Jl.Dinoyo Ganti Dadi Jl.Sunda?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 77 kali

Niyat Gubernur Jatim Soekarwo ngganti jenenge da­lan loro ing Surabaya antuk tanggapan maneka warna. Jalan Dinoyo dadi Jalan Sunda lan Jalan Gunungsari dadi Ja­lan Prabu Siliwangi. Wakil Ke­tua DPRD Surabaya Masduki Toha nerangake yen ngowahi jenenge dalan iku kudu liwat pasarujukane DPRD Sura­baya.

Bab iku diatur ing Peratu­ran Daerah (Perda) Nomer 2 Taun 1975 ngenani pawewe­he jeneng-jeneng kanggo da­lan, papan plesir, taman, lan panggonan kanggo umum li­yane. “Ora bisa ujug-ujug di­owahi. Kudu liwat Perda, lah,” kandhane politikus PKB iki, Rebo (7/3) kepungkur.

Ing perda kasebut, dise­but­ake yen saben menehi uta­wa ngowahi jenenge dalan ing wewengkon Surabaya ku­du ditetepake dening kepala daerah sawise antuk pasaru­jukane dewan. Masduki ne­rang­ake, perda iku isih mlaku jalaran engga saiki durung ana owah-owahan apa-apa tum­rap peraturan kasebut.

Pansus owah-owahan je­nenge dalan nate didhapuk taun 2012. Nalika iku Masduki melu dadi anggota pansus ka­sebut. Ana Jalan Darmo Per­mai III, Jalan Darmo Baru Barat 12, lan Sukomanunggal Jaya kang diowahi dadi Jalan Pattimura. Warga uga kudu diajak rembugan ngenani ren­cana owah-owahan kasebut, jalaran alamat omahe dhe­weke uga bakal owah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwi­jo­no sarujuk karo panemune Masduki. Pansus kudu didha­puk sadurunge jeneng iku di­owahi. Tugase pansus ngum­pulake panemune warga ma­rang usulan kasebut. “Ora mung alamat ing KTP sing owah, alamat usaha lan ke­perluwan masyarakat liyane uga owah,” jlentrehe politikus PDIP iki.

Adi nambahake, masyara­kat bisa wae nulak marang usulan iki. Apamaneh anggo­ne menehi jeneng dalan ing Surabaya ana gandheng ce­ne­nge karo sejarah lan sosi­ologi. Yen Pemprov kepengin menehi jeneng, ana becike yen menehi jeneng marang dalan anyar. Klawan mangko­no, akibate ora sepira gedhe.

Manut Adi, alesan ngo­wahi jenenge dalan kudu ku­wat. Yen niyate iku mung crita Perang Bubat, dheweke ngan­dhakake kurang kuwat. Pe­rang kasebut dumadi taun 1357 antarane Kerajaan Ma­ja­pahit lan Kerajaan Sunda. “Yen alesane iku, ya digeguyu dening kanoman saiki. Wong Bonek karo Bobotoh lan Viking wae akur, kok nyandhak-nyan­dhak perang kang wis suwe banget? Sesambungane Pem­ prov Jatim lan Pemprov Jabar rak uga becik banget,” tan­dhese ketua badan pemena­ngan pemilu DPC PDIP Sura­baya iki.

Kuncarsono Prasetyo mi­nangka pehak sing nggateka­ke sejarah mratelakake, upa­ya ngowahi jenenge dalan sa­ru ditindakake. Sebab, pawe­wehe jeneng dalan iku dila­irake saka pasarujukan beba­re­ngan masyarakat lan ana crita dawa kang nyartani.

Malah, tambahe, Walanda ora wani ngowahi jenenge da­lan sing wis nduweni brand lokal. Kayadene, Jalan Tunju­ngan, Gemblongan, Bubutan, Keputran, Kedungdoro, Un­daan, Kramat Gantung, lsp. “Iguh pratikelku sih, yen ora bisa gawe dalan anyar, ya aja gawe gara-gara ing dalan la­was,” tandhese.

Pemprov Jatim ngandhak­ake yen rencana ngowahi je­nenge dalan loro ing Sura­baya iku wis liwat sakehing ba­bakan. Rencana kasebut uga antuk pasarujukan wiwi­tan saka pemkot. Ewasamo­no, isih ana sawatara babak­an sabanjure kang kudu dili­wati. “Perencanaane wis cu­kup suwe lan isih kudu liwat babakan sabanjure,” ujare Kepala Dinas PU Binamarga Jatim, Gatot Sulistyo Hadi.

Salah siji tujuan utama ngowahi jenenge dalan iku “harmoni budaya” antara­provinsi ing Pulo Jawa. Uta­mane Jatim, Jabar, lan DIJ. Saka kono, kandhane Gatot, Pemprov banjur aweh usulan marang pemkot. Asile, wis arep diolehi. “Nanging, ang­gone ngowahi jeneng dalan iku kudu liwat perda. Saiki anggone nyusun dipasrahake marang Pemkot lan DPRD Su­rabaya,” ujare. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya