Lungguh kang Ewuh (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 381 kali

Wah, garwa panjene­ngan jebule ayu banget. Jujur wae aku cemburu banget,” es-em-es saka Martini  mle­bu hape-ne Giyanto lan uga wis diwaca.

Kanthi golek lenane sing wadon, Giyanto api-api njingglengi jam ing hape-ne, nuli mangsuli sms-e Martini, “Matur­nu­wun ya. Jujur wae Mar, aku milih si­sihan yen ora ayu mendhing ora wae.”

Sanalika atine Martini rada mrekitik. “Asem kecut panjenengan kuwi!” meng­kono es-em-ese Martini sabanjure.

“Lha ngapa ta?”

“Genah aku kalah sembarange ta, teka garwa panjenengan sampurna ba­nget, tur isih enom,” pangrasa cemburu kuwi dikandhakake Martini ing es-em-es tanpa wigah-wigih.

“Lha aku apa nate crita, utawa kan­dha marang awakmu, kang sengaja nan­dhingake karo bojoku? Sing dakkandhak­ake marang awakmu rak mirunggan, ba­bagan aku tresna awakmu ta?”

“Bener. Lan aku ya ora protes kok. Ju­jur wae aku cemburu marang garwa panjenengan. Aku trima ngalah wae, uga trima yen panjenengan dadekake selir,” ujare Martini saya kendel.

Anggone es-em-es-an Martini lan Gi­yanto ing prosesi ijaban kang kabacutake resepsi kuwi. Sigeg sawetara anggone padha angon limpe nalika ijaban diwi­witi. Lan Martini dadi ngerti yen besane Yusi Giyanto nalika priya sing tau nres­nani dheweke kuwi mingsed nyandhing manten lanang lungguh sangarepe pe­ngulu.

Sajrone ijaban lumaku, bojone Gi­yan­to, Wulandari, banjur dijagongi Yusi. Sejatine nalika Giyanto mingsed nyan­dhing anak lanang, Martini kepengin nye­dhak lan tepungan klawan Wulandari. Nanging niyate diwurungake awit ke­trunjel Yusi.

Panyawange Martini ma­rang Wulandari kedhep tes­mak. Dheweke lagi krasa ge­tun yagene nalika SPG biyen ora nampa katresnane Gi­yanto. Nyatane bareng nalika semana tresnane Giyanto di­tampik, saiki malah ganti rasa tresnane marang Giyanto sing thukul ngrembuyung.

Martini was-was weruh hape-ne Giyanto gumlethak ana meja ngarepe Wulandari. Martini sangsaya kemringet bareng hape kuwi dicandhak Wulandari nuli dibukaki es-em-ese. Wulandari thingak-thinguk, banjur nyawang tajem Giyanto sing isih kon­sentrasi ngrungokake ijabe anake lanang. Kumesare ati lan ndredhege jantung ing dhadhane Martini ora kena dipenggak.

“Sembrana, Mas, panje­nengan, yagene hape-ne ora panjenengan asta wae? Coba ngene iki aku rak dadi wirang ta, piye yen nganti iki mengko dadi dredah ana kene?” batine Martini sebel marang Giyanto.

Ijaban lumaku rancag, ora ana sing ngrerendheti prosesi paling wigati jro­ning ningkahan kuwi. Nanging saka ru­mangsane Martini ijaban mau karasa suwe banget, awit atine tansah goreh lan was-was. Sing digagas Martini kaya ngapa wirang lan isine menawa bojone Giyanto mengko nesu perkara es-em-ese.

Iki malah katambah maneh acara pambagya harja ngaturake sugeng………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan