Rengos Boyongan saka Guru Sipanji
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 173 kali

Sore kuwe, Kaki Bawor lagi jagongan medangan karo Bau Nasiran nang teras ngarep umahe. Kesusul tekane Mas Guru Tarno, tangane tengen nyangking tas kresek gedhe, “Kula nuwun, Ramane. Eh, ana pak Bau Nasiran. Anu, kiye njujugaken tempe kripik, pesenane rika wingi,” kandhane mas Guru Tarno karo ngulungaken gawane.

“O.., ya kesuwun. Kebeneran kena nggo lawuh medangan,” ujare Kaki Bawor, karo nampani tas kresek isi tempe kripik, njuran celuk-celuk ngundang mbekayu Tebok anake, “Bok.. Tebok..! Kiye ana kiriman tempe kripik sekang mas Guru Tarno. Sisan gawekna  wedang siji maning, gawa ngeneh.”

“Oke, bos.” Ora let suwe mbekayu Tebok metu, tangan tengen nggawa gelas wedang kopi, tangan kiwane nyangking toples kosong. Bar ngglethak­aken gelas, njuran mbukak tas kresek sing isine tempe kripik, diwadhahi toples nganti kebek, isih turah akeh, “Eh, akeh temen gole nggawakaken tempe kripik, mas Guru. Apa Ramane egin tedhas yah? wong untune be mung kari pitung las.”

“Ya dimut dhisit, yu Tebok. Mulane men bae nggo mut-mutan Ramane. Tolinen malah awet. Hi..hi..,” kandhane Bau Nasiran karo njegeges.

“He..he..iya bener,” saurane mbekayu Tebok nggleges, karo lunga mlebu ngumah.

“His.. mbajug. Rika gole baline ngeneh kapan, Gurune? Tek kira garepan suwe nang Purwokerto,” Kaki Bawor gole takon karo nyomot tempe kripik nang toples, meh bareng karo tangane Bau Nasiran, terus dipangan metu sethithik, dimut dhisit.

“Lhah, ya ora teyeng suwe, Ramane. Inyong gole cuti toli mung limang dina, Senen wingi wis kudu mlebu ngodhe,” omonge mas Guru Tarno karo ndamoni gelas kopine. “Inyong gole bali maring Pasirmuncang Purwokerto toli dina Jum’at sore tanggal 16 Februari 2018, ujare inyong ya cukup suwe, wong dadine ya meh sepuluh dina.”

Bau Nasiran nyelani ngomong, “O, dadine mas Guru teyeng melu nonton Hari Jadi Kabupaten Banyumas, yah? Jarene rame, agi akeh tontonan.”

“Ya iya, inyong gole bali maring Purwokerto pancen tek sengajakaken garep melu ngormati karo nonton kerameyan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.” Mas Guru Tarno gole ngomong mandheg, nyelakna ngombe wedange dhisit, nembe nerusna maning, “Dina Minggu 18 Februari 2018, inyong ngoberna nonton Kirab Pusaka Tumbak Kyai Genjring, Keris Nalapraja, Keris Gajah Endra, Pustaka Mulia Stambul, foto gambare Bupati sing ndhisit nganti saiki. Diarak mubeng kota, diiringi para pejabat sing padha ngagem busana adat jawa Banyumasan. Jan keton regeng temenan. Lha, dina Jum’at 23 Februari wengine, inyong ya ngoberna nonton wayang kulit nang alun-alun Purwokerto, dhalange kebeneran Ki Purbo Asmoro, dadine ngebyar tekan esuk.”

“O, iya, Ramane. Inyong sekeluwarga agi dina minggu 11 Februari 2018 winginane, toli tilik pamane sing mriyang dirawat nang RS Margono Purwokerto. Janmeh baen ora teyeng bali, mergane giline rapet, rame pisan, kebek warga masyarakat. Jarene agi ana acara Rengos Boyongan. Inyong sidane ya melu sol-solan, nonton. Rengos Boyongan anu apa kuwe, Ramane?” takone Bau Nasiran maring Kaki Bawor.

“O, maksude kuwe Rengos Boyongan saka guru Sipanji,” ujare Kaki Bawor nggenahaken. “Kuwe nggambaraken jaman ganu gole mindhah saka guru Pendhapa Sipanji sekang Banyumas, dipikul warga masyarakat desa sing diliwati, gotong royong, genti genten, basa saikine estafet, diboyong maring Pendhapa Sipanji sing saiki nang Purwokerto. Kabeh mau saikine kejaba kanggo nge­lingaken maring sejarah, ya kanggo ngramekaken pengetan Hari Jadi Kabupaten Banyumas sing kaping 447,pase nang tanggal 22 Februari 2018. Dirgahayu, Kabupaten Banyumas.” Klilan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya