Temenan! Bukuku “Dalane Uripku” Sida Antuk MURI (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 11 kali

Kaya kang daktulis ana ing PS kepungkur, bukuku “Dalane Uripku” kang wis dakcetak rikala aku arep pensiun saka jabatan struktural rong taun kepungkur, sidane dakusulake supaya antuk Rekor Muri. Sawise syarat-syarat supaya antuk Rekor Muri mau dak­kirim lan banjur diteliti dening pehak Mu­ri, akhire bukuku mau dinyatakake yen buku kang daktulis nganggo basa Ja­wa dinyatakake minangka buku auto­biografi kang sepisanan ditulis ngang­go basa Ja­wa. Dadi sasuwene iki du­rung ana kang nulis biografi, apama­neh autobiografi nganggo basa Jawa. Riwayat hidup kang wis akeh ditulis nganggo basa jawa, akehe ya mung cathetan cekak ana ing majalah utawa ing samak buku. Durung ana kang ge­lem nulis wujud buku kang mligi bio­grafi nganggo basa Jawa. Kang akeh ya mesthi basa Indonesia. Mengko­no layang (wujud surat keterangan) sa­ka Balai Bahasa Jawa Tengah kang dak­tampa.

Kaya yen para maos tindak me­nyang toko buku kae, ana ing rak buku akeh ba­nget biografi apa autobiografi tokoh-tokoh nasional apa internasio­nal kang ditulis nganggo basa Indonesia apa ma­lah basa Inggris. Kabeh mau mesthine ya ana tujuane. Sepisan, yen ditulis ngang­go basa Indonesia mes­thi luwih akeh kang maca. Ya wis sames­thine kang maca saora-orane sa Indonesia. Wong ya basa Indonesia, dadi ba­sa nasional kang diajarake wiwit ana TK. La apa­maneh biografi tokoh kang ka­wentar ka­ya Pak Karno, Pak Harto, Habi­bie, Gus Dur, Megawati, SBY, mesthi laris lan akeh pawongan kang bakal ngoleksi. Amarga tokoh nasional mula mesthi per­pustaka­an lan pribadi kang pendidikane cukup mes­thi akeh-akehe padha tuku.

Mesthine ya luwih hebat maneh yen ditulis nganggo basa Inggris. Kang maca ya bakal beda. Buku kang ditulis nganggo basa Inggris, wis samesthine kang maca luwih akeh. Amarga apa? Wong ya basa Inggris rak ya basa internasional, mula kang bakal maca ya wong sakndonya. Mula buku-buku kaya biografi mau, su­paya kang wis ditulis luwih kawentar ma­neh, ya salah sijine banjur ditulis ngang­go basa Inggris.

La yen terus nulis nganggo basa Ja­wa kaya autobiografiku mau banjur ke­priye? Mesthine para maos bakal thukul pitakonan. Kena ngapa aku nulis auto­biografi nganggo basa Jawa? Kaya rikala aku sepisanan bakal nulis autobiografi (riwayat hidup kang ditulis dhewe. Yen biografi riwayat hidup kang ditulisake pawongan liya/penulis) uga kebak pita­ko­nan. Kang cetha alesane kena ngapa aku nulis nganggo basa Jawa, alesan mau wis daktulis ana ing pambuka bu­kuku “Dalane Uripku” kang surasane mangkene:

 

Atur Pambuka

Rikala sepisanan duwe krenteg ke­pengin nulis pengalaman pribadiku, ing sakawit ancasku sejatine mung saderma kepengin gawe cathetan kanggo kula­war­gaku. Mbokmenawa ing tembe anak-anak lan putuku-putuku padha takon sim­bah iku sapa, ana cathetan kang bisa kang­go sumber. Nanging bareng dakpikir luwih jero, rasane yen mung kanggo ca­thetanku dhewe kok ya eman. Mula pung­kasane ban­jur tuwuh gagasanku, tu­lisan-tulisan mau mengkone bakal dak­klumpukake dadi autobiografi. Sapa nger­ti yen dak­gawe buku malah bisa lu­wih migunani tumrape liyan.

Bareng wis madhep-mantep te­kadku nulis autobiografi, ing pikiranku muncul pitakon, arep daktulis ngang­go basa Indonesia apa Jawa ya? Pita­konan mau pungkasane bisa dak­jawab kanthi lan­dhesan kang tibane mayar bae. Sepisan, wis akeh buku biografi apadene auto­biografi basa Indonesia. Lan sangertiku, durung ana kang gelem nulis nganggo basa Jawa utawa basa dhaerah. Wong ya aku kebeneran tinakdirake lair mi­nang­ka wong Jawa, wis samesthine yen aku duwe pepinginan melu nguri-uri basa Jawa. Mula tekadku arep nulis nganggo basa Jawa, dakkantheni pangajab muga bisa dadi inspirasi tumrap sedulur-se­dulurku kabeh wong Jawa. Kapindho, sapa ngerti buku kang dakanggit iki ban­jur bisa nambahi cacahe wacan basa Ja­wa. Amarga wacan basa Jawa saiki yen dakrasakake kok kurang akeh dibandhin­ake cacahe warga kang migunakake ba­sa Jawa ing madyaning pasrawungan.

(Ana Candhake)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!