Beda karo Kono
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 225 kali

GAWAT tenan iki. Bahaya! Coba yen ibu nganti pirsa ana wanita sing tansah nglirak-nglirik bapak te­rus ketara sajak piye iku, wadhuh aku ora ngerti embuh apa sing ba­kal kelakon. Kurang begjane bisa nuwuhake gendra, kepara malah perang brantayuda. Senajan wis estewe alias setengah tuwa, na­nging wanita iku isih katon ayu moblong-moblong ngalah-ngalahi penyanyi kroncong Sundari Suko­co. Nitik tata busana, anggon-ang­gon sarta dandanane sing sarwa branded sajake panjenengane ku­wi seneng srawung karo wani­ta-wanita sugih, utawa yen tem­bung saiki arane sosialita.

Aja maneh kok ibu, sedheng aku wae anake wedok nyipati so­lah bawane wanita iku adhem-pa­nas. Lan sing luwih gawe grege­ten, ana cowok nggantheng sing ngadeg ing sisihe wanita iku. Taksa­wang-sawang kok persis bapak jaman isih mahasiswa biyen! Ujug-ujug dha­dhaku mak dheg. Mengko gek….

“Naksir ya, kok ndomblong wae?” aloke Erro, adhiku.

“Naksir gundhulmu! Mamine cowok iku lho,” sautku mendelik, nyingidake eks­presi klincutan. Jroning batin aku ngu­darasa, Erro cocok nek dadi sedulure co­wok putrane  ibu sosialita kuwi. Umur-umurane watara rong taun sandhuwur­ku, paling-paling lagi semester papat. Aku dhewe saiki kelas 12 SMA.

“Iya-iya, Mbak. Aku ya ngerti kok. Ibu-ibu iku nglirak-nglirik bapak terus. Apa wis kenal, apa ana sesuatu, ya?” gre­nege Erro uga nelakake rasa cubriya.

“Sstt, aja seru-seru. Mundhak marahi ribut!” bisikku ngati-ati.

Nanging jebul jarik lurik pantiasa, sing dilirik ora rumangsa. Bapak tetep asyik  mirsani modhel-modhel smart­phone weton anyar. Kala-kala ngendikan serius karo ibu sing jumeneng neng san­dhinge, kala-kala mundhut pirsa marang sales promotion girl sing njaga counter ngenani kecanggihane hape kasebut. Wektu iku kios hape Lenovo ing lantai 3 Mall BSD pancen lagi rame pengunjung. Maklum dina Minggu.

Saking asyike, bapak blas ora nggra­ita ana wanita sing tansah nggatekake tin­dak-tanduke. Kanggo nginggati samu­barang sing ora perlu, aku kepengin ce­pet-cepet ninggalake papan iku ngajak bapak nyantai dhahar Sate Senayan ka­remane neng Aeon Food & Beverages lan­tai 2. Merga aku ora wani matur dhe­we, wusanane kepeksa golek akal.

“Ro, bapak aturana nyang Sate Sena­yan saiki,” rayuku setengah mrentah.

Erro ngangkat bahu. “Mbak Arum wae sing ngaturi. Ngajak mrana-mrene, bareng anu rewel karepe dhewe,” ucape Erro malik perkara.

Pancen bener Erro. Anggone me­nyang Mall BSD iki puluh-puluh merga nuruti karepku. Critane aku lagi rewel pe­ngin ganti handphone. Lenovo P70 sing meh rong taun ngancani aku arep takganti versi gres, Lenovo Vibe Z2 Pro sing luwih canggih.  Kebeneran ibu kersa ngagem lungsuranku.

“Ya wis hape-mu mengko taknggone, Rum,” ngendikane ibu, semune wis bo­sen ngagem Blackberry jadhul. Dene Erro isih setya karo Sony Xperia Z1 Ultra-ne sing pancen luwih apik. Yen bapak sih wis kadhung fanatik karo……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan