Ziarah Ing Makam Giribangun, Para Jendral Prihatin Marang Kahanane Bangsa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 167 kali

Amarga prihatin marang kahanane bangsa sing saiki dianggep morat marit tatanane lan ngiras pantes mengeti dumadine Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret), sawetara Jendral Pur­nawirawan padha nyekar ing makame Presiden Ke 2, HM Soeharto sing mapan ing Giribangun, Matesih, Karanganyar dina  Minggu (11/3) kepungkur. Bab iki minangka napak tilas perjuangane Jendral Soeharto, sing bisa mimpin lan numpes PKI (Partai Komunis Indonesia) sing mbiyene tau ngrongrong lan mecah belah bangsa iki.

Para jendral sing ziarah iku antara liya dumadi saka Jend (Purn) George Toi­sutta (mantan  Pangkostrad), Jend (purn) Tian Aspam (tilas Pangdam Balikpapan), Jend (Purn) Suraning (tilas Danrem Solo), Jend (Purn) Astrad lan isih ana maneh liyane sing ora bisa disebut siji-siji ing kene. Rawuhe para jendral iki ing Giribangun, disambut dening ritual kirab sing dicucuk lampahi dening Joko Suyato, bekas Kepala Dinas Pariwisata, Pemkab. Karanganyar.

Iring-iringan kirab kasebut ditutake dening welasan para jendral kasebut, mlaku saka plataran Makam Giribangun tumuju pen­dha­pa, dibacutke ing Makam HM Soe­harto sing amping-ampingan karo makame Hj. Siti Hartinah utawa Bu Tien Soehar­to. Ing kono ban­jur para jendral lungguh sila kang­go umbul donga marang Gusti Kang Maha Wikan, ndongak­ake HM Soeharto, amrih ing alam barzah tansah oleh rahmat lan ridlone Gusti Allah SWT lan dipang­go­ne ing panggonan sing murwat, jumbuh karo amale.

Ing kalodhangan kuwi, sakwise padha rampung ndedonga, Eko Galgendhu, minangka juru wicara para Jendral iki marang PS ngandhakake, yen sakliyane ziarah uga ndedonga amrih, bangsa sing saiki lagi carut marut ing sadhengah bab, ing antarane bab ekonomi, keamanan, ketimpangan sosial, lan akehe musibah sing dumadi ing bangsa lan naga­ra iki enggala pu­lih kaya wingi uni, tata titi tentrem, kerta raharja, ge­mah ripah loh jinawi. “Muga-muga rakyat bisa oleh pemimpin sing adil, sing bisa ngayomi lan ngayemi wong cilik,” ujare Eko Galgendhu

Luwih adoh Eko uga mite­rang, anane Super Semar bisa ndadeke nagara sing maune katindhes dening panguwasa, morat-marit, kapecah-pecah bisa bali adil lan makmur, murah sandhang pangan, saengga rakyat bali nyawiji lan ngrasake makmur. Kayane kahanan saiki meh padha zaman semono, larang sandang pangan, pajek-pajek mundhak ora kira-kira, saengga masyarakat padha nggresula amarga pa­metune ora bisa kanggo nyukupi ka­butuhan ing saben ndinane. “Jarake wong sugih karo wong mlarat saiki saya amba,” panambahe.

Mula saka kuwi para jendral iki ngra­sake prihatin, ngadhepi kahanan saiki, mula padha ngajab kanthi salah sijine sarana ndedonga ing Makame Pak Harto, amrih para rakyat iki bisa nemokake pe­mimpin sing adil lan nduweni rasa nasio­nalisme sing dhuwur, saengga bisa gawe rakyat makmur lan ora tansah was-was, amarga tansah wedi yen arep tumindak kabecikkan. Mula saka kuwi, para Jen­dral padha meling supaya masyarakat bisa nyawijikake karep guyup rukun. “Rakyat aja gampang kapilut dening iming-iming sing ora cetha juntrunge,” kandhane

Sakbanjure, sakwise para jendral nganake ritual ziarah ing makame Pak Harto lan kulawargane banjur nerusake laku tumuju ing Ndalem Prawit, Nusukan, Banjarsari, Solo sing ora liya ya omahe Eko Galgendhu, kanggo ketemu para warga ing sakiwa-tengene kampong kono, kanggo ngedum sembako marang sadhengah wong sing uripe sarwa kekurangan lan sabiyantu marang para murid sekolah arupa dhuwit kanggo ngentheng-enthengi ragat sekolah. “Para siswa iki minangko generasi sing bakal neruske lumakune bangsa lan nagara kene,mula kudu disemangati amrih bisa sekolah dhuwur lan ora nglokro,” pangajape

Ora mung tekan semono wae, para jendral iki banjur mampir ing SD Negeri Prawit, kanggo aweh hadiah lomba gambar semar, minagka simbul Sang Pamomong ing Tlatah Jawa iki. Kajaba saka kuwi uga ngemu karep amrih para siswa iki ora ninggalake sejarahe para leluhur sing adiluhung lan nglalekake para pemimpin sing becik lan ndu­we­ni sikep wicak­sana. Sakram­punge kuwi, pa­ra jendral iki banjur diarak ngu­bengi Kam­pung Prawit, tumuju Makam Astana Nayu, panggonan su­marene KGPAA Mangkunegara VI, kanthi cucuk lampah Reog Ponorogo lan gambar tokoh wa­yang Semar, minangka simbul panga­yom. Sing manut sejarahe, Mangkune­gara VI iku minangka wong sing wani mbrontak Walanda, bebarengan karo Pangeran Diponegoro.

Ing pendhopo sisih wetan makam kasebut, para jendral mau wis ditunggu puluhan wong kanggo ngesok uneg-unegke liwat dialog interatif lan uga ana sing maca puisi barang, minangka protes marang pemerintah sing dianggep gawe susahe wong cilik kang katindhes, amarga angel golek pametu, akehe pe­ngang­guran lan tambahe wong mralat. Manut pamawase Eko Galgendhu, Mang­kunegara iku ngemu makna, nagara sing bisa ngayomi rakyate utawa kawulane. “Nagara mono butuh diayomi bisa gawe ayem kawulane,” panandhese.

Eko uga ngandhakake, yen ing wektu iki, Bangsa lan nagara iki mbutuhke pemimpin sing wicaksana lan berbudi bawa laksana, saengga bisa mimpin lan tegas lan teges, wani ngelike bangsa manca sing bakal ‘njajah’ bangsa iki lan nduweni rasa nasionalisme sing dhuwur, saengga ora gampang didhekte bangsa liya. Paribasane kudu bisa ngeli, nanging aja nganti keli. Dadi, ora mamang lan gampang oleh pengaruh liyan sing mung kanggo kepentigane golongane wae. Ya, ing Asatana Nayu kasebut, acara ritual ziarah para jendral mau ditutup lan dipungkasi.

n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan