Filem: Nyandhingake Seni lan Dagang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 130 kali

Ing pungkasane sasi iki, yaiku 30 Maret, dikukuhake minangka Hari Film Nasional. Yen ngrembug bab filem, wis mesthi mage­pokan karo seni peran, perekaman, uga publikasi. Saengga ora bisa ngemungake bab seni-ne wae, amarga butuh anane beya kang dibutuhake kanggo nggawe filem. Lan bacutane, wis salumrahe diajap bisa ngasilake dana.

Dinane iki, ora bisa diselaki, filem gaweyan manca isih luwih akeh digandrungi tinimbang film nasional, utawa malah lokal. Dibiji saka idhe surasane film, pancen ketara luwih kreatif lan imajinatif. Sabanjure bab piranti prodhuksi, ing saperangan negara prodhusen filem pancen luwih murwat lan canggih. Kejaba saka iku, pelakon utawa aktor lan aktrise uga wis mumpuni.

Coba wae ditlusur, prodhusen filem kaya Warner, Walt Disney, Paramount, Sony, 21st Century, Dreamworks, rak ya wis puluhan taun olehe mubeng minger ing donyaning film. Pengalaman, uga maneka panyengkuyung liyane wis ora kapetung gedhene. Pirantine saben-saben bisa ganti sing luwih anyar lan apik, semono uga bisa tansah ngundhakake kaprigelane tim kreatif. Sawise film sing digawe payu adole, kejaba balik modhal, antuk bebathen gedhe, mula nduwe srana kanggo ngrancang pro­dhuksi sing luwih gedhe maneh.

Ora maido yen masyarakat ya akeh sing luwih seneng nonton filem gaweyan njaban rangkah. Upamane nonton ing bioskop, mbayare karcis padha, rak luwih marem yen nonton filem sing bisa njalari cingak, nambah wawasan, lan nyenengake pandulu.

Nanging ora ateges Nuswantara ora gableg filem sing apik. Wis puluhan taun iki, film-film gaweyan Indonesia uga kabiji apik. Contone filem Denias, gaweyane Alenia. Kejaba kepengin ngangkat bab wigatine sekolah, Denias uga nuduhake sacara langsung kahanan ing Indonesia sisih wetan, Papua. Swasana alame, kahanan wargane, uga kabudayan lan pradatane. Filem iki, nalika iku, langsung kawentar lan antuk pangalembana. Ora mung saka masyarakat Indonesia, nanging uga saka manca.

Sawise iku, filem-filem gaweyan label nasional tambah akeh. Kayane, moncere Denias, uga Ada Apa Dengan Cinta, ngun­dhakake rasa percaya dhirine para pelaku filem Nuswantara. Ana­nging, kaya rodha kang tansah ngglindhing, sing maune saka ngisor tekan ing ndhuwur, ya bali maneh mangisor. Prodhu­sen filem mbaleni maneh tumindak sing wis cetha njalari tuna: balapan nggawe filem saakeh-akehe, ora patiya nggatekake seni lan surasane.

Mula sawise jumedhul filem genre horor, prodhusen liyane uga padha nggawe filem saemper, waton irah-irahane medeni, bab logika lan seni ora patiya berduli. Semono uga filem komedi, ana siji sing payu, ya amarga pancen apik lan lucu, banjur sakehing prodhusen nggawe filem sajinis. Idhene sakecekele, sing main sakentuke, sidane ya mung mampir ing bioskop ora akeh sing nggape. Ndaheba emane.

Nanging suwening suwe, saperangan pelaku perfileman (ya senimane, ya pebisnise) banjur padha sinau saka kedadeyan kasebut. Buktine, saiki wiwit katon maneh filem-filem sing pancen ngemu surasa apik lan uga kemedol. Kejaba saka iku, wiwit jumedhul klompok-klompok anyar sing wiwit melu ngrenggani donyaning prodhuksi filem.

Filem Tengkorak, mentas wae katut dadi nominasi Best Film Kategori Science Fiction, Fantasy & Thriller ing San Jose, Amerika. Film kanthi salah sijine tokoh utamane pawestri (minangka pre­siden) iki mujudake asil kreasine tim saka Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Bab idhe, mujudake sumbangsih-e dosen sing pancene ilmuwan. Dene beya prodhuksine, uga ngendelake gajine para dhosen sing ora mingsra. Mula lumrah yen para pengamat filem ing San Jose padha kaget, kanthi beya sethithik kok bisa dadi filem sing apik.

Nyandhingake seni lan dagang amrih mlaku bebarengan pancen kudu pinter lan prigel. Ora kena kemaruk lan adol umuk. Seni gegayutan karo rasa lan kaendahan, bisa maujud ing olah lakune pemain, swasana lan papan sing trep, uga ilining crita sing narik kawigaten. Dene amrih antuk sakabehing iku kanthi slaras, wis methi butuh beya sing pas. Lan amrih mengkone ora ngaplo, pelaku bisnis film kudu bisa nyocogake karo kahanan “pasar”. Nanging, sing ora kena lali, bab surasane film, prayogane bisa aweh lelipuran sing pantes, utawa wawasan lan inspirasi sing migunani. (lie)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya