Dhemit Ora Ndulit Setan Ora Doyan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 262 kali

Kedadeyan iki kelakon nalika tlatah urut sewu ora ana ketiga. Manut petungan sasi, kudu­ne wis tumapak mangsa ketiga, ewasemono udane ora man­dheg. Sasi Juni sing sok ditegesi “maju menyang geni,” merga akeh wong nyumed bedhiyang merga bedhidhing, udane ma­lah ora tau terang.

Sawah blok si Blabur ora ka­kurangan banyu. Ngarepake mang­sa tandur, saperangan sa­wah wis padha diluku. Awan kuwi Yu Tinah golek keyong ing sawah kono bebarengan Yu Pa­ikem lan Yu Sarti.

Blok si Blabur kawentar wi­ngit. Punjere papan wingit mau diyakini manggon ana sawahe Kang Palal ing wewengkon Dhu­kuh Pelutan, Desa Sarwaga­dhung. Sawahe Kang Palal kon­dhang angker. Sanajan mangsa ketiga ngerak, yen lemahe didhangir, akeh dite­mokake keyong sarta iwak. Mungguh sing kulina nyambut gawe ana kono, keyong lan iwak mau padha disingkiri. Kang Palal dhewe wis wanti-wanti amrih ora pisan-pisan njupuk barang sing katon gumle­thak, senajan wujuda emas batangan pisan.

Srengengene nggremet mancik mbun-mbunan. Panase prungsang, tu­ma­ma ing kulit rasane pating clekit kaya dijiwit-jiwit. Yu Tinah sakanca mecaki ga­lengan. Tekan sawahe Kang Palal tete­lune weruh keyong sapirang-pirang pa­ting klulur golek mangan. Saben ana sing­gang mesthi tinemu keyong pating krempel. Ora sranta Yu Tinah sakanca mu­dhun galengan nuli njupuki keyong-keyong mau, dipilih sing gedhe-gedhe ban­jur dicemplungake kanthongan.

Ora suwe wadhahe wong telu wis kebak keyong. Nalika kuwi mbarengi be­dhug luhur kaprungu ndrendheng. Si­nusul swara adzan binarung sumribite ha­wa adhem tumanduk kulit. Rasane mak ces. Yu Sarti kaget.

“Panase sumelet kaya ngene iki kok ya ana hawa atis ya, Nah?” pitakone Yu Sarti menyang Yu Tinah. Nanging sing di­takoni ora sumaur. Maklum, sanajan umure durung tuwa banget nanging pa­ngrungone Yu Tinah wis suda.

“Iya, Yu, ya. Kok aneh ya?” sing su­maur Yu Paikem.

Hawa adhem tumrecep kuwi mung sakeplasan. Sailange hawa adhem ke­prungu swara kemrubyuk, kaya swarane wong nyabrang kali. Jenggelek, Yu Sarti lan Yu Paikem ngadeg bareng kaya di­abani. Nuli padha nginguk mburi. Lelo­rone gawok sumurup kaelokan iku. Ana keyong tanpa wilangan cacahe gedhene ora lumrah. Ana sing saberuk lan ana sing sakrambil. Pacak baris ngebaki sa­ambaning sawah. Renggunuk-renggunuk saemper bulus. Sing paling gedhe ma­pan ana tengah, sinungga-sungga de­ning andhahane.

Sanalika Yu Sarti lan Yu Paikem mlayu nggendring kaweden. Wadhah keyong ditinggal sebrung. Lambe angel kumecap ketang saking girise. Tangan athung-athung, niyate aweh weruh marang Yu Tinah. Nanging Yu Tinah ora tanggap ing sasmita.

Yu Tinah ditinggal ijen. Babar pisan ora ngreti lungane…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan