Laman
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 194 kali

Srengenge krasa sumelet tumanjem ana aspal bandhara. Kanthi jangkah kang mantep, Palgunadi mudhun saka andha motor mabur. Midak lemah Indonesia, Palgunadi saiki ora ka­ya Palgunadi sepuluh taun ke­pungkur sing anake Pak Kra­-ma, tani utun, kesrakat, ngga­rap sa­wah mung sathemlik warisane simbahe.

Sikile Palgunadi terus dijang­-kah­ake kanthi kebak kamenang-an. Uga bakal midak maneh bumi wutah getihe, Desa Ge­-mahripah. Wis ora kaya desane nalika sema­na sing pait lan getir dialami. Ga­wang-gawang keli-ngan nalika mentas lulus S-1 jurusan multi­me­dhia mung dadi kembang lam­bene kanca-kanca-ne. Ora merga Palgunadi ora duwe prestasi, na­nging merga kelair duwe impen kepengin yasa mesjid ing desane. Menawa wis nyambut gawe mapan Pal­gunadi kepengin sithik-sithik nyelengi kanggo mujudi rancangane mau. Sebab, langgar ing desane wis tuwa lan ringkih, kayu-­kayune padha gapuk, ora kuwawa ngemot jemaah. Jemuwahan wae ke­peksa kudu menyang mesjid tangga de­sa. Nalika kuwi atine Palgunadi mrekitik merga gegayuhane sing luhur malah dadi panyengese tangga teparone.

“Ngimpi iku mardika kok ya, Pal?” kandhane Heru karo ngguyu.

“Kowe kuwi nek ngimpi  ya nganggo turu barang ta, Pal? Katimbang dhuwit­mu nggo mbangun mesjid, mbok omah­mu sing wis bobrok kae dibangun dhisik. Terus ngimpi maneh, lagi mbangun mes­jid,” panyengese Lik Sabri.

‘’Ngimpi kok aneh-aneh. Nanging wong ngimpi ora tuku kok ya? Ngimpi bisa mangan ajeg wae wis cukup kok, Pal,” panyaruwene Mbokdhe Dirah.

“Wong kesrakat kok duwe panjangka sundhul langit. Mbok sisan ngimpi maneh bapak lan simbokmu kae dimunggahke kaji ha ha ha.”

Ukara panacad, panyeruwe, panye­nges lan pangece genti genten mlebu kupinge Palgunadi. Tetembungan nyepe­lekake iku sangsaya ngububi tekade Pal­gunadi. Palgunadi cepet-cepet kepengin enggal tekan omahe. Ing jeron taksi sing disewa saka bandhara, Palgunadi mesat ing dalan aspal sing kebak kendharaan . Pikirane sundhul ngawiyat, mumbul dhu­wur banget. Selak kepengin mbuktekake marang kanca-kancane, uga tangga te­parone, sing wis nyepelekake dhek se­mana. Impen kuwi arep diwujudake.

Palgunadi gumun nalika taksi sing ditumpaki  mlebu  desane. Ana sesa-wa­ngan kang nggumunake, adoh sungsate karo kahanan sepuluh taun kepungkur. Sawah-sawah sing subur saiki tinandu­ran…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan