Parta Krama (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 251 kali

Trampil trengginas tandange Sang Kacanegara ngayuni pangrubuting Kurawa. Ditya Dhadhungawuk kang ana wurine kebo ndanu, mulat gustine sajro­ning bebaya, asung bebantu kanthi nggero aweh aba-aba parentah marang sakehing kebo ndanu kang supaya bebantu yuda. Kebo ndanu cacah satus patang­puluh dupi antuk sasmitane Dhadhungawuk pa­dha pating jenggirat sajak ngerti ing wigati, murina dene gustine kinarubut mungsuh cidra. Nggereng sarwi bareng nrajang para Kurawa,

Pangamuke  kebo nda­nu nggegilani. Ku­rawa mbudidaya nang­­gulangi nanging tan mangga puliha ja­laran  ngebat-ebati ka­debyane kebo ingon-ingone Bathara Idra mau. Tinumbak lan pine­dhang nora nedhasi, malah pa­ngamuke sansaya nggegirisi. Bubar mawut para Kurawa, miwah sakeh ban­theng alasan cacah satus patang puluh padha ucul saka dhadhunge,  pating blesar lumayu bali manjing jroning wana. Akeh prajuriting Kurawa kang nandhang tatu kepara tumekaning tiwas denamuk dening kebo ndanu. Suka jroning wardaya Raden Gathutkaca mulat para Kurawa kawus de­ning kebo ndanu. Kebo ndanu satus patang  puluh  den elus-elus sirahe, sungune lan gigire kanthi kebak rasa asih.

Nuli gegancangan Risang Senaputra munggah marang Gunung Kendhalisada. Sakehing kebo ndanu tansah kekinthil tin­daking gusti, miwah Ditya Dhadhunga­wuk nora kari. Gancanging kang munggel kawi, Dyan Kacanegara panggih kalawan Sang Kapiwara, wus katur saliring sedya dinuta. Bagawan Anoman uga nora lenggana ing driya, dhasare wus kapang kalawan ka­dang tunggal Bayu Risang Bimasena. Nuli bebarengan mudhun saka Gunung Ken­dha­lisada, sedyaning laku tumuju Nga­marta.

Sigeg kang lumaksana, ganti cinarita gumelaring Praja Ngamarta kang wus karawuhan tamu sakehing narendra saka mancapraja rehning dina iku wus ndung­kap bakal pangaraking Raden Pamadi menyang Praja Dwarawati. Miyos ing pancanita  Sri Aji Yudhisthira. Raden Wre­kudara wus kundur saka Praja Singgela lan wus ngadhep raka nata. Katon rawuhe tamu agung, nalendra Pancala Prabu Dru­pada sagarwa putra miwah wadya kuswa, angasta pisungsung saliring raja brana. Sarta nalendra Wiratha Prabu Matswapati sagarwa putra lan nayakaning praja kang uga hamisungsung sakehing mas picis.

Nuli katungka rawuhe nata Singgela Prabu Bisawarna kang ngaturake rata kan­cana pangirit kuda yaksa, miwah atur pisungsung peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tan pantara lama katungka pisowane Raden Gathutkaca kang nggiring kebo ndanu miwah nganthi rewanda ules seta, Bagawan Anoman. Sansaya paripur­na sumringahing pasamuwan agung Praja Ngamarta awit nalika samana mbarengi tumuruning Raden Premadi saka Suralaya, gumaredeg kairing para dewa lan wida­dari. Premadi uga wus ngasta kembar ma­yang kalpataru, sekar dewandaru swarga miwah eden-edening Suralaya. Datan kari gamelan Lokananta kang munya ing awang-awang tinatap dening para dewa sinendhon sindhening widadari.

 Nora pinanjang ing wuwus kang pa­dha oneng-onengan lan wawan wacana, sawuse samapta sakabehing upacara, para samya nuli………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan