngrembug bab pribadi, dibrolake tanpa tedheng aling-aling. Yen Martini kan­dha seneng bisa ketemu maneh karo Gi­yanto, Giyanto uga banjur blaka ngenani isining atine kang nresnani Martini wiwit isih SPG.

Ora krasa, apa pancen disengaja, lelo­rone nekad sapatemon kanthi dhedhemi­tan ing penginepan kutha Mediun sawa­tara dina kepungkur. Bab sapatemon mi­runggan kuwi uga diudhal ing es-em-es-e wong sakeloron wengi kuwi. Yen Martini crita babagan marem lan senenge ati bisa ketemu ing papan sepi, Giyanto uga mangsuli nganggo tembung-tembung ro­mantis.

Jalaran wektune lodhang, mula ang­gone es-em-es-an dibacutake ngrembug panguneg-unege ati kang padha dene ngam­pet tresna. Sajak wis padha-padha  kepranan, mula nganti pesen kang tinulis wis dudu jamake es-em-es, engga bisa nuwuhake rasa se­neng kang keluwih-luwih na­dyan ora nglakoni apa-apa.

Bareng wis padha kesel anggone asok rasa lan miko­lehi seneng kadidene wong pe­pasihan, ana omahe dhe­we-dhewe padha ngrasa…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan