Dhemit Ora Ndulit Setan Ora Doyan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 142 kali

Kedadeyan iki kelakon nalika tlatah urut sewu ora ana ketiga. Manut petungan sasi, kudu­ne wis tumapak mangsa ketiga, ewasemono udane ora man­dheg. Sasi Juni sing sok ditegesi “maju menyang geni,” merga akeh wong nyumed bedhiyang merga bedhidhing, udane ma­lah ora tau terang.

Sawah blok si Blabur ora ka­kurangan banyu. Ngarepake mang­sa tandur, saperangan sa­wah wis padha diluku. Awan kuwi Yu Tinah golek keyong ing sawah kono bebarengan Yu Pa­ikem lan Yu Sarti.

Blok si Blabur kawentar wi­ngit. Punjere papan wingit mau diyakini manggon ana sawahe Kang Palal ing wewengkon Dhu­kuh Pelutan, Desa Sarwaga­dhung. Sawahe Kang Palal kon­dhang angker. Sanajan mangsa ketiga ngerak, yen lemahe didhangir, akeh dite­mokake keyong sarta iwak. Mungguh sing kulina nyambut gawe ana kono, keyong lan iwak mau padha disingkiri. Kang Palal dhewe wis wanti-wanti amrih ora pisan-pisan njupuk barang sing katon gumle­thak, senajan wujuda emas batangan pisan.

Srengengene nggremet mancik mbun-mbunan. Panase prungsang, tu­ma­ma ing kulit rasane pating clekit kaya dijiwit-jiwit. Yu Tinah sakanca mecaki ga­lengan. Tekan sawahe Kang Palal tete­lune weruh keyong sapirang-pirang pa­ting klulur golek mangan. Saben ana sing­gang mesthi tinemu keyong pating krempel. Ora sranta Yu Tinah sakanca mu­dhun galengan nuli njupuki keyong-keyong mau, dipilih sing gedhe-gedhe ban­jur dicemplungake kanthongan.

Ora suwe wadhahe wong telu wis kebak keyong. Nalika kuwi mbarengi be­dhug luhur kaprungu ndrendheng. Si­nusul swara adzan binarung sumribite ha­wa adhem tumanduk kulit. Rasane mak ces. Yu Sarti kaget.

“Panase sumelet kaya ngene iki kok ya ana hawa atis ya, Nah?” pitakone Yu Sarti menyang Yu Tinah. Nanging sing di­takoni ora sumaur. Maklum, sanajan umure durung tuwa banget nanging pa­ngrungone Yu Tinah wis suda.

“Iya, Yu, ya. Kok aneh ya?” sing su­maur Yu Paikem.

Hawa adhem tumrecep kuwi mung sakeplasan. Sailange hawa adhem ke­prungu swara kemrubyuk, kaya swarane wong nyabrang kali. Jenggelek, Yu Sarti lan Yu Paikem ngadeg bareng kaya di­abani. Nuli padha nginguk mburi. Lelo­rone gawok sumurup kaelokan iku. Ana keyong tanpa wilangan cacahe gedhene ora lumrah. Ana sing saberuk lan ana sing sakrambil. Pacak baris ngebaki sa­ambaning sawah. Renggunuk-renggunuk saemper bulus. Sing paling gedhe ma­pan ana tengah, sinungga-sungga de­ning andhahane.

Sanalika Yu Sarti lan Yu Paikem mlayu nggendring kaweden. Wadhah keyong ditinggal sebrung. Lambe angel kumecap ketang saking girise. Tangan athung-athung, niyate aweh weruh marang Yu Tinah. Nanging Yu Tinah ora tanggap ing sasmita.

Yu Tinah ditinggal ijen. Babar pisan ora ngreti lungane…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!