Beda karo Kono
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 176 kali

GAWAT tenan iki. Bahaya! Coba yen ibu nganti pirsa ana wanita sing tansah nglirak-nglirik bapak te­rus ketara sajak piye iku, wadhuh aku ora ngerti embuh apa sing ba­kal kelakon. Kurang begjane bisa nuwuhake gendra, kepara malah perang brantayuda. Senajan wis estewe alias setengah tuwa, na­nging wanita iku isih katon ayu moblong-moblong ngalah-ngalahi penyanyi kroncong Sundari Suko­co. Nitik tata busana, anggon-ang­gon sarta dandanane sing sarwa branded sajake panjenengane ku­wi seneng srawung karo wani­ta-wanita sugih, utawa yen tem­bung saiki arane sosialita.

Aja maneh kok ibu, sedheng aku wae anake wedok nyipati so­lah bawane wanita iku adhem-pa­nas. Lan sing luwih gawe grege­ten, ana cowok nggantheng sing ngadeg ing sisihe wanita iku. Taksa­wang-sawang kok persis bapak jaman isih mahasiswa biyen! Ujug-ujug dha­dhaku mak dheg. Mengko gek….

“Naksir ya, kok ndomblong wae?” aloke Erro, adhiku.

“Naksir gundhulmu! Mamine cowok iku lho,” sautku mendelik, nyingidake eks­presi klincutan. Jroning batin aku ngu­darasa, Erro cocok nek dadi sedulure co­wok putrane  ibu sosialita kuwi. Umur-umurane watara rong taun sandhuwur­ku, paling-paling lagi semester papat. Aku dhewe saiki kelas 12 SMA.

“Iya-iya, Mbak. Aku ya ngerti kok. Ibu-ibu iku nglirak-nglirik bapak terus. Apa wis kenal, apa ana sesuatu, ya?” gre­nege Erro uga nelakake rasa cubriya.

“Sstt, aja seru-seru. Mundhak marahi ribut!” bisikku ngati-ati.

Nanging jebul jarik lurik pantiasa, sing dilirik ora rumangsa. Bapak tetep asyik  mirsani modhel-modhel smart­phone weton anyar. Kala-kala ngendikan serius karo ibu sing jumeneng neng san­dhinge, kala-kala mundhut pirsa marang sales promotion girl sing njaga counter ngenani kecanggihane hape kasebut. Wektu iku kios hape Lenovo ing lantai 3 Mall BSD pancen lagi rame pengunjung. Maklum dina Minggu.

Saking asyike, bapak blas ora nggra­ita ana wanita sing tansah nggatekake tin­dak-tanduke. Kanggo nginggati samu­barang sing ora perlu, aku kepengin ce­pet-cepet ninggalake papan iku ngajak bapak nyantai dhahar Sate Senayan ka­remane neng Aeon Food & Beverages lan­tai 2. Merga aku ora wani matur dhe­we, wusanane kepeksa golek akal.

“Ro, bapak aturana nyang Sate Sena­yan saiki,” rayuku setengah mrentah.

Erro ngangkat bahu. “Mbak Arum wae sing ngaturi. Ngajak mrana-mrene, bareng anu rewel karepe dhewe,” ucape Erro malik perkara.

Pancen bener Erro. Anggone me­nyang Mall BSD iki puluh-puluh merga nuruti karepku. Critane aku lagi rewel pe­ngin ganti handphone. Lenovo P70 sing meh rong taun ngancani aku arep takganti versi gres, Lenovo Vibe Z2 Pro sing luwih canggih.  Kebeneran ibu kersa ngagem lungsuranku.

“Ya wis hape-mu mengko taknggone, Rum,” ngendikane ibu, semune wis bo­sen ngagem Blackberry jadhul. Dene Erro isih setya karo Sony Xperia Z1 Ultra-ne sing pancen luwih apik. Yen bapak sih wis kadhung fanatik karo……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!