Parta Krama (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 160 kali

Trampil trengginas tandange Sang Kacanegara ngayuni pangrubuting Kurawa. Ditya Dhadhungawuk kang ana wurine kebo ndanu, mulat gustine sajro­ning bebaya, asung bebantu kanthi nggero aweh aba-aba parentah marang sakehing kebo ndanu kang supaya bebantu yuda. Kebo ndanu cacah satus patang­puluh dupi antuk sasmitane Dhadhungawuk pa­dha pating jenggirat sajak ngerti ing wigati, murina dene gustine kinarubut mungsuh cidra. Nggereng sarwi bareng nrajang para Kurawa,

Pangamuke  kebo nda­nu nggegilani. Ku­rawa mbudidaya nang­­gulangi nanging tan mangga puliha ja­laran  ngebat-ebati ka­debyane kebo ingon-ingone Bathara Idra mau. Tinumbak lan pine­dhang nora nedhasi, malah pa­ngamuke sansaya nggegirisi. Bubar mawut para Kurawa, miwah sakeh ban­theng alasan cacah satus patang puluh padha ucul saka dhadhunge,  pating blesar lumayu bali manjing jroning wana. Akeh prajuriting Kurawa kang nandhang tatu kepara tumekaning tiwas denamuk dening kebo ndanu. Suka jroning wardaya Raden Gathutkaca mulat para Kurawa kawus de­ning kebo ndanu. Kebo ndanu satus patang  puluh  den elus-elus sirahe, sungune lan gigire kanthi kebak rasa asih.

Nuli gegancangan Risang Senaputra munggah marang Gunung Kendhalisada. Sakehing kebo ndanu tansah kekinthil tin­daking gusti, miwah Ditya Dhadhunga­wuk nora kari. Gancanging kang munggel kawi, Dyan Kacanegara panggih kalawan Sang Kapiwara, wus katur saliring sedya dinuta. Bagawan Anoman uga nora lenggana ing driya, dhasare wus kapang kalawan ka­dang tunggal Bayu Risang Bimasena. Nuli bebarengan mudhun saka Gunung Ken­dha­lisada, sedyaning laku tumuju Nga­marta.

Sigeg kang lumaksana, ganti cinarita gumelaring Praja Ngamarta kang wus karawuhan tamu sakehing narendra saka mancapraja rehning dina iku wus ndung­kap bakal pangaraking Raden Pamadi menyang Praja Dwarawati. Miyos ing pancanita  Sri Aji Yudhisthira. Raden Wre­kudara wus kundur saka Praja Singgela lan wus ngadhep raka nata. Katon rawuhe tamu agung, nalendra Pancala Prabu Dru­pada sagarwa putra miwah wadya kuswa, angasta pisungsung saliring raja brana. Sarta nalendra Wiratha Prabu Matswapati sagarwa putra lan nayakaning praja kang uga hamisungsung sakehing mas picis.

Nuli katungka rawuhe nata Singgela Prabu Bisawarna kang ngaturake rata kan­cana pangirit kuda yaksa, miwah atur pisungsung peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tan pantara lama katungka pisowane Raden Gathutkaca kang nggiring kebo ndanu miwah nganthi rewanda ules seta, Bagawan Anoman. Sansaya paripur­na sumringahing pasamuwan agung Praja Ngamarta awit nalika samana mbarengi tumuruning Raden Premadi saka Suralaya, gumaredeg kairing para dewa lan wida­dari. Premadi uga wus ngasta kembar ma­yang kalpataru, sekar dewandaru swarga miwah eden-edening Suralaya. Datan kari gamelan Lokananta kang munya ing awang-awang tinatap dening para dewa sinendhon sindhening widadari.

 Nora pinanjang ing wuwus kang pa­dha oneng-onengan lan wawan wacana, sawuse samapta sakabehing upacara, para samya nuli………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!