Lungguh kang Ewuh (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 169 kali

Wah, garwa panjene­ngan jebule ayu banget. Jujur wae aku cemburu banget,” es-em-es saka Martini  mle­bu hape-ne Giyanto lan uga wis diwaca.

Kanthi golek lenane sing wadon, Giyanto api-api njingglengi jam ing hape-ne, nuli mangsuli sms-e Martini, “Matur­nu­wun ya. Jujur wae Mar, aku milih si­sihan yen ora ayu mendhing ora wae.”

Sanalika atine Martini rada mrekitik. “Asem kecut panjenengan kuwi!” meng­kono es-em-ese Martini sabanjure.

“Lha ngapa ta?”

“Genah aku kalah sembarange ta, teka garwa panjenengan sampurna ba­nget, tur isih enom,” pangrasa cemburu kuwi dikandhakake Martini ing es-em-es tanpa wigah-wigih.

“Lha aku apa nate crita, utawa kan­dha marang awakmu, kang sengaja nan­dhingake karo bojoku? Sing dakkandhak­ake marang awakmu rak mirunggan, ba­bagan aku tresna awakmu ta?”

“Bener. Lan aku ya ora protes kok. Ju­jur wae aku cemburu marang garwa panjenengan. Aku trima ngalah wae, uga trima yen panjenengan dadekake selir,” ujare Martini saya kendel.

Anggone es-em-es-an Martini lan Gi­yanto ing prosesi ijaban kang kabacutake resepsi kuwi. Sigeg sawetara anggone padha angon limpe nalika ijaban diwi­witi. Lan Martini dadi ngerti yen besane Yusi Giyanto nalika priya sing tau nres­nani dheweke kuwi mingsed nyandhing manten lanang lungguh sangarepe pe­ngulu.

Sajrone ijaban lumaku, bojone Gi­yan­to, Wulandari, banjur dijagongi Yusi. Sejatine nalika Giyanto mingsed nyan­dhing anak lanang, Martini kepengin nye­dhak lan tepungan klawan Wulandari. Nanging niyate diwurungake awit ke­trunjel Yusi.

Panyawange Martini ma­rang Wulandari kedhep tes­mak. Dheweke lagi krasa ge­tun yagene nalika SPG biyen ora nampa katresnane Gi­yanto. Nyatane bareng nalika semana tresnane Giyanto di­tampik, saiki malah ganti rasa tresnane marang Giyanto sing thukul ngrembuyung.

Martini was-was weruh hape-ne Giyanto gumlethak ana meja ngarepe Wulandari. Martini sangsaya kemringet bareng hape kuwi dicandhak Wulandari nuli dibukaki es-em-ese. Wulandari thingak-thinguk, banjur nyawang tajem Giyanto sing isih kon­sentrasi ngrungokake ijabe anake lanang. Kumesare ati lan ndredhege jantung ing dhadhane Martini ora kena dipenggak.

“Sembrana, Mas, panje­nengan, yagene hape-ne ora panjenengan asta wae? Coba ngene iki aku rak dadi wirang ta, piye yen nganti iki mengko dadi dredah ana kene?” batine Martini sebel marang Giyanto.

Ijaban lumaku rancag, ora ana sing ngrerendheti prosesi paling wigati jro­ning ningkahan kuwi. Nanging saka ru­mangsane Martini ijaban mau karasa suwe banget, awit atine tansah goreh lan was-was. Sing digagas Martini kaya ngapa wirang lan isine menawa bojone Giyanto mengko nesu perkara es-em-ese.

Iki malah katambah maneh acara pambagya harja ngaturake sugeng………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!