Tapak Langkah Leluhur (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 82 kali

Bali marang caritane Akuwu Bambang. Impen kang kawawa ngejur ngluluhake ati lanange dhek emben bengi kae, sakeplasan bali gumawang maneh. Oh, Sitarasa! Wa­-ni­ta kang ing salawase ora tau dadi ka­wigatene, babar pisan ora direwes, dadakan sriwetan ing padoning netra. Sitarasa tansah katon ngawe-awe ke­lawan eseme kang pait madu sarta ki­lating mripat sing angujiwat. Sitarasa! Sitarasa kang duwe teges rembulan. Ora beda karo pawongane. Moblong-mo­blong mencorong.

Lugune, pikirane Akuwu Bambang ka­wuwuhan momotan. Ketang panan­dhanging batine bisa kaslimur dening jumedhule bleger paraga sang sulistya ing warna, Sitarasa. Dhek emben-em­bene pawarta bab Senapati Wiswasa kang kacekel maling kampil brana picis saka Cina, babar pisan ora diperduli. Su­prandene ing saikine malih dadi di­jingglengi. Saya-saya bareng Senapati Wiswasa dikabarake ilang saka kutha­raja Keling salebare kapidana kethok tangan. Ilang bareng lan anane gara-gara udan ampuhan, udan deres carup lesus lir pinusus kang ngawut-awut alun-alun kutharaja Keling.

“Oh, hooo ...! Iya iki dalane anggon­ku bisa mujudi impen!” panglocitane Akuwu Bambang. “Kang Gawe Urip wis njodhokake aku lan Sitarasa. Katitik ang­gone wis mbuwang Senapati Wis­wasa saka kutharaja Keling.”

Osiking atine Akuwu Bambang anyar-anyar iki dadi bukti lamun kahanan iku owah gingsir. Sakdeg saknyet osiking ati bisa brubah gumanti. Lho kok?! Iya! Jala­ran Akuwu Bambang iku yektine wong aeng. Wong lanang kang anyep njejet ma­rang wanita. Satemah nganti ndung­kap umur patang puluhan taun, ora menir ora beras, ora mikir ora nggagas babar blas marang wong wadon. Pikirane katli­weng olehe sumanggem marang jeji­bah­ane. Jejer punggawa praja.

Hara ta kono! Lamun wis kayungyun nandhang wuyung mangkono iku, Akuwu Bambang banjur arep apa? Wong dhe­weke kuwi lagi kapidana sengker. Ora en­tuk metu­metu saka Pakuwon Bam­bang. Kejaba saka iku apa Akuwu Bam­bang bisa mesthekake menawa ati lana­nge bakal gumregah yen wis ketemu adu arep mangsa karon karo Sitarasa? Ban­jur..., hmmm, hmmm, hmmm kaya wong akeh-akeh iku, Akuwu Bambang njetung. Saya-kedlarung-dlarung olehe dibebi­ngung!

Sauntara iku ing keputren wetan pu­raya Keling katon tintrim. Senadyan sang bagaskara wis sagenter dhuwure, pana­se gumatel, nanging sisa-sisane pe­dhut isih nglamuk ngruket pang kayon ing gam­peng-gampeng gumuk. Ocehe ma­nuk kang sesautan pamer swara ngaring-aring nambahi swasana malah sang­saya mamring. Sepi sajrone ora sepi. Kaper­bawan sepine ati.

Lelakon Senapati Wiswasa kapida­na kethok tangan kang terus ilang tan­pa lari kaya……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!