Tapak Langkah Leluhur (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 207 kali

Bali marang caritane Akuwu Bambang. Impen kang kawawa ngejur ngluluhake ati lanange dhek emben bengi kae, sakeplasan bali gumawang maneh. Oh, Sitarasa! Wa­-ni­ta kang ing salawase ora tau dadi ka­wigatene, babar pisan ora direwes, dadakan sriwetan ing padoning netra. Sitarasa tansah katon ngawe-awe ke­lawan eseme kang pait madu sarta ki­lating mripat sing angujiwat. Sitarasa! Sitarasa kang duwe teges rembulan. Ora beda karo pawongane. Moblong-mo­blong mencorong.

Lugune, pikirane Akuwu Bambang ka­wuwuhan momotan. Ketang panan­dhanging batine bisa kaslimur dening jumedhule bleger paraga sang sulistya ing warna, Sitarasa. Dhek emben-em­bene pawarta bab Senapati Wiswasa kang kacekel maling kampil brana picis saka Cina, babar pisan ora diperduli. Su­prandene ing saikine malih dadi di­jingglengi. Saya-saya bareng Senapati Wiswasa dikabarake ilang saka kutha­raja Keling salebare kapidana kethok tangan. Ilang bareng lan anane gara-gara udan ampuhan, udan deres carup lesus lir pinusus kang ngawut-awut alun-alun kutharaja Keling.

“Oh, hooo ...! Iya iki dalane anggon­ku bisa mujudi impen!” panglocitane Akuwu Bambang. “Kang Gawe Urip wis njodhokake aku lan Sitarasa. Katitik ang­gone wis mbuwang Senapati Wis­wasa saka kutharaja Keling.”

Osiking atine Akuwu Bambang anyar-anyar iki dadi bukti lamun kahanan iku owah gingsir. Sakdeg saknyet osiking ati bisa brubah gumanti. Lho kok?! Iya! Jala­ran Akuwu Bambang iku yektine wong aeng. Wong lanang kang anyep njejet ma­rang wanita. Satemah nganti ndung­kap umur patang puluhan taun, ora menir ora beras, ora mikir ora nggagas babar blas marang wong wadon. Pikirane katli­weng olehe sumanggem marang jeji­bah­ane. Jejer punggawa praja.

Hara ta kono! Lamun wis kayungyun nandhang wuyung mangkono iku, Akuwu Bambang banjur arep apa? Wong dhe­weke kuwi lagi kapidana sengker. Ora en­tuk metu­metu saka Pakuwon Bam­bang. Kejaba saka iku apa Akuwu Bam­bang bisa mesthekake menawa ati lana­nge bakal gumregah yen wis ketemu adu arep mangsa karon karo Sitarasa? Ban­jur..., hmmm, hmmm, hmmm kaya wong akeh-akeh iku, Akuwu Bambang njetung. Saya-kedlarung-dlarung olehe dibebi­ngung!

Sauntara iku ing keputren wetan pu­raya Keling katon tintrim. Senadyan sang bagaskara wis sagenter dhuwure, pana­se gumatel, nanging sisa-sisane pe­dhut isih nglamuk ngruket pang kayon ing gam­peng-gampeng gumuk. Ocehe ma­nuk kang sesautan pamer swara ngaring-aring nambahi swasana malah sang­saya mamring. Sepi sajrone ora sepi. Kaper­bawan sepine ati.

Lelakon Senapati Wiswasa kapida­na kethok tangan kang terus ilang tan­pa lari kaya……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan